Oppaat

Tällä sivulla ovat kaikki tuottamamme oppaat, joita voit selata vapaasti verkkotiedostoina. Niistä löytyy koottua tietoa eri aihealueista sekä adoptioperheille että heitä kohtaaville ammattilaisille.

Sijoituksesta adoptioon? -tietopaketti (PDF aukeaa omaan ikkunaan)
esittelee perhehoidosta adoptoimisen periaatteita sekä adoption prosessin. Tietopaketti on koottu yhteistyössä Perhehoitoliiton kanssa.

Adoptoidun kokema rasismi – opas vanhemmille (PDF aukeaa omaan ikkunaan)
Rasismi on aina toiseuden tuottamista, jossa joku määrittelee itsensä paremmaksi tai ylivertaisemmaksi suhteessa toiseen. Lapselle, ja erityisesti adoptiolapselle, kokemus rasismin kohteeksi joutumisesta viestii siitä, että et kuulu Suomeen, olet erilainen. Se lähettää myös viestin siitä, että koska olet erinäköinen kuin muut, et oikeasti kuulu perheeseen.

Rinnakkain – opas adoptioperheen läheiselle (PDF aukeaa omaan ikkunaan)
Onko sukuusi, ystäväpiiriisi tai tuttavallesi tulossa tai jo saapunut adoptiolapsi? Saat tästä oppaasta tietoa, joka auttaa ymmärtämään perheen kokemuksia ja toimimaan lapsen tausta huomioon ottaen. Läheisten tuki ja hyväksyntä ovat ensiarvoisen tärkeitä sekä vanhemmille että kotiin saapuvalle lapselle.

Adoptiolapsi neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa (PDF aukeaa omaan ikkunaan)
Adoptiolapsen erityishaasteiden vuoksi tehostettu ja hieman eri lähtökohdista kuin ikää noudatteleva tavallinen neuvolaseuranta on paikallaan lapsen kotiintulon jälkeisen ensimmäisen vuoden aikana.

Koulu-teemalehti 3-4/2020 (PDF aukeaa omaan ikkunaan)
Adoptoitu koulussa– linkki Kouluoppaan näköistiedostoon vuodelta 2012
Koulun aloittaminen on tärkeä vaihe adoptiolapsen elämässä. Adoptioperheet toivovat usein opettajilta ymmärrystä esimerkiksi kielen kehityksestä, oppimisvaikeuksista, rasismiin puuttumisesta ja kiintymyssuhdehäiriöisen lapsen sopeutumisesta.

Adoptiolapsi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -opas (PDF aukeaa omaan ikkunaan)
Varhaiskasvatus osuu erittäin tärkeään vaiheeseen adoptoidun lapsen elämässä, sillä iänmukaisten kehitystehtävien lisäksi lapsen haasteena on luoda ja syventää turvallisia kiintymyssuhteita uudessa perheessään. Kansainvälisessä adoptiossa vaihtuvat lisäksi kieli ja ympäröivä kulttuuri. Vuorovaikutus päivähoidon ja perheen välillä on siksi erittäin tärkeää. Erityisesti aloitusvaiheeseen kannattaa panostaa, ja antaa lapselle reilusti aikaa sopeutua jälleen uuteen, isoon muutokseen elämässä. Adoptoidulle lapselle pysyvyys ja turvallisuus ovat korostuneen tärkeitä asioita. Toisaalta se, mikä on hyvää ja laadukasta varhaiskasvatusta adoptiolapselle, on sitä myös muille lapsille.

Adoptioperhe mediassa – 10 vinkkiä yhteistyöhön median kanssa (PDF aukeaa omaan ikkunaan)
Adoptiosta on tärkeää puhua valtamediassa kokijoiden suulla. Media etsiikin usein kauttamme haastateltavia juttuihin eri näkökulmista. Olemme koostaneet perheille avuksi  oppaan, joka antaa mahdollisuuden valmistautua haastattelutilanteeseen ja miettiä yhdessä oman perheen ja lapsen yksityisyyden rajoja.

Adoptioperhe lastensuojelun asiakkaana opas (PDF aukeaa omaan ikkunaan)
Opas (julkaistu maaliskuussa 2018) kokoaa yksiin kansiin sekä ammattilaispuheenvuoroja että adoptioperheiden kokemuksia lastensuojelun asiakkuudesta ja sitä edeltäneistä tukitoimista. Oppaan teksteissä liikutaan laajalla aikajanalla adoptioluvanhakijaa koskevasta arvioinnista kasvatus- ja perheneuvolatoiminnan, kouluterveydenhuollon ja lastensuojelulaitoskokemusten kautta jälkihuollon jälkeiseen aikaan. Äänessä ovat niin adoptioperheiden parissa työskentelevät ammattilaiset, adoptiovanhemmat kuin aikuiset adoptoidutkin.

Juuret: Opas adoptoidun taustan selvittämiseen
Kesäkuussa 2019 julkaistu Juuret-opas on kirjoitettu adoption eri osapuolien sekä heitä ammatissaan kohtaavien tueksi. Ennen kaikkea toivomme sen palvelevan alkuperänsä selvittämistä pohtivia adoptoituja. Opas on päivitetty ja laajennettu versio Adopterade Finland rf:n aikuisille adoptoiduille laatimasta Etsintäavain-oppaasta.

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehtemme on tuhti tietopaketti yksissä kansissa. Sitä säästetään ja lainataan muille. Voit tilata myös takautuvasti varastossa olevia numeroita.

Katso tilauslomakkeemme.

X