Olet täällä

Adoptiolapsi neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

ADOPTIOPERHE - SAMANLAINEN JA ERILAINEN PERHE
Vanhemmuus ja lapsuus adoptioperheessä
Adoptiolapsen kehityksen erityispiirteitä
Adoptiolapsen terveys ja seuranta

ADOPTIOLAPSI TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄÄN: LEIKKI-IKÄ
Adoptioperhe neuvolan asiakkaana
Adoptioperhe päivähoidon asiakkaana
Muita erityiskysymyksiä

ADOPTIOLAPSI TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄÄN: KOULU- JA NUORUUSIKÄ
Adoptoitu lapsi ja nuori koulussa
Adoptoitu lapsi ja nuori kouluterveydenhuollossa
Muita erityiskysymyksiä

Liitteet:
Esimerkki maahantulotarkastuksen laboratoriokokeista
Norjassa kehitetty neuvolaikäisen adoptiolapsen terveystarkastusmalli

Päivähoito-opas on Terveyden edistämisen keskuksen arvioima: "Tärkeä opas adoptioon liittyvistä kysymyksistä ammatillisen työn tueksi."