Olet täällä

Edunvalvonnassa tapahtuu

11.4.2018 Adoptioperheiden perhevapaat muiden perheiden rinnalle! Lue lisää
 

20.11.2017 Adoptiolaki on ollut voimassa viisi vuotta. Adoptiolautakunta ja lapsiasiavaltuutettu pitävät tärkeänä, että ministeriöt tunnistavat adoptiolain täytäntöönpanon arvioinnin tärkeyden. Adoptiolautakunta ja lapsiasiavaltuutettu kiinnittävät lisäksi ministeriöiden huomiota adoption erityisyyden huomioon ottamiseen kaikissa peruspalveluissa sekä erityisesti adoptoiduille ja adoptioperheille suunnattavien palvelujen saatavuuteen.

Uutinen Valviran sivuilla
Adoptiolautakunnan ja lapsiasiavaltuutetun yhteisaloite adoptiolain jälkiarvioinnista sekä adoption jälkeisen tuen kehittämiseksi (pdf)
 

16.6.2017 Lapsiasianeuvottelukunnan perhevapaatyöryhmään edustus Monimuotoiset perheet -verkostolta. Työryhmän tehtävänä on vuoden 2018 loppuun mennessä arvioida perhevapaauudistuksen lähtökohtia ja tehdä eri politiikkavaihtoehtojen välistä punnintaa.

4.10.2016 Lausunto STM:lle sairasvakuutuslain muutoksiin liittyen

31.5.2015 Mielipidekirjoitus yhdessä Perhehoitoliiton ja Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen kanssa Helsingin Sanomissa, aiheena mm. avoin adoptio

20.5.2015 Sosiaali- ja terveysministeriöstä pyydettiin päivitetyt adoptiokustannukset kv-adoptiokontakteissa adoptiotukien täydentämisaloitteen vuoksi. Alkuperäinen aloite on tehty jo loppuvuodesta 2013, ja otettu ministeriössä vastaan alkuvuodesta 2014.

10.4.2015 Adoptioperheet ry on mukana sosiaali- ja terveysministeriön nimittämässä monimuotoisten perheiden vanhempainvapaatyöryhmässä. Työryhmää pyydettiin esittämään kiireelliset muutostarpeet 10.4. mennessä. Valitettavasti työryhmä ei lyhyessä ajassa kyennyt poimimaan moninaisista kehittämisehdotuksista kiireellisimpiä. Työryhmän toimikausi jatkuu lokakuun loppuun. Kirje

9.4.2015 Monimuotoiset perheet -verkosto lausui yhdessä varhaiskasvatuslaista. Lausunto
"Adoptioperheissä vuodet varhaiskasvatuksen piirissä ovat perheen kiintymyssuhteiden kehittymisen kannalta olennaisen tärkeitä. Lapsen pysyvyyden ja turvallisuuden tunnetta lisäävät käytännöt päivähoidossa tukevat perhettä kasvatustyössään.
Useimmat ulkomailta adoptoidut lapset tulevat perheisiinsä leikki-ikäisinä. Tästä syystä heidän kielellinen ja kokonaisvaltainen kehityksensä voi poiketa ikätovereista. Adoptiolasten suunnitelmalliseen ja oikea-aikaiseen siirtymiseen esikouluun ja kouluun on tärkeää panostaa moniammatillisesti ja yhteistyössä vanhempien kanssa."

Huom. katso lausunnosta Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen toteuttaman kyselyn tulos siitä, miten hyvin perheiden kanssa toimivat ammattilaiset ja näihin ammatteihin opiskelevat ovat saaneet tietoa erilaisista perheryhmistä. Tulokset osoittavat selkeästi täydennyskoulutuksen tarpeen.

17.3.2015 tulossa Kansallinen adoptio-ohjelma, palaveri VI, yhteisen ohjelmapaperin hiominen
Adoptiovisio 2035 
Adoptiovisio 2035 - taustamuistio 1, adoptio ja lastensuojelu

11.3.2015 Stm:n perhevapaatyöryhmä käsittelee adoptioperheiden tilannetta.
Esitysrunko
Kooste päivärahallisten perhevapaiden korjausvaatimuksista

6.3.2015 Kansallinen adoptio-ohjelma, palaveri V, teemana adoptioperhe palvelujärjestelmässä sekä poliittinen vaikuttaminen

3.3.2015 Valviran adoptiolautakunnan täysistunto, esillä mm. adoptiohakijoiden oikeus saada lääkärintodistukset julkisesta terveydenhuollosta sekä adoptiotukikorotusaloite (adoptiolautakunta)

2.3.2015 Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä monimuotoisten perheiden perhevapaista järjestäytyy. Adoptioperheet ry edustaa adoptioperheitä.

12.2.2015 

11.2.2015 Kelan asiakasraatien yhteistapaaminen

10.2.2015 Perhe-etuuksien vertailu adoptioperheessä ja muissa lapsiperheissä

2.2.2015 Kansallinen adoptio-ohjelma, palaveri IV, teemana adoptioprosessiin liittyvät palvelut ja käytännöt

23.-24.1.2015 Educa, vaikuttamistyötä opettajien parissa, jaossa koululehti ja rasismiopas

9.1.2015 Kansallinen adoptio-ohjelma, palaveri III, teemana adoptio ja suomalainen lastensuojelu

5.1.2015 Adoptioperheet ry:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle kotihoidontuen jakamisesta, joustavasta ja osittaisesta hoitorahasta

 

2014

5.12.2014 Kelan lapsiperheiden asiakasraati

28.11.2014 Adoptioperheet ry jätti oikeusministeriölle lausunnon äitiyslakityöryhmän mietinnöstä.

24.11.2014 Adoptioverkosto Valvirassa

17.11.2014 Adoptioperheet ry esittää, että YT-neuvotteluissa adoptiohakijaa pitää kohdella, kuten raskaana olevaa työntekijää, sillä työttömyys voi vaarantaa adoptioprosessin jatkumisen. Päivitetyt kirjeet työnantajalle suomeksi ja englanniksi 

14.11.2014 Kansallinen adoptio-ohjelma Suomeen, toinen työpalaveri adoptiokentän toimijoiden kesken 

7.11.2014 Adoptioperheet ry eduskunnan naisverkoston vieraana muutaman muun Monimuotoiset perheet -verkoston yhdistyksen kanssa.

