Olet täällä

Neuvola ja kouluterveydenhuolto

Lääkärien pitäisi tehdä maahantulotarkastus kaikille ulkomailta adoptoituille lapsille, suosittaa FinAdo (Ulkomailta adoptoitujen lasten hyvinvointi ja terveys -tutkimus)
Ulkomailta adoptoidun lapsen maahantulotarkastus (Lääkärilehti 10/2012)

Adoptioperheet suosittaa näitä tarkastuksia

PKU-tauti, eli fenyyliketonuria (phenylketonuria), on maailman yleisin aminohappoaineenvaihduntaan liittyvä perinnöllinen sairaus. Se aiheuttaa lievää tai vakavaa kehitysvammaisuutta ilman taudin varhaista diagnosointia sekä siihen liittyvää ruokavaliohoitoa. 

Fenyyliketonuria - seulonta ja diagnostiikka (Duodecim-lehti  10/2009)
PKU-taudin oireyhtymät (Rinnekotisäätiön kv-tietopankki) 

Adoptoidulla voi olla G6PD-puutos (vaikuttaa punasolujen hajoamiseen)

Asiakkaana adoptoitu - tarinoita kohtaamisista (julkaistu alunpitäen Terveydenhoitaja-lehdessä 6/2015, uudestaan Adoptioperheet-lehdessä 1/16)

Adoptiolapsi neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa (Adoptioperheet ry:n julkaisu, painettu opas myyty loppuun, linkki näköistiedostoon)

Teesit terveydenhoitajalle

Sijais- ja adoptioperheiden kohtaaminen ja tukeminen neuvolassa (Neuvolapäivät 2013)

Monimuotoisten perheiden kohtaaminen (Neuvolapäivät 2013)

Äitiysneuvolaopas (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013)

 

 

Adoptiovanhemmuus

"Adoptioperheen saa vuosittain noin 200 ulkomailla ja noin 30–50 Suomessa syntynyttä lasta. Lisäksi on perheensisäisiä, sijaisperhe- ja aikuisadoptioita, jolloin kyseessä on perheen syntymisen sijaan juridinen toimenpide. Adoptiovanhemmuutta edeltää yleensä pitkällinen jakso lapsitoivetta ja adoptioprosessissa mukana oloa. Jo adoptiolasta odottavien perheiden on hyvä tavata neuvolan terveydenhoitajaa/kätilöä ja saada tietoa lapsen hoidosta ja vanhemmuudesta. Tällöin voidaan suunnitella lapsen hakumatkaa ja kansainväliseen adoptioon liittyvää maahantulotarkastusta. Adoptiovanhemmat kuvaavat yleensä ensimmäisiä vuosia hyvin intensiivisiksi, jolloin apu ja tuki ovat olleet tarpeen. Tietoa lapsen luovuttamisesta adoptioon saa sosiaalitoimen kautta adoptioneuvonnasta ja Pelastakaa lapset ry:tä.

Suositukset

• Adoptiota harkitseva ohjataan ottamaan yhteyttä sosiaalitoimen kautta adoptioneuvontaan tai Pelastakaa lapset ry:n aluetoimistoon.

• Terveydenhoitaja/kätilö tapaa tulevat adoptiovanhemmat ennen lapsen hakumatkaa ja mm. antaa neuvoja pienen lapsen hoidosta ja hakumatkalla mahdollisesti tarvittavista lääkkeistä."

 

 

FinAdo

(Ulkomailta adoptoitujen lasten hyvinvointi ja terveys -tutkimus)