Medlemskap

Vi välkomnar nya medlemmar!

Du är varmt välkommen med som medlem i Adoptivfamiljer rf om du på ett eller annat sätt berörs av adoption, eller understöder föreningens mål och godkänner dess regler. Våra medlemmar består av unga och vuxna adopterade, adoptionssökande, adoptivföräldrar, adoptivfamiljers närstående samt övriga som är intresserade av adoption. Medlemsavgifterna utgör en märkbar del av föreningens ekonomi. 

Ifall din ekonomiska situation utgör ett hinder för att bli medlem, eller om du funderar på vilken medlemsgrupp du tillhör kan du kontakta föreningens kommunikations- och organisationssekreterare Lotta Ventelä! 

Det lönar sig att bli medlem! 

Som medlem i Adoptivfamiljer får du tillgång till en stor mängd information via medlemstidningen samt möjlighet att delta i olika utbildningar, seminarier och andra evenemang. Genom ditt medlemskap understöder du indirekt adopterade och adoptivfamiljer genom att möjliggöra vårt arbete. 

Medlemsavgifter 2023

Det lönar sig att bli medlem även i slutet av året eftersom du får fulla medlemsförmåner oberoende tidpunkt!

MEDLEMSAVGIFT 39 €

Lägre medlemsavgift för familjer med en vuxen 29 €

Som ordinarie medlem får du

  • Adoptioperheet-tidskriften, som kommer hem till din brevlåda fyra gånger per år
  • verksamhet för adopterade barn, unga och vuxna samt adoptionssökande och adoptivföräldrar runtom i Finland, t.ex. betalas utbildningen för volontärer samt försäkringarna för personer som deltar i verksamheten av föreningen
  • ett elektroniskt brev med de nyaste händelserna på adoptionsfältet (bara du kommer ihåg att meddela oss din e-postadress)
MEDLEMSAVGIFT FÖR STÖDMEDLEMMAR 15 €

Som stödmedlem får du

  • ett nummer av Adoptioperheet-tidskriften
  • ett elektroniskt brev med de nyaste händelserna på adoptionsfältet (bara du kommer ihåg att meddela oss din e-postadress)
MEDLEMSAVGIFT FÖR UNGA 5 €

För adopterade unga i åldern 13–29 år

Som ungdomsmedlem (13-29 år)

  • kommer du på ett förmånligt sätt med i verksamheten, t.ex. läger för unga
  • får du information om aktuella händelser, verksamhet och evenemang för unga i form av ett WhatsApp-meddelande 1 gång/månad (du kan också välja att få meddelandet per SMS)
  • får du nyttig utbildning som stöder dig då du arbetar som volontär samt ett arbetsintyg över dina arbetsinsatser som volontär (om du så önskar)
  • får du möjlighet att bekanta dig och spendera tid tillsammans med andra adopterade
  • får du möjlighet att ge förslag på nya verksamhetsformer, och vara med och utveckla dessa på din egen ort

Läs mera på finska:

X