4.11.2014 STM:n kuulemistilaisuus kotihoidontuen jakamisesta vanhempien kesken. Adoptioperheet ry vastustaa pakollista jakamista adoptioperheiden osalta niin kauan, kun hoitovapaa ja kotihoidontukijakso on lyhyempi kuin muissa lapsiperheissä. Ks. lisätietoa adoptioperheiden perhevapaista yhdistyksen ja Kelan sivuilta
Yhdistyksen muistio kuulemistilaisuuteen
​Liite, jossa esimerkkejä kotihoidon tuen jaksoista erilaisissa perhetilanteissa

21.10.2014 Adoptioperheet ry mukana Neuvolapäivillä. Ks. materiaalia neuvolaan

10.10.2014 Adoptioperheet ry mukana Varhaiskasvatuspäivässä. Ks. materiaalia päivähoitoon

11.9.2014
Adoptioperheet ry ja Kaikkien perheiden Suomi -hanke kutsuivat laajasti adoptiokentän toimijoita ja muita kiinnostuneita keskustelemaan adoptiotoiminnan visiosta ja haasteista Suomessa. Tavoitteena on saada Suomeen Kansallinen adoptio-ohjelma
Muistio ensimmäisestä palaverista
Aiheeseen liittyviä asiakirjoja:
Brittien adoptio-ohjelma
Vahke-hankkeen loppuraportti
Stm:n opas adoptioneuvonnan antajalle

27.5.2014
Yhdistys on kuultavana sosiaali- ja terveysministeriössä kotihoidontukea koskevasta lakiuudistuksesta. Adoptioperheet ry vaatii, että adoptioperheiden oikeus hoitovapaaseen ja kotihoidontukeen tulee pidentää kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen, kuten muillakin lapsiperheillä. Ennen tätä uudistusta jakoa isän ja äidin osuuteen ei voi hyväksyä. (ks. kirjaukset 30.8.2013 ja 5.11.2013)
Yhdistyksen muistio kuulemistilaisuuteen
Liite, jossa esimerkkejä kotihoidon tuen jaksoista erilaisissa perhetilanteissa

15.5.2014
Eduskunta sai käsiteltäväkseen ns. "silppulain", jonka myötä ottolapset ja -vanhemmat siirtyvät historiaan ja tilalle tulevat adoptioalkuiset sanat.
HE 63/2014 -käsittely

17.4.2014
Monimuotoiset perheet on huomioitava varhaiskasvatuslain uudistuksessa mm. lisäämällä henkilökunnan tietoisuutta.
Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen lausunto

9.4.2014
Adoptioperheet ry kuultavana eduskunnan lakivaliokunnassa ns. tasa-arvoisesta avioliittolaista
Yhdistyksen kirjallinen puheenvuoro

3.3.2014 
Monimuotoiset perheet -verkosto lausui mieskysymyksistä tasa-arvopolitiikassa. Adoptioperheitä koskettavia aiheita ovat mm. adoptioisän isyysvapaan saaminen lapsikohtaiseksi sisarusadoptiossa sekä rasismin ja etnisen syrjinnän huomiointi poikien ja miesten elämänlaatua heikentävänä tekijänä.
Lausunto mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtivan työryhmän väliraporttiin (stm 082:00/2012)

19.2.2014
Adoptioperheet ry otti kantaa sen puolesta, että kansainvälisten, perheoikeudellisten asioiden käsittely säilytettäisiin Helsingin hovioikeudessa.
Oikeusministeriön mietintö 2/2014
Adoptioperheiden lausunto

17.2.2014
Adoptioperheet ry on osa Monimuotoiset perheet -verkostoa, jolla on yhteinen vaikuttamishanke Kaikkien perheiden Suomi. Tutustu hankkeen aloitusvuoden (2013) toimintakertomukseen.
Hankkeen yhteisten perhepoliittisten tavoitteiden lisäksi kullakin järjestöllä on hankkeessa oma vaikuttamisviesti. Adoptioperheet ry:n tavoite on: Suomeen tarvitaan uuden adoptiolain myötä kansallinen adoptio-ohjelma, joka määrittelee adoptiotoiminnan tavoitteet ja eri toimijoiden roolit.

8.1.2014
Tapaaminen sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon kanssa hallitusohjelmakirjauksen pohjalta.
Adoptioperheiden keskeiset edunvalvontakysymykset

 

2013

26.11.2013
Adoptiolautakunnan täysistunto päätti esittää sosiaali- ja terveysministeriölle adoptiotukien tarkistamista. Lisätietoa parannuksen etenemisestä tulossa vuoden 2014 puolella.

5.11.2013 Adoptioperheet ry oli kuultavana sosiaali- ja terveysministeriössä kotihoidontuen jakamisesta äidin ja isän kesken. Adoptioperheet ry vastustaa jakamista niin kauan, kuin useimpien adoptioperheiden oikeus kotihoidotukeen on vain reilun vuoden mittainen (vrt. muissa lapsiperheissä reilut 2 vuotta). Nykyinen käytäntö mahdollistaa hoitovapaan jakamisen perheen valinnan mukaan eli ei lähtökohtaisesti rajoita kummankaan vanhemman mahdollisuutta jäädä hoitovapaalle. Jakamiskäytännön suunnitellaan alkavan 2015.

3.11.2013
Monimuotoiset perheet -verkosto kritisoi hallituksen tasa-arvon väliraportin myötä sitä, että perhevapaiden yhdenmukaistaminen ei ole edennyt hallitusohjelman tavoitteen suuntaan. Lausunto

30.8.2013
Adoptioperheet ry:n jätti lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle osittaisesta hoitarahasta ja joustavasta hoitorahasta. Lausunto

Myös Kaikkien perheiden Suomi -hanke ja Lastensuojelun keskusliitto puolsivat lausunnoissaan adoptioperheiden huomioimista.

