Olet täällä

Neuvonta

Kaikkien adoptiolasta toivovien avioparien ja yksinhakijoiden tulee käydä adoptioneuvonta, joka kestää vaihdellen noin vuodesta puoleentoista vuoteen. Kunnat järjestävät lakisääteisen palvelun itse tai ostavat sen Pelastakaa Lapset ry:ltä. Joissakin kunnissa neuvonnan alkua voi joutua odottamaan. Varsinainen neuvonta kestää vaihdellen noin puolesta vuodesta puoleentoista vuoteen.

Neuvonta on yhteistyöprosessi, jonka aikana sosiaalityöntekijä selvittää adoptionhakijoiden valmiuksia adoptiolapsen vanhemmiksi. Samalla hakijoita valmennetaan adoptiovanhemmuuteen. Adoptioprosessi on vanhemmiksi haluaville ajattelu- ja kasvuprosessi. Sen aikana tarkastellaan erilaisia vanhemmuuteen vaikuttavia teemoja, kuten lapsuuskokemuksia, parisuhdetta, menetyksiä, kasvatuskysymyksiä ja lapseen liittyviä näkökulmia. Kotimaan adoptioissa adoptionhakijoiden lisäksi myös syntymävanhemmat saavat adoptioneuvontaa päätöksentekonsa tueksi. Neuvonnan perimmäisenä tarkoituksena on lapsen edun valvominen ja toteutuminen.

Adoption lähtökohtana on lapsen edun turvaaminen. Lapselle pyritään löytämään sellaiset vanhemmat, jotka pystyvät vastaamaan hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa mahdollisimman hyvin. Adoptiotoimintaa säätelevät erilaiset lait ja kansainväliset sopimukset. Yhdessä lapsen edun kanssa ne asettavat adoptionhakijoille tiettyjä vaatimuksia esimerkiksi terveydentilan ja iän suhteen.

Moni asia pitää kuvitella mielessään valmiiksi ja osata kypsästi selittää virallisille tahoille. Samaan aikaan täytyy valmistautua siihen, että kaikki meneekin aivan toisin kuin on suunniteltu. Kuinka sellaista osaa ja jaksaa? Jonkinlaista epäelämää, jossa moni asia, ajatus ja toive keskittyvät kauas tulevaisuuteen, niin harva lähelle. (Lainaus Anna Pihlajaniemen kirjasta Adoptiomatka)

Katso lisätietoja sivultamme Adoptiota harkitseva.