Mentorverksamhet

Mentorverksamhet – personligt referensstöd för adopterade, adoptivfamiljer och adoptionssökande på landsomfattande nivå

Ibland kan vi prata om svårare saker, ibland bara skrattar vi.

Ibland kan det kännas lättare att dela med sig av sina tankar och känslor med någon som har liknande upplevelser. Mentorverksamheten erbjuder personligt kamratstöd på adoptionsstigen med låg tröskel för såväl adopterade i olika åldrar som adoptivfamiljer samt de som överväger att adoptera eller redan har inlett processen. Verksamheten är landsomfattande.

Verksamheten grundar sig på mentorernas erfarenhetsexpertis. Som mentorer agerar både vuxna adopterade och adoptivföräldrar, som fått utbildning inför sitt uppdrag.

Verksamheten vilar på en personlig, konfidentiell kamratstödsrelation mellan den utbildade mentorn och adepten. Mentorn är en trygg, empatisk, fullvuxen jämlike – en vanlig människa som intervjuats och utbildats inför uppdraget. Någon som bryr sig, lyssnar, bollar tankar och står vid din sida.

Allas livsberättelser, adoptionsbakgrunder, upplevelser och erfarenheter är unika och individuella, precis som eventuella behovet av stöd. Behovet varierar, kan växla och gå i vågor under livets gång eller uppstå i olika livssituationer, -faser och vändpunkter. Ibland kan behovet av att få vädra sina tankar och känslor samt få stöd i sina funderingar uppstå i en viss ålder som till exempel i tonåren, då barnet börjar i dagvård eller skolan, då den adopterade själv inleder ett nytt livskede, bildar familj eller skiljer sig.

Mentorverksamheten erbjuder möjligheten att spendera tid och bolla tankar med någon som har liknande erfarenheter. Med hjälp av mentorverksamheten kan du finna nya synvinklar, resurser och verktyg, som stöder dig på din adoptionsstig.

Verksamheten erbjuder mentorering både på distans och / eller ansikte mot ansikte. Mentorparet träffas i genomsnitt en gång i månaden, 1-3 timmar åt gången, men verksamhetsmodellen och upplägget anpassas och skräddarsys alltid till att besvara adeptens behov och önskan. 

Mentorn är en medvandrare, som erbjuder stöd på sitt eget personliga sätt genom att lyssna, vara närvarande och diskutera. Stödparet- eller gruppen besluter själva hur de lägger upp den gemensamma tiden. De kan exempelvis diskutera över en kopp kaffe, gå på en promenad, sporta, luncha eller bowla tillsammans. Mentorn kan också följa med som stöd t.ex. då den adopterade för första gången träffar en biologisk släktning eller besöker post-adoptionsservicen för att bekanta sig med sina adoptionshandlingar.

Verksamheten ersätter inte det stöd de professionella erbjuder.

Varje adoptionshistoria, erfarenhet och bakgrund är unik, varav även stödbehovet varierar och är individuellt.

X