23.8.2013
Hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tapasivat kouluun liittyvissä kysymyksissä kansanedustaja, Helsingin opetuslautakunnan puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluodon. Keskustelimme mm. institutionaalisesta rasismista, kolmiportaisesta tuesta, erityisopetuslaista ja s2-opetuksesta.

4.5.2013
Helsingin Sanomien mielipideosastolla kirjoitus "Samat perhe-etuudet myös adoptiovanhemmille" (pdf)

25.4.2013
Adoptioperheet ry:n yhteydenoton vuoksi LähiTapiola muutti linjaustaan ja ilmoitti, että jatkossa adoptiolapset kuuluvat perheen matkavakuutukseen lapsen luovutushetkestä lähtien (eivät siis enää vain kotimatkan ajan).

23.4.2013
Adoptiolautakunnan täysistunnossa ja Kelan asiakasraadissa esillä adoptiotukien nostamistarve

19.4.2013
Adoptioperheet ry kehottaa työnantajia kohtelemaan adoptio-odottajia YT-neuvotteluissa kuten raskaana olevia työntekijöitä. Kannanotto

20.3.2013
Adoptioperheet ry, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen nuoret lesket ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry antoivat yhteisen kannanoton ns. Kananojan työryhmälle lastensuojelun kehittämisestä. Kannanotto painottui ehkäisevien lapsiperhepalvelujen turvaamiseen. Kannanotto

15.2.2013
Monimuotoiset perheet -verkosto antoi kokonaisuudessaan laajan lausunnon Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta tekeillä olevaan äitiysneuvolaoppaan 2013 -2020 päivitykseen. Adoptioperheiden osalta ehdotetaan suositusta, että lastenneuvolan terveydenhoitaja tapaa vanhemmat ennen hakumatkaa.

30.1.2013
Kuusi Monimuotoiset perheet -verkoston järjestöä jätti vetoomuksen valtiovarainministeriölle selvitysryhmälle lastensuojelun valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta ennaltaehkäisevää työtä suosivaksi. 
Selvitysryhmän työ poiki julkaisun ”Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua? Perheitä ja lapsia tukevien palvelujen tuloksellisuus ja kustannusvaikuttavuus”, jossa todetaan muun muassa, että kansainvälisen tutkimustiedon valossa ennaltaehkäisy on lähes aina tuloksellista ja taloudellisesti kannattavaa ja että lasten ja nuorten palvelujen politiikan tueksi tarvittaisiin tutkimusohjelma. Erityisesti julkaisu nosti esiin lasten kouluvalmiuksien tukemisen tärkeyden.

1.1.2013
RAY myönsi Monimuotoiset perheet -verkoston vaikuttamishankkeelle Kaikkien perheiden Suomi rahoituksen vuosille 2013 - 2016.

2012

 

20.11.2012

Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta päätti, että kotihoidontuen kuntalisää (134,55 €) maksetaan myös kolme vuotta täyttäneen lapsen osalta, kun vanhempi on oikeutettu Kelan kotihoidontukeen.
Esityslista (esityksen mukaan 1.1.2013 alkaen)

6.11.2012
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto:
"Valiokunta katsoo, että oikeus yhteiseen aikaan isän kanssa tulisi kuulua jokaiselle perheeseen syntyvälle tai adoptoitavalle lapselle. Tämä takaisi myös samassa perheessä lasten välisen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon. Valiokunnan käsityksen mukaan isyysvapaa voisi monikko- ja adoptioperheissä määräytyä siten, että kaksosperheissä tai kahden lapsen yhtäaikaisessa adoptiossa isyysvapaa olisi yhteensä vähintään 54+18 arkipäivää, kolmosista vastaavasti vähintään 54+18+18 jne. Valiokunta pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta vielä selvittää, voitaisiinko lakiesitystä muuttaa monikko- ja adoptioperheiden osalta."

6.11.2012
Adoptioperheet ry oli kuultavana isyyslakiuudistuksesta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.
Yhdistyksen muistio
Hallituksen esityksen HE 111/2012 käsittelyvaiheet

16.10.2012
Adoptioperheet ry oli kuultavana isyyslakiuudistuksesta eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa.
Yhdistyksen muistio
Hallituksen esityksen HE 111/2012 käsittelyvaiheet

4.10.2012
Adoptioperheet ry esittää, että isyysvapaan muutokset tulee huomioida sisarusadoptioissa siten, että jokaista lasta kohti myönnetään oma isyysvapaajakso. Vuosina 2009 – 2011 kansainvälisen adoption kautta adoptoitiin yhteensä 26 sisarusparia ja viisi sisarussarjaa, joissa oli kolme lasta.
Lapsen edun ensisijaisuuden vuoksi isyysvapaata vastaava jakso tulee mahdollistaa myös perheille, joissa on yksi vanhempi. Vuonna 2009 – 2011 yksinhakijoiden kansainvälisiä ns. vieraslapsiadoptioita toteutui yhteensä 29.

17.9.2012
Hallitus esittää isyysvapaan pidentämistä 18 päivästä 54 päivään. Isäkuukausi korvaantuisi uudella isyysvapaalla. Adoptioperheet ry esittää, että vain isille varattu vapaa koskisi myös adoptioyksinhakijoita sukupuolesta riippumatta. Lisäksi yhdistys esittää, että isyysvapaa olisi lapsikohtainen eli sisarukset adoptoiva isä saisi isyysvapaata 54 päivää kutakin lasta kohti.
Stm:n tiedote 

8.9.2012
Paikallisen vaikuttamisen päivä, koulutus Monimuotoiset perheet -verkoston vapaaehtoisille vaikuttamistyöstä omalla paikkakunnalla

2.7.2012
Adoptioperheet ry:n hallituksen puheenjohtajan haastattelu Ylen Aamu-tv:ssä. Yhdistyksen tiedote lain muuttuessa.

