Medlemskap

Vi välkomnar nya medlemmar!

Alla som på ett eller annat sätt berörs av adoption, eller stöder föreningens mål och godkänner dess regler, är varmt välkomna med som medlemmar i Adoptivfamiljer rf. Våra medlemmar består av unga och vuxna adopterade, adoptionssökande, adoptivföräldrar, adoptivfamiljers nära och kära samt övriga som är intresserade av adoption. Medlemsavgifterna utgör en märkbar del av föreningens ekonomi.

Ifall din ekonomiska situation utgör ett hinder för att bli medlem, eller om du funderar på vilken medlemsgrupp du tillhör kan du kontakta föreningens kommunikations- och organisationssekreterare Lotta Ventelä!

Som medlem får du

Som medlem i Adoptivfamiljer får du tillgång till en stor mängd information genom medlemstidningen och olika skolningar samt övriga evenemang. Medlemsavgiften möjliggör bland annat att vi kan samlar in, producera och publicera information. Genom att bli medlem understöder du indirekt adopterade och adoptivfamiljer , genom att bidra till samt möjliggöra det arbete vi utför med frågor som berör dessa grupper.  

Medlemsavgifter 2021

Det lönar sig att bli medlem även i slutet av året eftersom du får fulla medlemsförmåner oberoende tidpunkt!

MEDLEMSAVGIFT 39 €

Lägre medlemsavgift för familjer med en vuxen 29 €

Som ordinarie medlem får du

 • Adoptioperheet-tidskriften, som kommer hem till din brevlåda fyra gånger per år
 • verksamhet för adopterade barn, unga och vuxna samt adoptionssökande och adoptivföräldrar runtom i Finland, t.ex. betalas utbildningen för volontärer samt försäkringarna för personer som deltar i verksamheten av föreningen
 • medlemsrabatt på böcker i vår nätbutik
 • ett elektroniskt brev med de nyaste händelserna på adoptionsfältet (bara du kommer ihåg att meddela oss din e-postadress)
MEDLEMSAVGIFT FÖR STÖDMEDLEMMAR 15 €

Som stödmedlem får du

 • ett nummer av Adoptioperheet-tidskriften
 • medlemsrabatt på böcker i vår nätbutik
 • ett elektroniskt brev med de nyaste händelserna på adoptionsfältet (bara du kommer ihåg att meddela oss din e-postadress)
MEDLEMSAVGIFT FÖR UNGA 5 €

För adopterade unga i åldern 13–29 år

Som ungdomsmedlem (13-29 år)

 • kommer du på ett förmånligt sätt med i verksamheten, t.ex. läger för unga
 • får du information om aktuella händelser, verksamhet och evenemang för unga i form av ett WhatsApp-meddelande 1 gång/månad (du kan också välja att få meddelandet per SMS)
 • får du nyttig utbildning som stöder dig då du arbetar som volontär samt ett arbetsintyg över dina arbetsinsatser som volontär (om du så önskar)
 • får du möjlighet att bekanta dig och spendera tid tillsammans med andra adopterade
 • får du möjlighet att ge förslag på nya verksamhetsformer, och vara med och utveckla dessa på din egen ort
 • får du medlemsrabatt på böcker i vår nätbutik
X