Medlemskap

Välkommen som medlem!

Alla som berörs av adoption på ett eller annat sätt eller som i övrigt understöder föreningens målsättningar samt godkänner föreningens stadgar är varmt välkomna som medlemmar i Adoptivfamiljer rf. Medlemsavgifterna utgör en betydande del av föreningens ekonomi. Vänligen kontakta kansliet om du känner att du inte kan ansluta dig till föreningen av ekonomiska skäl.

Ifall ekonomiska skäl hindrar dig ifrån att bli medlem eller du har frågor eller funderingar kring medlemstypen, tveka inte att kontakta kommunikations- och organisationssekreterare Lotta Ventelä.

Som medlem

 • bidrar du till att ge allt större tyngd i diskussionerna med beslutsfattare och finansiärer gällande tjänster och understöd för adoptivfamiljer
 • stöder du det riksomfattande kamratstödet bland adopterade och adoptivfamiljer
 • möjliggör du att information och kunskap gällande adoption samlas och sprids bl.a. i form av olika handböcker, kurser, seminarier, webbinnehåll och genom vår medlemstidning

Får du

 • stöd och handledning
 • kamratstöd
 • riktad information (som ordinarie medlem får du också medlemstidningen fyra gånger om året)
 • ofta delta i verksamheten till ett förmånligare pris
 • förmåner med ditt medlemskort då du är ordinarie medlem
 • rätt att låna material från föreningens bibliotek

Medlemsavgifter 2019

Det lönar sig att bli medlem även i slutet av året eftersom du får fulla medlemsförmåner oberoende tidpunkt!

MEDLEMSAVGIFT 39 €

Lägre medlemsavgift för familjer med en vuxen 29 €

 • Medlemstidning fyra gånger om året
 • Förmåner med medlemskortet
 • Medlemsbrev per e-post varje månad
 • Rabatt på evenemang och produkter
MEDLEMSAVGIFT FÖR STÖDMEDLEMMAR 15 €
 • Medlemsbrev varje månad per e-post om du önskar
 • Ett valfritt nummer av medlemstidningen om året (du kan meddela vilket temanummer du önskar dig på förhand eller i slutet av året)
MEDLEMSAVGIFT FÖR UNGA 5 €

För adopterade unga i åldern 13–29 år

 • Medlemsbrev via WhatsApp en gång i månaden
 • Rabatt på evenemang
X