1.7.2012

Suomessa on voimassa uusi adoptiolaki.

Suomeksi: adoptiolaki 22/2012 ja adoptioasetus 202/2012

På svenska: lag 22/2012 och förordning 202/2012
In English: Adoption Act 22/2012 (the translation of the decree 202/2012 is not available yet)

28.6.2012
Valtioneuvosto nimitti uuden adoptiolautakunnan jaostoineen. Adoptioperheet ry edustaa perheitä lautakunnan täysistunnossa.
Lautakunnan kokoonpano
Valtioneuvoston tiedote
Valviran tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote

26.6.2012
Adoptioverkoston vierailu sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon luona. Keskustelimme mm. kotimaan adoption kehittämistoimista, adoptio-ohjelman tarpeellisuudesta, perhevapaista ja adoptiotuen korottamispaineista.

26.6.2012
Adoptioperheiden kannanotto Nokian yt-neuvotteluihin adoptionhakijoiden kannalta.

15.6.2012
Oikeusministeriön tiedote uudesta adoptiolaista. 

3.6.2012
Adoptioperheiden hallitus päättää perustaa uuden edunvalvontatyöryhmän maakohtaisten kysymysten esiin nostamiseksi.

15.5.2012
Stm pyytää Adoptioperheitä nimeämään jäsenen ja varajäsenen uuden adoptiolautakunnan täysistuntoon. Adoptioperheet ry:n edustajiksi nimetään toiminnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. 

3.5.2012
Valtioneuvosto antoi adoptioasetuksen

29.3.2012
Isonkyrön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.3 hyväksynyt henkilöstötoimikunnan esityksen, jonka mukaan Isokyrö maksaa 1.1.2012 lähtien kuntaan työsuhteessa olevalle adoptioäidille palkan vanhempainvapaan ensimmäiseltä kolmelta kuukaudelta. Onnittelut Pohjanmaalle!

13.2.2012

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila selventää adoptiolain siirtymäsäännöksiä

6.2.2012

Adoptioperheet ry yhdessä Monimuotoiset perheet -verkoston kanssa tapaamassa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulaa.  

 

7.12.2011 
Adoptiolaki hyväksyttiin eduskunnassa. Se astuu voimaan 1.7.2012. Lakiin liittyviä asetuksia työstetään vielä. 

1.12.2011 
Adoptiolaki oli ensimmäisssä käsittelyssä suuressa salissa. Nauhoitettu keskustelu (istunto 79 ja aika alkaen 2:11) 

30.11.2011 
Perhevapaat monimuotoisissa perheissä -seminaari eduskunnassa. 
Lakivaliokunta antoi mietintönsä adoptiolakimuutoksesta. 

22.11.2011 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi lausunnon (PeVL 15/2011) lakivaliokunnalle adoptiolain uudistuksesta. 

19.11.2011 
Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila luennoi Adoptioperheet ry:n syyskokouksen yhteydessäadoptiolakimuutoksesta

17.11.2011
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta jätti lausunnon (StVL 11/2011) lakivaliokunnalle adoptiolain uudistuksesta.  

28.10.2011
Adoptioperheet ry oli kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Esiin nostettin perhevapaat, valmennuskurssit, ammattiryhmien koulutukseen panostaminen ja jälkipalvelut. Puheenvuoro 

26.10.2011
Adoptioperheet ry oli kuultavana eduskunnan lakivaliokunnassa. Esiin nostettin hakijoiden, perheiden ja adoptoitujen nuorten ja aikuisten näkökulma. Puheenvuoro  

17.10.2011
Adoptioperheet ry osana Monikulttuurinen lapsen etu -verkostoa lausuiOpetus- ja kulttuuriministeriön lapsi- ja nuorisopolitiikankehittämisohjelmasta

6.10.2011
Monimuotoiset perheet -verkosto Adoptioperheet ry mukaanlukien jättilausunnon Opetus- ja kulttuuriministeriön lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta.  

5.10.2011 
Oikeusministeriö julkistaa hallituksen esityksen adoptiolaista (pdf). 
Adoptioperheet ry:n tiedote 
Tiedote erityisesti adoptiohakijoille 
Regeringens proposition (pdf

3.10.2011 
Palaveri Kelassa adoptioasioiden tiimoilta. Kiitos saamistamme kommenteista! 

30.9.2011 
Monimuotoiset perheet -verkoston yhteinen lausunto Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopoliittiseen kehittämisohjelmaan 2012 - 2015. 

28.9.2011 
Tapaaminen sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon kanssa. Lupaavia uutisia! Niistä lisää myöhemmin. 

4.7.2011 
Oikeusministeriö julkisti lausuntotiivistelmän adoptiolain uudistamisesta. Kaikki annetut lausunnot ovat luettavissa valtioneuvoston hankerekisterissä

22.6.2011 
Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma huomioi adoptioperheet: 
- "Kehitetään adoptioon liittyviä palveluja adoptioprosessin eri vaiheissa sosiaali- ja terveysministeriön ja oikeusministeriön yhteistyönä." 
- "Tavoitteena on lisätä isille merkittyjä vapaita, joustavoittaa isien perhevapaiden käyttöä ja mahdollistaa lapsen hoitaminen kotona vanhempainpäivärahan turvin nykyistä pitempään. Lisäksi pyritään parantamaan adoptio-, monikko- ja sijaisperheiden yhdenvertaisuutta muiden perheiden kanssa."  

