Olet täällä

Mentorihanke

Mentoritoiminnan käynnistäminen kotimaan ja kansainvälisesti adoptoiduille sekä adoptioperheille valtakunnallisesti

Hankkeen taustaa

Adoptioperheet ry:lle ja kanssamme vuodenvaihteessa 2017/18 yhdistyvälle Adopterade Finland rf:lle tulleiden yhteydenottojen perusteella adoptoitujen ja adoptiovanhempien mentoritoiminnan käynnistämiselle on tarve, koska toisinaan adoptiossa mietityttävät asiat ovat niin herkkiä ja arkaluontoisia, eikä niitä välttämättä haluta jakaa vertaisryhmässä. Koulutettu mentori voi tukea perhettä konkreettisesti, esimerkiksi tulemalla tueksi, kun adoptoitu tapaa biologisen sukulaisensa ensimmäisen kerran. Adoptioperheet ry on alkuvuonna 2016 yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa selvittänyt erityisesti kotimaan adoptoitujen tuen tarvetta. Tutkimuksessa nousi esiin suuri tarve kehittää tukipalveluita nimenomaan kotimaan adoptoiduille.

Kotimaan adoptio on Suomessa pitkään ollut vaiettu asia, joka vasta parin viime vuoden aikana on alkanut näkyä mediassa, tv-tuotannoissa, kirjallisuudessa, sosiaalisessa mediassa jne. Kotimaan adoptoidut ovat nostaneet omat tarinansa, kokemuksensa ja tuen tarpeensa esiin ja sen mukaan myös tukipalveluita tulisi nyt kehittää. Mentoritoiminta sopii erinomaisesti lasten ja nuorten käynnistyneen leiri- ja ryhmätoiminnan rinnalle. Mentoriksi koulutettu aikuinen adoptoitu voi tukea nuorta ja vastata kysymyksiin luottamuksellisemmin kuin vertaisryhmä. Adoptoiduille tarkoitettu mentoritoiminta on suunnattu sekä nuorille että jo täysi-ikäisille adoptoiduille teineistä nuoriin aikuisiin, keski-ikäisiin ja senioreihin. Tuen tarve saattaa aktivoitua adoptoiduilla eri elämänvaiheissa, kuten kotoa pois muuttaessa tai perheellistyessä. Adoptoitu tai adoption kautta perheellistynyt, koulutettu mentori voi kokemusasiantuntijana tukea.

Toiminnan tavoitteet

1. Mentoritoiminnan käynnistäminen adoptoiduille ja adoptioperheille
2.  Mentoreiden kouluttaminen: Suunnitellaan ja toteutetaan laadukas koulutuspaketti mentoreille. Mentoreita koulutetaan valtakunnallisesti.
3.  Hankkeen ensimmäisenä vuonna panostetaan viestintään, jotta tietoisuus toiminnasta leviäisi mahdollisimman laajalle.
4.  Tomintaa rakennetaan niin, että se on luonteva osa yhdistyksen toimintaa ja lisä tarjolla olevaan vertaistukeen. 

Toiminnan kohderyhmät

Kohderyhmään kuuluvat kaikenikäiset suomenkieliset ja ruotsinkieliset adoptoidut ja adoptiovanhemmat manner-Suomessa. Suomessa on kaiken kaikkiaan noin 30 000 adoptoitua, joista suurin osa on aikuisia kotimaan adoptoituja. Ulkomailta Suomeen on adoptoitu vuoden 1985 jälkeen noin 5 000 lasta. 

Mentorointitoiminta perustuu henkilökohtaiseen vertaistukisuhteeseen koulutetun mentorin ja mentoroitavan välillä. Projektissa on mahdollisuus mentorointisuhteeseen myös etäyhteyden (esim. Skype) kautta silloin, kun se sopii sekä mentorille että mentoroitavalle. Olemme saaneet etenkin kaupunkikeskusten ulkopuolella asuvilta adoptioperheiltä viestiä, että moni toivoo mahdollisuutta vertaistukeen kotoa käsin.  Mentoreita on tarkoitus saada koulutettua ja hankittua hankkeen aikana 80–100. 

Projektin sisältö ja toteutus

Vain toinen adoptoitu tai adoptiovanhempi voi todella ymmärtää, mistä toinen puhuu. Adoptoiduilla ja adoptioperheillä on omakohtaista arvokasta tietoa eli ns. kokemusasiantuntijuutta, joka on mentoritoiminnan peruspilari.  

Projekti toteutetaan kolmen vuoden aikana. Ensimmäisenä vuonna keskitytään etsimään adoptioperheitä ja adoptoituja (kotimaa, kv, suomenkielisiä, ruotsinkielisiä), jotka ovat kiinnostuneita toimimaan mentoreina. Vuoden 2018 loppupuolella koulutetaan ensimmäiset mentorit. Kouluttajina toimivat hankkeeseen palkattu työntekijä sekä vierailevat ammattilaiset.  

Yhteistyökumppanit

Olemme saaneet mentoriprojektiin mukaan kaikki olennaisimmat adotiokentän toimijat: Pelastakaa Lapset, Interpedia, Yhteiset Lapsemme sekä Aikuiset Adoptoidut ja Adopterade Finland, joista viimeksi mainittu siis sulautuu osaksi Adoptioperheet-yhdistystä 2018 alkaen. Hankkeen suunnittelua ja kehittämistä ohjaa yhteistyökumppaneista muodostettu ohjausryhmä. Muultakin järjestökentältä voidaan kerätä laajemmin hyviä käytäntöjä toiminnan järjestämiseen, sillä mentori- tai ystävätoimintaa järjestää Suomessa jo moni yhdistys. 

Hankkeen suunnittelija Minna Vihavainen aloittaa työssään 9.4.2018. Yhteystiedot

 

STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, aikaisemmin RAY) on myöntanyt kolmivuotisen (2018-2020) rahoituksen Adoptioperheet ry:n hankkeelle Henkilökohtaisen vertaistuen tarjoaminen mentoritoiminnan avulla sekä kotimaan että kansainvälisesti adoptoiduille ja adoptioperheille.