Information

Adoption innebär att ett barn utan familj placeras i en ny familj, hos en ny eller två nya föräldrar

Adoption är en juridisk process, som regleras av många lagar. Föräldrarnas rättigheter och skyldigheter förflyttas helt och hållet till adoptivföräldrarna. Adoption är en åtgärd inom barnskyddet som förverkligas med barnets bästa i fokus. Syftet med adoption är att barnet ska få ett livslångt och tryggt anknytningsförhållande till den vuxna person som har omvårdnaden om barnet.

I Finland genomförs årligen både inhemska och internationella adoptioner genom auktoriserade adoptionstjänstorgan. Statistik över internationella adoptioner i Finland finns dokumenterat från år 1985 framåt (se Valviras hemsidor för mer detaljerad information), men det finns inte någon liknande statistik över inhemska adoptioner, där de interna, externa och vuxenadoptionerna är åtskilda. Ungefär 30-50 småbarn adopteras årligen genom nationell extern adoption.

I en adoption finns det många olika behov och synvinklar att ta hänsyn till. På följande sidor har vi delat upp informationen så att du lätt ska hitta det du söker efter. Hör gärna av dig till oss om hur väl vi lyckades!

 

De teman vi presenterar på hemsidan behöver inte nödvändigtvis beröra alla adoptivfamiljer. Svårigheter och motgångar inom en familj kan bero på många olika saker. Samtidigt kan det vara bra att tänka på att adoption kan inverka på allt som sker inom familjen.

Läs mer (på finska)

X