Huhti-toukokuussa 2011 
Monimuotoiset perheet -verkoston korttikampanja II 

10.3.2011 
Vanhempainvapaatyöryhmä puoltaa alle kouluikäisen lapsen adoptoivalle yhtäläisiä perhevapaita. Seitsemän vuotta täyttäneen adoptoivalle ehdotetaan hoitovapaata, mutta ei päivärahallista vanhempainvapaata. Työryhmän muistio 

18.2.2011 
Kirje vanhempainvapaatyöryhmälle antaen käytännön esimerkkejä elämästä perheessä, johon adoptoidaan kouluikäinen lapsi 

16.2.2011 
Adoptioperheet ry antoi lausunnon adoptiolakityöryhmän muistiosta. 

10.2.2011 
Edunvalvontakortit vanhempainvapaatyöryhmälle 

31.1.2011 
Tapaaminen lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan kanssa. Aiheena perhevapaat tulevassa vanhempainvapaatyöryhmän muistiossa jaAdoptioperheet ry:n tavoitteet

19.1.2011 
Kaste-ohjelman kuulemistilaisuus, Monimuotoiset perheet -verkoston kannanotto 

2010

17.12.2010 
Adoptiolakia uudistavan työryhmän mietintö luovutettiin oikeusministeri Tuija Braxille. Työryhmän jäsenen ominaisuudessa toiminnanjohtaja jätti eriävän mielipiteen mietintöön (s. 221-223 mietinnössä).
 

Joulukuussa 2010 

Monimuotoiset perheet -verkoston edunvalvontakorttikampanja, neljä postikorttia kansanedustajille muistuttaen erilaisten perheiden tarpeista perhepolitiikassa


19.11.2010 
Perhepoliittinen seminaari eduskunnan Kansalaisinfossa, Monimuotoiset perheet -verkosto

27.10.2010 
Monimuotoiset perheet -verkosto julkisti eduskunnassa yhteisen kannanoton perheiden moninaisuuden huomioimisesta perhepolitiikassa.

24.9.2010 
Vierailu eduskunnassa yhdessa Suomen Monikkoperheet ry:n ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n toiminnanjohtajien kanssa 

Elokuussa 2010 
Käräjäoikeuden toimintatavan kartoittaminen koskien adoptoitujen lasten ja heidän syntymäperheidensä arkaluonteisten tietojen julkisuutta asiakirjoissa

26.3.2010 
Vanhempainvapaan kuulemistilaisuus, STM:n vanhempainvapaatyöryhmä, lausunto 

24.3.2010 
Vuoden 2009 adoptionedistäjäksi valittu perhevapaaadressin allekirjoittaneet. 
Adoptioperheet ry:n hallitus valitsi vuoden adoptioedistäjäksi nettiadressin allekirjoittajat, 1638 nimeä. Adressilla pyrittiin parantaman adoptioperheitten perhe-etuuksia. Se luovutettiin ministeri Liisa Hyssälälle toukokuussa 2009. 

Vuoden 2008 adoptionedistäksi valittiin Reetta Kurjonen, vuodelle 2007 adoptionedistäjää ei valittu, mutta Interpedian kysymys-vastaus -palstalle annettiin kunniamaininta. Vuoden 2006 adoptionedistäjä oli Anu Mylläri. 

25.1.2010 
Vetoomus vanhempainvapaatyöryhmälle 

1.1.2010 
Työkyvyttömyyseläkkeen asumisaikavaatimuksiin lievennys 
Suomeen muuttanut, ulkomailla lapsena vammautunut voi saada työkyvyttömyyseläkettä ja eläkettä saavan hoitotukea, kun hän on täyttänyt 16 vuotta. Eläkkeeseen ei enää vaadita kolmen vuoden asumisaikaa Suomessa. Edellytyksenä on kuitenkin, että henkilö saa 16 vuotta täyttäessään alle 16-vuotiaan vammaistukea. 

1.1.2010 Kelan yksinadoptoiville maksama elatustuki nousee. Lisätietoja Kelan sivuilta. 

1.1.2010 Isäkuukausi pitenee ja yrittäjille oikeus osittaiseen hoitorahaan. 
Isäkuukauden pidennys koskee niitä perheitä, joilla oikeus vanhempainpäivärahaan alkaa vuoden 2010 puolella. Lue täältä  

 

2009

 

9.12.2009 Adoptioperheet ry antoi lausunnon Lasten oikeuksien sopimuksen  kansalaisjärjestöjen lisäraportista. Lue täältä 


8.12.2009 Adoptioperheet ry jätti kannanoton SATA-komitealle järjestöjen kuulemistilaisuudessa. Ks. täältä 

23.11.2009 Adoptioperheet ry otti kantaa kansalaisuuslakiin. Ks. täältä 

9.11.2009 Adoptioperheet ry:n edustaja kutsuttiin Kelan perhe-etuuksien asiakasraatiin. Raadin toimikausi on 1.1.2010 - 21.12.2012. Kela perustaa raadin vahvistaakseen palvelujensa asiakas- ja käyttäjänäkökulmaa sekä ihmisläheistä asiakaspalvelua.     

31.8.2009 Adoptioperheet muistutti äskettäin perustettua vanhempainvapaatyöryhmää perhevapaiden korjaustarpeesta. Työryhmälle ja sen puheenjohtajalle lapsiasiainvaltuutettu Maria Kaisa Aulalle lähetettiin tiedoksi viesti, jossa tuodaan esiin samat adoptioperheitä koskevat epäkohdat kuin yhdistyksen keväällä sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle luovutetussa adressissa. Lue adressin sisältö täältä   

31.8.2009 Adoptioperheet mukana allekirjoittamassa Lapsiperheiden etujärjestön alullepanemaa adressia päivähoidon ryhmäkoosta. Ks. lisää täältä 

28.8.2009 Vetoomuksista ei hyötyä: 
Hallitus leikkasi kehitysyhteistyörahoja. Myös Adoptioperheet ry mukana vetoomuksessa. Ks. lisätiedot täältä  

2.7.2009 Adoptiolakia valmisteleva työryhmä saamassa täydennystä adoptioperheitten edustajasta. 
Oikeusministeriö hyväksyi Adoptioperheet ry:n täydennyspyynnön työryhmän kokoonpanoksi. Adoptioperheet ry:n mielestä lailla päätetään adoptioperheitten elämään kiinteästi liittyvistä asioista, ja demokraattinen päätöksenteko vaatii perheitten edustajan mukanaoloa työryhmässä. 

