juuret-opas-kansi-sve

TEMA: RÖTTER: EN HANDBOK FÖR ADOPTERADE OM ATT UTFORSKA SITT URSPRUNG

Innehåll (Faksimil pdf)

 • Inledning
 • Centrala begrepp
 • Adoptionsrådgivning och eftertjänster
 • Geninformation, integritet och etik
 • Vad berättar genetiska test om våra sjukdomar, och är testen till någon nytta?
 • Fem frågor om att söka sina rötter på sociala medier
 • Att förbereda sig och utreda bagrundsuppgifter (Steg 1)
  • Att förbereda sig och utreda bagrundsuppgifter
 • Att bekanta sig med sina adoptionshandlingar (Steg 2)
  • Adoptionsdokument vid inhemsk adoption
  • Adoptionsdokument vid internationell adoption
  • Vad står det i mina adoptionshandlingar?
  • Att få tillgång till dogument och uppgifter som minderårig
  • Erfarenshetsberättelse: Det lönar sig att vara beredd på allt
 • Att söka (Steg 3)
  • Vad ska man tänka på när man söker sina rötter?
  • Sökning inom Finland
  • Sökning utomlands
  • Om inget går att hitta?
  • Erfarenhetsberättelse: Jag har det bra just så här
 • Att ta kontakt (Steg 4)
  • Hur ska man ta kontakt?
  • Eventualla problemsituationer
  • Hur ska jag uppehålla kontakten?
  • Erfarenhetsberättelse: Resan till de biologiska rötterna
 • Joona Mikkola: Återresa hela livet
 • Var får man stöd?
X