Olet täällä

Neuvola ja kouluterveydenhuolto

Ulkomailta adoptoidun lapsen maahantulotarkastus (Lääkärilehti 10/2012)

Adoptiolapsi neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa (Adoptioperheet ry:n julkaisu)

Sijais- ja adoptioperheiden kohtaaminen ja tukeminen neuvolassa (Neuvolapäivät 2013)

Monimuotoisten perheiden kohtaaminen (Neuvolapäivät 2013)

Äitiysneuvolaopas (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013)

Asiakkaana adoptoitu - tarinoita kohtaamisista (julkaistu alunpitäen Terveydenhoitaja-lehdessä 6/2015, uudestaan Adoptioperheet-lehdessä 1/16)

Adoptioon liittyvää terveystietoa

Adoptiovanhemmuus

"Adoptioperheen saa vuosittain noin 200 ulkomailla ja noin 30–50 Suomessa syntynyttä lasta. Lisäksi on perheensisäisiä, sijaisperhe- ja aikuisadoptioita, jolloin kyseessä on perheen syntymisen sijaan juridinen toimenpide. Adoptiovanhemmuutta edeltää yleensä pitkällinen jakso lapsitoivetta ja adoptioprosessissa mukana oloa. Jo adoptiolasta odottavien perheiden on hyvä tavata neuvolan terveydenhoitajaa/kätilöä ja saada tietoa lapsen hoidosta ja vanhemmuudesta. Tällöin voidaan suunnitella lapsen hakumatkaa ja kansainväliseen adoptioon liittyvää maahantulotarkastusta. Adoptiovanhemmat kuvaavat yleensä ensimmäisiä vuosia hyvin intensiivisiksi, jolloin apu ja tuki ovat olleet tarpeen. Tietoa lapsen luovuttamisesta adoptioon saa sosiaalitoimen kautta adoptioneuvonnasta ja Pelastakaa lapset ry:tä.

Suositukset

• Adoptiota harkitseva ohjataan ottamaan yhteyttä sosiaalitoimen kautta adoptioneuvontaan tai Pelastakaa lapset ry:n aluetoimistoon.

• Terveydenhoitaja/kätilö tapaa tulevat adoptiovanhemmat ennen lapsen hakumatkaa ja mm. antaa neuvoja pienen lapsen hoidosta ja hakumatkalla mahdollisesti tarvittavista lääkkeistä."