Olet täällä

Tiedotteet/uutiset

21.5.2013
Arkiaiheinen lehti 2/2013 painossa

Jäsenistö on toivonut tarinoita perheiden arjesta - nyt niitä on tulossa kokonaisen lehden verran!

4.5.2013
Helsingin Sanomat: Samat perhe-etuudet myös adoptiovanhemmille

Adop­tio­äi­ti on eri ase­mas­sa päi­vä­ra­ho­jen suu­ruu­des­sa, eläk­keen ker­ty­mi­ses­sä ja päi­vä­ra­hal­li­sen jak­son pi­tuu­des­sa.
Van­hem­pien kes­ki­näi­nen eri­ar­voi­suus on kor­jat­ta­va, mut­ta vie­lä tär­keäm­pää on las­ten yh­tä­läi­nen koh­te­lu riip­pu­mat­ta sii­tä, tu­lee­ko lap­si per­hee­seen syn­ty­män vai adop­tion kaut­ta.
Jo­kai­sel­la lap­sel­la pi­tää ol­la oi­keus van­hem­pien hoi­vaan yh­tei­sen ajan alus­sa.
Lue koko mielipidekirjoitus

29.4.2013
Ensimmäinen KIINA-päivä siirtyy la 5.10.

Tervetuloa suunnittelemaan Kotolaan la 4.5. klo 13-15 Sinun näköistäsi kulttuuripäivää lokakuulle! Kokoonnumme adoptioperheiden, kahden kulttuurin suomalais-kiinalaisten perheiden ja Suomessa asuvien kiinalaisten kesken.  

26.4.2013
Diagnoosittomat-hankkeen odottajaillat

Hankkeen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä trauma- tailaitostaustan merkityksestä sekä antaa vanhemmille työkaluja hyvään ja toimivaan vuorovaikutuk-seen arjessa. Tervetuloa mukaan! Kutsu 
Tampereen ryhmät perheille ja odottajille käynnistyvät syksyllä.

21.3.2013
Aikuisten on puututtava lapsiin kohdistuvaan rasismiin!

Rasismi kaikissa muodoissaan vaurioittaa lapsen ja nuoren kehitystä. Lue vetoomus

20.3.2013
Kevätkokous

Adoptioperheet ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 21.4.2013. Kutsu 

20.3.2013
Kannanotto lastensuojelun kehittämisryhmälle

Adoptioperheet ry kolmen muun Monimuotoiset perheet -verkoston kanssa kiinnittää Kananojan työryhmän huomiota lastensuojelun kehittämiseen perheiden tarpeita vastaavaan suuntaan. Lue kannanotto 
 

19.3.2013
Koulutusta vapaaehtoisille lehtityöskentelystä

Tule saamaan ammattilaisten vinkkejä valokuvaamiseen ja kirjoittamiseen la 13.4. klo  10-16 Kotolassa. Katso lisätietoa kutsusta.

16.12.2012
Kiinankielinen lastenkerho ma klo 16-45-17.45 (9.9.-2.12.2013)

Toiminnallinen kerho on tarkoitettu 3-6 -vuotiaille lapsille, jotka haluavat tutustua kiinalaiseen lastenkulttuuriin sekä oppia tai ylläpitää kiinan kieltä. Ohjaaja Ling Ollikkala. Osallistumismaksu 40 euroa/lapsi. Lisäksi Familia Clubin jäsenmaksu 10 euroa. Ilmoittatuminen viimeistään 4.9. sähköpostitse familia@familiaclub.fi

Sivut

Tilaa syöte Tiedotteet/uutiset