Jag vill bli medlem!

MEDLEMSAVGIFT 39 €
Lägre medlemsavgift för familjer med en vuxen 29 €

 • Adoptioperheet-tidskriften, som kommer hem till din brevlåda fyra gånger per år
 • verksamhet för adopterade barn, unga och vuxna samt adoptionssökande och adoptivföräldrar runtom i Finland, t.ex. betalas utbildningen för volontärer samt försäkringarna för personer som deltar i verksamheten av föreningen
 • medlemsrabatt på böcker i vår nätbutik
 • låna adoptionsrelaterade böcker från vår samling
 • ett elektroniskt brev med de nyaste händelserna på adoptionsfältet (bara du kommer ihåg att meddela oss din e-postadress)

MEDLEMSAVGIFT FÖR STÖDMEDLEMMAR 15€

 • ett valfritt nummer av Adoptioperheet-tidskriften
 • medlemsrabatt på böcker i vår nätbutik
 • låna adoptionsrelaterade böcker från vår samling
 • ett elektroniskt brev med de nyaste händelserna på adoptionsfältet (bara du kommer ihåg att meddela oss din e-postadress)

MEDLEMSAVGIFT FÖR UNGA 5 €
För adopterade unga i åldern 13–29 år

 • kommer du på ett förmånligt sätt med i verksamheten, t.ex. läger för unga
 • får du information om aktuella händelser, verksamhet och evenemang för unga i form av ett WhatsApp-meddelande 1 gång/månad (du kan också välja att få meddelandet per SMS)
 • får du nyttig utbildning som stöder dig då du arbetar som volontär samt ett arbetsintyg över dina arbetsinsatser som volontär (om du så önskar)
 • får du möjlighet att bekanta dig och spendera tid tillsammans med andra adopterade
 • får du möjlighet att ge förslag på nya verksamhetsformer, och vara med och utveckla dessa på din egen ort
 • får du medlemsrabatt på böcker i vår nätbutik

Vuxen adopterad, du kan välja bland ovanstående det alternativ som passar dig bäst.

X