Ofta ställda frågor

Jag vill gärna veta mera om mentorverksamheten, men är inte riktigt säker ifall verksamheten är rätt för mig. Hur kan jag gå vidare?

Tveka inte att kontakta oss per telefon, e-post, Messenger eller Whatsapp – och fråga mer! Vår personal svarar gärna på dina frågor och ni kan tillsammans fundera på om mentorsverksamheten skulle kunna vara något för dig. Om du funderar på att själv agera som mentor, kan du delta i våra utbildningar utan att behöva förbinda dig att gå med i själva verksamheten, utan du hinner känna efter under utbildningens gång ifall rollen sitter. Också efter att du genomfört utbildningen och blivit utsedd som mentor kan du meddela oss när du blir tillgänglig, om det är så att din livssituation just då är hektisk. 

Jag skulle vara intresserad av att vara mentor, men jag undrar över hur starkt jag måste förbinda mig med verksamheten?

Mentorskap grundar sig på frivillighet, men vi önskar så klart att du som mentor kan förbinda dig till verksamheten och arbetet tillsammans med adepten. Vi hoppas att mentorn förbinder sig till verksamheten till ett år. Livssituationer kan dockförändras, så ifall mentorn upplever sig behöva en paus eller vill sluta, är detta alltid möjligt. I så fall är det bra att diskutera med en anställd inom mentorsverksamheten. När du ansöker om att bli mentor kartlägger vi dina möjligheter och önskemål gällande mentorskapet, såsom t.ex. från vilken ort du önskar din adept, hur ofta och vilka veckodagar ni kunde träffas och vilka specialönskemål du har gällande adepten och verksamheten. Den här informationen tar vi i beaktande i matchningsfasen och då vi föreslår en adept. Om förslaget inte passar dig av till exempel geografiska eller tidsmässiga skäl, kan du också avvisa förslaget.

Kostar utbildningen för mentorer något?
Nej, utbildningen är avgiftsfri för deltagarna. Då du anmäler dig förbinder du dig dock till annulleringsvillkoren. Deltagandet bör avbokas senast en vecka innan evenemanget. Ifall avbokningen sker efter denna tidpunkt, utan giltig orsak (som t.ex. vid sjukfall, läkarintyg kan vid behov krävas), debiteras en annuleringsavgift på 20€. Räkningen skickas via e-post.
Vi bjuder också våra deltagare på morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Meddela alltså eventuella specialdieter (vegetarian/vegan, glutenfri, laktosfri) när du fyller i anmälningsblanketten. Adoptivfamiljer rf bekostar vid behov deltagarnas logi på Omenahotell i tvåpersonersrum. För långväga deltagare ersätts även resekostnader enligt billigaste möjliga fortskaffningsmedel. Reseersättningsblanketter delas ut i samband med utbildningarna.
Ifall kostnader uppstår i samband med träffarna, ska vi stå för dem själva?

Vi har möjlighet att ersätta, mot uppvisande av kvitton, 40 euro/mentorpar under relationens lopp. Ni kan skicka in kvittona antingen en åt gången eller allt på en gång. Kvittona kan skickas in per post, genom att skanna in dem och skicka dem i elektronisk form som bilaga eller alternativt genom att ta en skarp bild på dem (som går att utläsa) och skicka in dem per e-post, Messenger eller Whatsapp.

Vi skulle vilja agera som mentorer tillsammans, är det möjligt?

Absolut! Ifall ni har bildat familj genom adoption eller är myndiga adopterade vuxna, kan ni ansöka om mentorskap som par och även agera mentorer tillsammans. Också bland adepterna finns par, och de kan uppskatta att även få tal del av den andra partens perspektiv, varvid det är fint ifall vi kan erbjuda dem den möjligheten. Att fungera som mentorer tillsammans kräver att ni båda intervjuas och deltar i utbildningen.

Kan jag delta i utbildningen för mentorer på distans eller bara delvis?

Tyvärr är detta inte möjligt. Utbildningen är en del av rekryteringsprocessen och den är reflekterade,  involverande och interaktiv. Därav finns tyvärr inte möjligheten att delta på distans. För att säkerställa att alla sökande ska få samma förutsättningar för sitt mentorskap förutsätter vi att man tar del av utbildningen i sin helhet. Vänligen observera detta när du bokar tågbiljetter eller dylikt.

Kan jag delta i verksamheten genom att hålla kontakt till min mentor/adept på distans?

Vi rekommenderar att mentorparen träffas ansikte mot ansikte, så att de kan stifta bekantskap med varandra i lugn och ro, bygga en förtroendefull relation och fundera på saker tillsammans. En distanslänk kan däremot fungera som en bra förlängning på träffarna, om man t.ex. under semestertider har svårt att hitta passande stunder att träffas.

Jag funderar på att söka med som adept, men min livssituation är rätt utmanande. Jag upplever att jag inte mår bra och att jag behöver hjälp och stöd. Kan jag trots detta delta i verksamheten?

