Jag vill bli medlem!

MEDLEMSAVGIFT 39 €
Lägre medlemsavgift för familjer med en vuxen 29 €

 • Adoptioperheet-tidskriften, som kommer hem till din brevlåda fyra gånger per år
 • verksamhet för adopterade barn, unga och vuxna samt adoptionssökande och adoptivföräldrar runtom i Finland, t.ex. betalas utbildningen för volontärer samt försäkringarna för personer som deltar i verksamheten av föreningen
 • medlemsrabatt på böcker i vår nätbutik
 • låna adoptionsrelaterade böcker från vår samling
 • ett elektroniskt brev med de nyaste händelserna på adoptionsfältet (bara du kommer ihåg att meddela oss din e-postadress)

MEDLEMSAVGIFT FÖR STÖDMEDLEMMAR 15€

 • ett valfritt nummer av Adoptioperheet-tidskriften
 • medlemsrabatt på böcker i vår nätbutik
 • låna adoptionsrelaterade böcker från vår samling
 • ett elektroniskt brev med de nyaste händelserna på adoptionsfältet (bara du kommer ihåg att meddela oss din e-postadress)

MEDLEMSAVGIFT FÖR UNGA 5 €
För adopterade unga i åldern 13–29 år

 • kommer du på ett förmånligt sätt med i verksamheten, t.ex. läger för unga
 • får du information om aktuella händelser, verksamhet och evenemang för unga i form av ett WhatsApp-meddelande 1 gång/månad (du kan också välja att få meddelandet per SMS)
 • får du nyttig utbildning som stöder dig då du arbetar som volontär samt ett arbetsintyg över dina arbetsinsatser som volontär (om du så önskar)
 • får du möjlighet att bekanta dig och spendera tid tillsammans med andra adopterade
 • får du möjlighet att ge förslag på nya verksamhetsformer, och vara med och utveckla dessa på din egen ort
 • får du medlemsrabatt på böcker i vår nätbutik
 • klicka här för att bli ungdomsmedlem!
1 
2 

Roligt att du vill komma med i verksamheten! Här nedan fyller du i några obligatoriska personuppgifter som vi behöver för det lagstadgade medlemsregistret.

Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och omsorgsfullt. Också de tjänsteleverantörer vi anlitar har förbundit sig att behandla informationen enligt gällande förordning. Vi överlämnar inte dina uppgifter till utomstående parter.

Här kan du läsa mer om medlemsregister: https://www.yhdistystori.fi/2018/05/24/koonti-tietosuoja-asetuksesta-yhdistyksille/

Adoptivfamiljer rf:s dataskyddspraxis

X