SÖK MED SOM MENTOR HÄR! SÖK MED SOM ADEPT HÄR!

Mentorverksamhet – personligt referensstöd för adopterade och adoptivfamiljer på landsomfattande nivå

Ibland kan vi prata om svårare saker, ibland bara skrattar vi.

Ibland kan det kännas lättare att dela med sig av sina tankar och känslor med någon som har liknande upplevelser. Mentorverksamheten erbjuder personligt kamratstöd på adoptionsstigen med låg tröskel för såväl adopterade som adoptivfamiljer samt de som överväger att adoptera eller redan har inlett processen. Verksamheten är landsomfattande och erbjuds på både finska och svenska.

Verksamheten grundar sig på mentorernas erfarenhetsexpertis. Som mentorer agerar såväl vuxna adopterade som adoptivföräldrar, som fått utbildning inför sitt uppdrag.

Verksamheten vilar på en personlig, konfidentiell kamratstödsrelation mellan den utbildade mentorn och adepten. Mentorn är en empatisk, fullvuxen jämlike – en vanlig människa som intervjuats och utbildats inför uppdraget, en som bryr sig och står vid din sida.

Behovet av stöd är individuellt och kan uppstå uppstå i olika livssituationer- och skeden. Ibland kan behovet uppstå i en viss ålder eller livsfas, då barnet börjar i dagvård eller skolan, då den adopterade själv inleder ett nytt livskede, bildar familj eller skiljer sig.

Mentorverksamheten erbjuder möjligheten att spendera tid och bolla tankar med någon som har liknande erfarenheter. Med hjälp av mentorverksamheten kan du finna nya synvinklar, resurser och verktyg, som stöder dig på din adoptionsstig.

Mentorparet träffas i genomsnitt en gång i månaden, 1-3 timmar åt gången. Verksamheten och upplägget kan dock anpassas enligt adeptens önskan och behov.

Mentorn är en medvandrare, som erbjuder stöd på sitt eget personliga sätt genom att lyssna, vara närvarande och diskutera. Stödparet besluter själva hur de lägger upp den gemensamma tiden. De kan exempelvis diskutera över en kopp kaffe, gå på en promenad, luncha eller bowla. Mentorn kan också följa med som stöd då den adopterade för första gången träffar en biologisk släktning eller besöker post-adoptionsservicen för att bekanta sig med sina adoptionshandlingar.

Verksamheten ersätter inte professionellt stöd, baserar sig på konfidentialitet och är avgiftsfri.

Varje adoptionshistoria, erfarenhet och bakgrund är unik, varav även stödbehovet varierar och är individuellt.

  • Minna Vihavainen
    Minna Vihavainen Projektchef för mentorverksamheten

    Kontaktperson för mentorer och adepter inom mentorverksamheten
    050 4109 500

X