Sök med som mentor

”Att vara mentor har varit väldigt roligt och givande. Jag har även själv fått nya infallsvinklar och funderingar kopplat till mitt eget liv. Det har varit fint att kunna agera som stöd för någon annan utifrån sina egna erfarenheter och använda dem som drivkraft. Jag skulle ha själv ha haft nytta av en mentor tidigare i livet och denna typ av stöd skulle ha kunnat ha en stor inverkan på hur krokig min stig blev att gå utan detta stöd. Träffarna har varit trevliga, inspirerande och givande. Det har varit kul att få träffa nya människor och verksamheten kräver inte speciellt mycket tid ur mitt eget liv! Rollen som mentor har känts naturlig, vi får bra stöd av organisationen och verksamheten är väl uppbyggd. Jagär glad att jag sökte med och kan rekommendera det varmt! ”  

Skulle du utifrån dina egna erfarenheter kunna agera som stöd för någon som bildat familj genom adoption, överväger eller har inlett processen eller är själv adopterad? Som mentorer kan söka med personer som själv är antigen adopterade eller adoptivföräldrar. Det är även möjligt att söka med som ett par. Vi rekommenderar att den sökande fyllt 25 år, men den personliga lämpligheten är avgörande och således beaktas alla ansökningar individuellt.

De sökande intervjuas per telefon och förutsätts att genomgå utbildningen för mentorer, som varar över ett veckoslut. Utbildningarna arrangeras på olika orter i Finland på både finska och svenska. Vi önskar att mentorn förbinder sig till verksamheten för ett års tid. Mentorn träffar sin adept i genomsnitt en gång i månaden, några timmar åt gången. Mentorsrelationen och dess ramar anpassas alltid dock till att besvara adeptens önskan och behov av stöd.

Mentorn erbjuder stöd genom att vara närvarande, lyssna, bolla tankar och diskutera. Verksamheten är konfidentiell och avgiftsfri. Mentorerna erbjuds stöd i form av arbetshandledning, fördjupande fortbildning, referensstöd av andra mentorer, rekreation och en gedigen materialbank. Ifall adepten är minderårig bör mentorn uppvisa ett utdrag från brottsregistret.

Mentorn är

 • en pålitlig, stabil, empatisk vuxen som själv bildat familj genom adoption eller är adopterad 
 • någon som genomgått intervju och skolning inför sitt uppdrag
 • någon som förbinder sig till verksamheten
 • någon son innehar och förmedlar tyst kunskap och erfarenheter
 • någon med liknande erfarenheter som går vid din sida
 • någon som lyssnar och är närvarande

Mentorerna erbjuds

 

 • Stöd av organisationen

Har du frågor eller funderingar kring verksamheten, din roll som mentor eller relationen till din adept? Då kan du med låg tröskel kontakta den ansvariga arbetstagaren för mentorverksamheten och konfidentiellt diskutera dina funderingar och frågeställningar samt få stöd i din roll som mentor. Vi följer även upp verksamheten genom att ringa upp såväl mentorn som adepten då ni hunnit träffas några gånger samt halvvägs i er mentorsrelation. Då det är dags att avsluta verksamheten träffas alla partner och avrundar relationen tillsammans.

 • Referensstöd

Mentorcirkeln är en hemlig och osynlig Facebook- grupp där mentorerna kan nätverka och få stöd av varandra.

 

 

 • Arbetshandledning

Mentorerna erbjuds även professionell arbetshandledning i grupp på olika orter både på finska och svenska.

 • Vidareutbildning

Vi erbjuder även vidareutbildning för våra mentorer på olika orter både på finska och svenska.

 • Rekreation

Mentorerna erbjuds även rekreation på olika orter några gånger om året.

 • Materialbank

I materialbanken för mentorerna finns nyttig information, material från utbildningarna samt övrigt material som kan vara mentorerna till nytta i sin roll.

Rekryteringsprocessen

 1. Fyll i anmälningsblanketten

Fyll noggrannt i blanketten på hemsidan och berätta om dig själv. Ansökningarna behandlas konfidentiellt. 

 1. Vänta på att bli kontaktad

Vår arbetstagare kontaktar dig per e-post och slår fast datum för telefonintervjun. 

 1. Telefonintervju

I samband med intervjun får du fritt berätta om dig själv och om din motivation att söka med som mentor. Dikussionen är konfidentiell. Vi kartlägger även dina önskemål och förväntningar gällande verksamheten i samband med intervjun. Däröver får du mer information gällande verksamheten och dess ramar samt mentorns roll. Vänligen  reververa ca. 1-1,5 timmar för intervjun. 

 1. Utbildningen för mentorer

Utbildningen varar över ett veckoslut och förbinder inte än den sökande till verksamheten. 

 1. Val av mentorer

De sökande meddelas om valen per e-post eller telefon. 

 1. Matchning

Vi strävar till att finna alla adepter en lämplig mentor. Då matchen uppstår kontaktar vi bägge parter med förslaget. Ifall parterna upplever att matchen låter bra, slår vi fast en tidpunkt för den inledande diskussionen. 

 1. Inledande diskussion

Den inledande diskussionen sker antingen via videosamtal eller på Adoptivfamiljer rf:s kontor i Helsingfors Sörnäs. I diskussionen deltar såväl mentorn som adepten/adepterna samt representaten för verksamheten. I samband med träffen diskuteras parets/ gruppens gemensamma mentorsverksamhet och dess ramar, målsättningar, mentorns roll och de gemensamma spelreglerna. Samtidigt har parterna möjligheten att bekanta sig med varandra.  

 1. Verksamheten inleds

I samband med den inledande diskussionen slår ni fast datum för er första gemensamma träff på tumanhand. Då det är dags att avsluta verksamheten träffas alla parter igen och avrundar verksamheten tillsammans. Vi önskar er givande och trevliga stunder tillsammans! 

X