27.5.2009 Adoptioperheet jätti lausunnon perustuslaki 2008 työryhmän mietintöön.

27.5.2009 Perhevapaa-adressiin 1638 nimeä. 
Adressi luovutettiin ministeri Hyssälälle tiistaina 26.5.2009. Kiitos kaikille allekirjoittaneille! 

27.5.2009 Adoptioperheet vaati huhtikuussa Helsinki-lisää yli kolmivuotiaille hoitovapaaseen oikeutetuille lapsille. Edellisen kerran kuntalisä hylättiin kaupunginhallituksen päätöksellä. Nyt esitys ei edennyt yhdistyksen yhteydenotoista huolimatta ilmeisesti valmistelijalta lautakuntatasolle asti.

18.5.2009 Adoptioperheet antoi lausunnon Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnalle asiassa pientalotonttien pisteytys ja adoptiolapsen odotus.  

18.5.2009 Adoptioperheet muistutti ministereitä ja lain valmistelijaa adoptiolain kokonaisuudistustarpeesta. Muistutuksessa mainittiin, että lakiuudistuksessa on monia pikaista muuttamista vaativia kohtia eikä se saa hautautua, vaikka osa siitä, perheen sisäistä adoptiota koskeva osuus hyväksyttiin viime viikolla eduskunnasa.  
  
Laista tulee mm. poistaa adoptiovanhemman oikeus avioitua lapsensa kanssa. Lain piiriin tulee saattaa myös kotimaasta adoptoivat. Adoptiolaki on ollut voimassa vuodesta 1985. 
  
8.4.2009 Maria-Kaisa Aula otti vastaan pienperheyhdistysten toiminnanjohtajia Jyväskylässä 26.1.2009. Aulan kanssa keskusteltiin yhdistysten ajankohtaisista edunvalvontaan liittyvistä kysymyksistä. Adoptioperheitten asioista nousi ensisijaisina esiin tasavertainen kohtelu muitten perheitten kanssa 

23.2.2009 Käy kirjoittamassa perhevapaa-adressi. Adressi on tarkoitus luovuttaa ministeri Hyssälälle ennen perhevapaatyöryhmän asettamista. 

13.02.2009 Adoptioperheet ry:n toimitti kansanedustajille kannanoton parhaillaan käytävästä perhevapaakeskustelusta. 

7.01.2009 Tampereen kaupunki myönsi Tampere-lisän adoptioperheille joulukuussa 2008: "Adoptio- ja ottolapsista Tampere-lisää maksetaan samoin perustein kuin lakisääteistä kotihoidon tukea. Adoptio- ja ottovanhemmat voivat saada kotihoidon tuen Tampere-lisää myös yli 3-vuotiaasta lapsesta siihen saakka, kun vanhempainpäivärahakauden alkamisesta on kulunut kaksi vuotta." Lisätietoa

2008

11.12.2008 Kansainväliseen adoptioon annettavien tukien määrä muuttuu. Katso sosiaali ja terveysministeriön tiedote

14.10.2008 Adotioperheet ry antoi oikeusministeriölle lausunnon uudistetun eurooppalaisen adoptiota koskevan yleissopimuksen allekirjoittamisesta. 

13.10.2008 Tutustu kunnallisvaalikyselymme tuloksiin

15.9.2008 Adoptioperheet ry antoi kannanoton adoptiotuesta. 

1.9.2008 Adoptioperheet ry toimitti Helsingin kaupunginhallituksen jäsenille kirjeenadoptioneuvonnan resurssipulasta ja jonotilanteesta. 

18.8.2008 Adoptioperheet ry jätti lausunnon Suomen neljännestä määräaikaissopimuksesta YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta. 

17.8.2008 Helsingin  Sanomat julkaisi Adoptioperheet r:m toiminnanjohtajan Seija Poikosen Vieraskynäartikkelin. Artikkeli oli lyhennelmä Seija Poikosenmielipidekirjoituksesta: Lasten adoptoiminen on vastuun kantamista lastensuojelua tarvitsevista lapsista. 

7.8.2008 Adoptioperheet ry jätti lausunnon perheen sisäistä adoptiota rekisteröidyn parin perheessä koskevasta työryhmämietinnöstä. 

11.6.2008 Jäsenemme aloitteesta Pirkkalan perutusrvalautakunta päätti, että lasten kotihoidon tuen kuntalisän myöntämisperusteita muutetaan 1.7.2008 lukien siten, että lisää voidaan myöntää yli 3-vuotiaasta adoptoidusta lapsesta, enintään kunnes vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut kaksi vuotta, edellyttäen että lapsesta maksetaan lakisääteistä kotihoidon tuen hoitorahaa ja kuntalisän muut edellytykset täyttyvät. Lisätietoa perusturvalautakunnan päätöksessä

3.6.2008 Adoptioperheet ry jätti lehdistötiedotteen varhaiskasvatuksesta. 

24.5.2008 Jäsenemme aloitteesta Paimion sosiaalilautakunta päätti, että Paimio-lisää voidaan maksaa 1.6.2008 alkaen ottovanhemmille kunnes vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut kaiksi vuotta ja mikäli muut Paimio-lisän saamisen edut täyttyvät. Lisätietoa sosiaalilautakunnan päätöksestä. 

18.4.2008 Adoptioperheet ry tukee Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liitonSosiaaliministeriön SATA-työrymälle toimittamaa vetoomusta sosiaaliturvan leikkauksista. Tutustu vetoomukseen täällä

31.3.2008 Adoptioperheet ry toimitti kunnille kyselyn kuntalisän maksamisesta. Saamiimme vastauksiin pääset tutustumaan täällä

12.2.2008 Nokian kaupungin kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.2.2008 päättänyt olla hyväksymättä jäsentemme aloitetta, jossa pyydettiin adoptioäideille samoja etuuksia kuin biologisille vanhemmille. Lisätietoa kaupunginhallituksenpöytäkirjassa

8.2.2008 Jäsenemme on saanut tiedoksi Espoon kaupungilta, että yli 3-vuotiaan adoptiolapsen vanhempien kotihoidontuen kuntalisäasiaa ollaan Espoossavalmistelemassa. Tukea tullaan esittämässä myönteisenä 1.8.2008 alkaen,kuntalisän suuruus ja myöntämisen pituus tarkentuvat myöhemmin. 

