Ansök om en mentor

Skulle du önska dig en mentor?

”Jag hörde en bekant prata om mentorverksamheten och det väckte mitt intresse. Jag bekantande mig med verksamheten närmare och beslöt mig för att söka med. Jag var i behov av att få prata och bolla tankar på tumanhand och konfidentiellt med någon, som har liknande erfarenheter och förstår vad jag pratar om. Till en början var jag lite nervös, men nu kunde jag inte vara mer nöjd att jag sökte med! Verksamheten är väl uppbyggd och koordinerad. Och min mentor är fantastisk!  Jag har fått just det stöd jag saknade tack vare verksamheten och träffarna har varit roliga och avslappnade.”

Skulle du önska dig någon med liknande erfarenheter att prata med, bolla tankar och funderingar kring ditt liv och adoption? Mentorverksamheten erbjuder möjligheten till att spendera tid och dela tankar med en trygg och pålitlig jämlike. Verksamheten baserar sig på de vuxna adopterades och adoptivföräldrarnas erfarenhetsexpertis. Mentorerna är fullvuxna, pålitliga, empatiska, stabila människor, som har personlig erfarenhet av adoption och har blivit intervjuade samt genomgått utbildning inför sitt uppdrag. Mentorn erbjuder stöd på sitt eget personliga sätt genom att lyssna, vara närvarande och diskutera. Med mentorn kan du konfidentiellt dela dina funderingar kring till exempel din vardag och ditt liv, din adoptionsbakgrund eller -process, föräldraskap eller eventuella utmaningar. Mentorparet träffas i genomsnitt en gång i månaden och besluter själva hur de lägger upp den gemensamma tiden t.ex. genom att diskutera över en kopp kaffe eller gå på en promenad. Verksamheten anpassas att besvara adeptens önskan och behov av stöd.

Mentorverksamhetens syfte är inte att ersätta professionellt stöd utan ger dig möjligheten att med låg tröskel spendera tid och diskutera med någon som förstår dig och har liknande erfarenheter. Mentorn kan också följa med som stöd t.ex. då en adopterad person träffar sin biologiska släkting för första gången eller besöker post-adoptionsservicen för att läsa sina adoptionshandlingar.

Du kan ansöka om en mentor ifall du själv är adopterad, adoptivförälder eller planerar att bilda familj genom adoption eller har redan inlett processen. Det är även möjligt att söka med som familj eller par. Ifall du är minderårig, är det önskvärt att din vårdnadshavare är medveten om att du sökt med. Ifall du önskar stöd med detta, tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper till! För mentorer som har en minderårig adept, kollas utdrag från brottsregistret.

Verksamheten är landsomfattande och avgiftsfri.

 

Skulle du önska dig någon med liknande erfarenheter att prata med? Sök med nu!

Ansökningsprocessen

  1. Fyll i ansökningsblanketten

Fyll i ansökningsblanketten noggrannt och berätta om dig själv, dina önskemål och ditt behov. Ansökningarna behandlas konfidentiellt. 

  1. Vänta på att bli kontaktad

Vi kontaktar dig per e-post och slår fast tidpunkt för telefonintervjun. 

  1. Telefonintervju

Under intervjun kartlägger vi dina önskemål och förväntningar gällande verksamheten och behov av stöd. Du får fritt berätta om dig själv och vad som fått dig att söka med. Intervjun är konfidentiell. I samband med intervjun får du även mer information om mentorverksamhetens ramar, mentorns roll och mentorrelationen i praktiken. Reservera gärna ca. 30 min. för intervjun. 

4. Matchning

Vi strävar efter att finna lämpliga mentorer för alla adepter. Då en match uppstår, kontaktar vi dig och berättar om mentorförslaget. Ifall du upplever att förslaget låter bra, bokar vi in en tidpunkt för den inledande diskussionen.

5. Inledande diskussion

Den inledande diskussionen förverkligas antingen via videosamtal eller på Adoptivfamiljer rf:s kontor i Helsingfors Sörnäs. I diskussionen deltar såväl mentorn som adepten/adepterna samt representanten för mentorverksamheten. Under träffens gång bekantar sig parterna med varandra och vi diksuterar igenom gemensamma spelregler, målsättningar samt upplägget för er mentorverksamhet. Vi följer upp verksamheten genom att ringa upp bägge parter då ni träffats några gånger samt då ni är halvvägs med verksamheten och frågar hur ni kommit igång. Då relationen avslutas träffas igen alla tillsammans för att avrunda er mentorsrelation. 

6. Verksamheten börjar

I samband med den inledande diskussionen slår ni fast tidpunkt för er första gemensamma träff. Vi önskar er givande stunder!

X