Mentorverksamhet – personligt referensstöd för adopterade och adoptivfamiljer på landsomfattande nivå

Ibland kan vi prata om svårare saker, ibland bara skrattar vi.

Det kan kännas lättare att dela med sig av sina tankar och känslor med någon som har liknande upplevelser. Mentorverksamheten är en preventiv stödmodell med låg tröskel som grundar sig på adopterades och adoptivfamiljers erfarenhetsexpertis. Verksamheten vilar på en personlig kamratstödsrelation mellan den utbildade mentorn och adepten. Som mentor agerar en empatisk, fullvuxen jämlike – en vanlig människa som intervjuats och utbildats inför uppdraget, en som bryr sig och står vid din sida.

Behov av stöd för adopterade och adoptivfamiljer kan uppstå i olika livssituationer- och skeden. Mentorverksamheten är riksomfattande och riktar sig till adopterade i alla åldrar, adoptivföräldrar- och familjer samt föräldrar som väntar på att bilda familj genom adoption. En vuxen adopterad kan agera som mentor för en annan adopterad eller adoptivfamilj, och på motsvarande sätt kan en frivillig som fått familjetillökning genom adoption skapa en mentorrelation till en annan adoptivförälder eller -familj.

Önskan är att den frivilliga, genom en gemensam överenskommelse, förbinder sig till verksamheten till ett års tid. Ibland kan adeptens behov av stöd vara kortvarigare och då anpassas verksamheten samt mentorförhållandets längd enligt detta behov. Mentorparet träffas i genomsnitt en gång i månaden, 2-3 timmar åt gången. Mentorn erbjuder stöd på sitt eget personliga sätt genom att lyssna, vara närvarande och diskutera. Verksamheten är baserar sig på konfidentialitet och är kostnadsfri.

De sökande intervjuas och utbildningstillfället är obligatoriskt för de blivande mentorerna. Utbildningen är en del av rekryteringsprocessen under vilket arrangörerna får en bredare uppfattning av den sökande. Skolningar arrangerar på både finska och svenska runtom i landet. Mentorn får stöd och professionell vägledning i sitt frivilligarbete, och erbjuds även rekreation samt vidare fortbildning. Ett utdrag ut brottsregistret krävs vid mentorering av minderåriga.

Varje adoptionshistoria, erfarenhet och bakgrund är unik, varav även stödbehovet varierar och är individuellt.

Då du ansöker om en mentor behöver du inte befinna dig i någon djup kris eller stå inför stora utmaningar; målet är inte att mentorverksamheten ska ersätta professionellt stöd. Däremot erbjuder mentorn dig en möjlighet att tillbringa tid med en jämlike som kan förstå dig på djupet.

Stödparet besluter själva hur de lägger upp den gemensamma tiden. Det kan exempelvis handla om att promenera ute i naturen, gå på kaffe, lunch, bio eller ut och bowla. Mentorn kan också följa med som stöd om du ska träffa en biologisk släkting för första gången eller besöker post-adoptionsservicen för att läsa dina adoptionshandlingar. Då mentorverksamheten fungerar som bäst kan även nya vänskapsband uppstå och verksamheten medför glädje för bägge parter!

Till uppgiften som mentor kan söka myndiga, stabila, empatiska och pålitliga personer, som känner att de kan förbinda sig till verksamheten. Den sökande ska gärna ha fyllt 25 år, men den personliga lämpligheten är avgörande. Alla ansökningar beaktas således och individuella undantag kan göras.

Rekryteringen är nu öppen!

Sök med som mentor HÄR

Sök med som adept HÄR

 

Höstens utbildningstillfällen

28.-29.9.2019 Helsingfors

19.-20.10.2019 Tammerfors

2.-3.11.2019 (Platsen bestäms på grundval av anmälningar i början av september)

Har du frågor och vill ha mer information om verksamheten? Ta gärna kontakt! 

  • Minna Vihavainen
    Minna Vihavainen planerare av mentorverksamheten

    Kontaktperson för mentorer och adepter inom mentorverksamheten
    050 4109 500

X