29.1.2008 Adoptioperheet ry toimitti kirjeen suurimpiin ammattilittoihin vaatimuksista tasa-arvoisuuteen työehtosopimuksien vanhempainvapaaehdoissa. Lähetä sinäkin vastaava kirje omaan ammattiliittoosi. Kirjeen voit tulostaa täältä

15.1.2008 Suomen Monikkoperheet ry ja Adoptioperheet ry toimittivat esityksenSosiaali- ja terveysturvan keskusliitolle (STKL). 

2007 

27.11.2007 Adoptioperheet ry toimitti ammattiliitoille ja kolmelle keskusjärjestöllekirjeen. Kirjeeseen tulleisiin vastauksiin voit tutustua täällä

26.11.2007 Adoptioperheet ry toimitti oikeusministerille kotimaan adoptioon liittyvän kirjeen. Kansanedustaja Sari Palm on jättänyt 5.12.2007 kirjallisen kysymyksen eduskunnan puhemiehelle kirjeemme pohjalta otsikolla "Kotimaisen adoption tukitoimien tehostaminen" 

5.11.2007  Vimpelin kunta hyväksyi esityksen adoptiovanhempien etuuksien saattamisesta tasa-arvoisiksi biologisten vanhempien kanssa. Lisätietoa kunnanhallituksen pöytäkirjassa.  

1.11. 2007 Adoptiovanhemman päivärahakauden minimipituudeksi 200 arkipäivää.  
  
1.11.2007 PAM - palkallinen vapaa Lisätietoa 

1.11.2007 VALTIOLLA palkallinen vapaa Lisätietoa 

16.10.2007 Adoptioperheet osallistui Yksin- ja yhteishuoltajien liiton kanssavetoomukseen  *Lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen lisäys maksettava myös 
toimeentulotukiasiakkaille*. Eduskunta hyväksyi Hallituksen esityksen laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta. Lisätietoa eduskunnan sivuilta

10.10.2007 Adoptioperheet ry antoi kannanottonsa lapsi- ja nuorisopoilitiikan kehittämisohjelmaan. 

7.6.2007 Adoptiotahot antoivat yhteisen kannanottonsa hallitusohjelmaan. 

1.5.2007 Adoptioperheet ry ja Suomen Monikkoperheet ry toimittivatedunvalvontakirjelmän uusille kansanedustajille.  

 

16.4.2007 Adoptioperheet ry toimitti kannanoton Väestöliiton perhepoliittiseen ohjelmaan 2007 


1.4.2007 tuli voimaan laki, jolla ottovanhemmat voivat saada kotihoidontukea myös yli 3-vuotiaasta lapsesta, kunnes vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut kaksi vuotta ja kunnes lapsi aloittaa koulun. 

22.3.2007 Adoptioperheet ry toimitti kannanoton valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopoliittiseen kehitämisohjelmaan. 

2006 

8.11.2006 Adoptioperheet ry ja Suomen Monikkoperheet ry toimittivat mm. puoluetoimistoille esityksen seuraavaa eduskuntakautta silmälläpitäen.  

11.10.2006 Adoptioperheet ry oli kuultavana eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa hallituksen esityksen HE 112/2006 tiimoilta. Jätimme oman vastineemme (Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle HE 112-06, 10-06), jossa toimme esiin vajavaisesti pidennetyn vanhempainvapaan, adoptioäitien jäämisen ilman korotettua päivärahaa sekä 7 vuotta täyttäneet adoptiolapset, joiden vanhemmat eivät saa edelleenkään vanhempainvapaata lainkaan. 

6.6.2006 Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen HE 44/2006, joka mahdollistaa hoitovapaan jatkumisen, kunnes adoptiolapsi on ollut perheessä 2 vuotta. Oikeudesta kotihoidontukeen ei säädetä työlaissa, joten adoptioperhe ei toistaiseksi ole oikeutettu kotihoidontukeen ajalta, jolloin lapsi on yli 3-vuotias. Hoitovapaaoikeus laajenee 1.8.2006 alkaen.

3.5.2006 Adoptioperheet ry oli kuultavana eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa hallituksen esityksen HE 44/2006 tiimoilta. Jätimme oman vastineemme (Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle HE 44-06, 5-06), jossa toivoimme hoitovapaan jatkuvan, kunnes perheeseen tulosta on kulunut kolme vuotta.

15.2.2006 Osana edunvalvontatyötä Adoptioperheet ry haluaa nostaa esiin toimijoita, jotka työskentelevät adoptioperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Vuoden 2005 adoptioedistäjäksi valittiin adoptiokuraattoritoiminta 
(Mediatiedote). 

Aikaisemmat kunniamaininnan saajat: 
2002 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta (adoptiotuki) 
2003 adoptiolautakunta (lupajonon purkaminen, parantunut tiedotus, resurssien lisääminen, adoptioperheiden kuuleminen) 
2004 kunnat, jotka myönsivät palveluksessaan oleville adoptiovanhemmille palkallisen vapaajakson (Anjalankoski, Harjavalta, Kokkola, Kotka, Kruunupyy, Kuusankoski, Lahti, Lapua, Lieto, Lohja, Loviisa, Luoto, Oravainen, Pedersöre, Pietarsaari, Salo, Tammela, Uusikaarlepyy ja Vaasa)

15.2.2006 Adoptioperheet ry järjesti yhteistyössä muiden adoptiotoimijoiden ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kanssa seminaarin eduskunnan tiloissa. Auditorio oli täynnä isoja ja pieniä kuulijoita. Puhujina kuultiin sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haataista, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Valto Koskea, tutkija ja adoptiokuraattori Sanna Mäkipäätä, lastenpsykiatri Jari Sinkkosta ja suunnittelija Anja Wikstedtiä. Seminaarimateriaalit ovat tilattavissa yhdistyksestä sähköisessä muodossa: tilaukset(at)adoptioperheet.fi.

 

2004 

 

8.10.2004 Adoptiolasten vanhemmat ry jätti vastineensa liitteineen käsiteltävänä olevaan sairausvakuutuslain muutokseen.

1.9.2004 Salon kaupunki myönsi kolmen kuukauden palkallisen vanhempainvapaan myös adoptioäideille. 

1.7.2004 Oikeusasiamies totesi ajokorttitodistusten kirjoittamisen kuuluvan terveyskeskuksille. Toivomme tämän kannanoton helpottavan myös adoptioprosessin terveystodistusten saamista terveyskeskusten kautta. 

22.6.2004 Adoptiolasten vanhemmat ry tarjoutui vuonna 2005 perustettavan lapsiasiainvaltuutetun viran yhteyteen perustettavaan kansalaisjärjestöjen neuvottelukuntaan. 

20.6.2004 Adoptiolasten vanhemmat ry jätti kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle koskien Turun ja Helsingin hankalaa neuvontatilannetta. 

1.5.2004 Adoptiolautakunnan ensimmäisen työntekijä on ylitarkastaja Hanna Hauta-aho. 

Huhti-touko-kesäkuussa käytiin neuvotteluja pääkaupunkiseudun adoptioneuvontatilanteesta. Se on pikkuhiljaa helpottumassa muualla paitsi Helsingissä. 

4.3.2004 Adoptiolasten vanhemmat ry valitsi Vuoden 2003 adoptionedistäjäksi Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnan. Perusteluina jonojen purkaminen, tiedotuksen parantaminen, lisäresurssien vaatiminen lautakunnan toimintaan ja adoptioperheiden kuuleminen. 

1.3.2004 Kokkolan kaupunki myönsi kolmen kuukauden palkallisen vanhempainvapaan myös adoptioäideille. 

 

2003 


19.11.2003 Tapaaminen kansanedustaja Susanna Huovisen (sd) ja sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmän kanssa.

23.10.2003 Kansanedustaja Päivi Räsäsen toimenpidealoite eduskunnalle: Adoptiovanhempien perhevapaiden pidentäminen biologisten vanhempien vanhempain- ja hoitovapaita vastaaviksi.

8.10.2003 tapasimme peruspalveluministeri Liisa Hyssälän. Aika oli valitettavan lyhyt, emmekä voineet tuoda esiin kaikkia tärkeinä pitämiämme asioita (ks. Puhe peruspalveluministerille 8.10.2003). Jätimme hänelle monipuolisen kansion, jossa toimme esiin mm. neuvontajonot ja adoptionjälkeisen tuen tarpeen. Kansiossa oli myös adoptiotahojen kannanottoja ja yhdistysten lehtiä ym. materiaalia. Ministeri piti vaatimuksiamme täysin oikeutettuina, mutta ei antanut toiveita asioiden nopeasta paranemisesta. Ministerin mukaan kansalaisjärjestötoimintaa tarvitaan ja sitä arvostetaan myös eduskunnassa ja ministeriössä.

29.9.2003 tapasimme kansanedustaja Sari Sarkomaan (kok). Hän tuntee perheasiat hyvin ja meillä oli mielenkiintoinen keskustelu. Hän toimii myös Lapsen puolesta -ryhmässä eduskunnassa ja lupasi harkita ryhmän puheenjohtajan kanssa seminaarin järjestämistä adoptioaiheestasta.

9.9.2003 Vierailu eduskuntaan. Tapasimme kansanedustajat Päivi Räsänen (kd), Sari Essayah (kd) ja Raija Vahasalo (kok). Päivi Räsänen on tehnyt loistavat lakialoitteet LA 80/200381/2003 ja 82/2003. Jätimme kansanedustajille materiaalia.

1.6.2003 alle 12-vuotias adoptiolapsi saa kansalaisuuden automaattisesti, jos vähintään toinen vanhemmista on Suomen kansalainen. Kansalaisuus astuu voimaan sinä päivänä, kun adoptio on Suomessa pätevä.

1.3.2003 alkaen äitiysavustuksia saa kaksi toista, kolme kolmatta ja neljä neljättä samalla kertaa adoptoitua lasta kohden. 

1.1.2003 alkaen on adoptioisillä käytettävissään sama määrä isyysrahapäiviä kuin biologisilla isillä.

 

2002

 

1.12.2002 Adoptiotuki astuu voimaan (Kelainfo 9/2002


28.11.2002 Adoptiolasten vanhemmat ry huolissaan jonoista Adoptiolautakunnassa (Kirje lautakunnalle 11-2002

18.9.2002 Neljätoista lapsiperheyhdistystä vetoaa yhdessä tasavertaisten perhe-etujen puolesta (14 yhdistyksen kirje kansanedustajilla 18.9.2002 sekä Perusteluosa kansanedustajien kirjeeseen 9-2002

19.6.2002 Adoptiolasten vanhemmat ry kiittää kansanedustajia, jotka saivat aikaan päätöksen adoptiotuesta (Kiitoskirje 19.6.02

10.6.2002 Adoptiojärjestöt yhdessä vetosivat adoptiotuen puolesta (Adoptiojärj. yht. kirje 10.6.2002

2001 

16.11.2001 Vierailu Sosiaali- ja terveysministeri Osmo Soininvaaran luona. Soininvaaralle luovutettiin 1186 nimen adressi, joka sai julkisuutta muun muassa television pääuutislähetyksessä, TV1:n ja MTV3:n aamulähetyksissä sekä Helsingin ja Turun Sanomissa.

18.4.2001 Joukko adoptioäitejä sekä Yhteiset lapsemme ry ja Adoptiolasten vanhemmat ry vierailulla eduskunnassa. Vastaanotto oli lämmin ja ymmärtäväinen. (Adoptioperheiden etuudet - eduskunta 18.4.2001

1.3.2001 Kaikki adoptioperheet oikeitettu äitiysavustukseen pakkauksen tai rahan muodossa. Aikaisemmin avustuksen saivat vain alle 1-vuotiaan adoptoivat.