Mentorverksamheten ersätter inte professionellt stöd, och under telefonintervjun kartlägger vi ditt stödbehov tillsammans. Om din egen livssituation är utmanande och du inte mår bra, skulle vi fundera tillsammans om du eventuellt vore i behov av professionellt stöd i första hand. I så fall hänvisar vi dig till lämpliga stödinstanser. Vi kan naturligtvis också tillsammans fundera på ifall en mentor kunde stödja dig vid sidan av det professionella stödet. Mentorn agerar i sin roll som en jämlike och god lyssnare, som du kan bolla tankar och tillbringa tid med. Tveka inte att kontakta oss med låg tröskel och berätta om din situation så går vi vidare tillsammans!

Behöver jag som mentor kunna svara på frågor om t.ex. adoptionsprocessen eller stödåtgärder?

Nej. Som mentor är du framförallt en jämlike och erfarenhetsexpert. Du behöver inte ha svar på allting, mentorn är inte en informationsbank. Detta betonar vi också för adepterna under deras intervju. Så klart hindrar detta inte dig från att dela med dig av kunskap och erfarenheter du har i bakfickan, om du så vill. Du behöver heller inte ta ställning till hur adepten bör agera t.ex. i en kvistig situation. Vid behov kan du vända dig till någon av våra anställda. Som mentor får man också säga att man inte vet, och man kan exempelvis uppmana adepten att ta kontakt med mentorverksamhetens personal eller någon annan sakkunnig inom adoption. Eller så kan ni göra det tillsammans. Det är också bra att diskutera öppet med adepten om mentorrollen, verksamhetssätten och adeptens förväntningar t.ex. genast under första träffen. Du kan också öppet fråga adepten om du är tveksam på huruvida hen upplevt verksamheten och det stöd hen fått av dig eller ifall något annat gör dig fundersam. Vi benhandlar dessa teman även i samband med den inledande diskussionen.

Min mentor verkar trevlig, men förutsätts jag bli vän med hen?

Mentorskapet är i sig ingen vänverksamhet och vänskap är inte heller någon utgångspunkt, förutsättning eller förväntning. Mentorns roll placerar sig någonstans mittemellan en vän och ett proffs. Om det trots allt råkar sig så att ni blir vänner så är det ingen fara med det, tvärtom! I något skede kan vi eventuellt ändå fundera tillsammans över huruvida er relation har ändrat karaktär mot det privata hållet och om det finns behov samt är meningsfullt att fortsätta med verksamheten.

Om jag märker att mentorrelationen inte fungerar och våra personkemier inte möts, vad ska jag göra då?

I början är det bra att bekanta sig med varandra i lugn och ro. Det kan ta tid att bygga upp förtroende och komma in på djupare samtal, för bägge parter. Gott beteende, respekt, öppen kommunikation och sunt förnuft utgör en god grund för mentorskapet. Om ni ändå alltjämt upplever att ni inte kommer vidare i processen och att ni inte befinner er på samma våglängd, så ska ni ta kontakt med en anställd inom verksamheten. Tillsammans kan vi fundera på fortsättningen. Det är också alltid möjligt att göra en ny matchning.

Jag genomgår inte just någon särskild kris i mitt liv och mår inte dåligt på något sätt, men jag funderar på att söka till adept. Kan jag ansöka om en mentor trots detta?

Självklart! När du ansöker om en mentor behöver du absolut inte ha någon speciell kris eller andra utmaningar i ditt liv, utan kanske du endast känner behov av att få prata med någon pålitlig människa som haft liknande erfarenheter som du. Mentorn ger dig möjligheten att tillbringa tid och dela tankar med en som förstår vad du talar om. Mentorn är en jämlike som går vid din sida, någon som sporrar och lyssnar. Ni kan sitta och prata över en kopp kaffe, gå på en promenad, cykeltur, picknick, museum eller dylikt.

Jag har ingen bil, så hur ska jag gå tillväga om min adept bor lite längre bort? Står jag själv för eventuella resekostnader?

I samband med intervjun kartlägger vi dina önskemål gällande hur långt du är redo att resa för att träffa din adept. Vi strävar efter att avståndet mellan er inte ska överskrida 100 kilometer, men eftersom vi verkar i hela Finland kan det hända att adepten bor lite längre bort. Vi beaktar dina önskemål i samband med matchningen, och om du tycker att den föreslagna adeptens bostadsort ligger för långt borta, kan du avvisa förslaget. Å andra sidan behöver det inte alltid vara mentorn som reser, utan också adepten kan enligt överenskommelse resa till mentorn, eller så kan ni träffas halvvägs någonstans. Om du blir tvungen att åka en längre bit för träffarnas skull, kan vi komma överens om reseersättning. Ibland, om det är svårt att hitta passande tider, kan ni även hålla kontakt på distans exempelvis via Skype, meddelanden eller telefon.

Jag är under 18 år och skulle vilja ha en mentor. Kan jag delta i verksamheten?

Absolut! Verksamheten riktar sig till adopterade i alla åldrar, såväl internationellt som inhemskt adopterade. Men ifall du är minderårig önskar vi i alla fall att du diskuterar saken med dina föräldrar/vårdnadshavare. Om du vill ha stöd med detta samtal, är det bara att ta kontakt med oss. Vid behov kan vi prata med dem tillsammans!

Om något skulle hända under en träff, t.ex. en olycka, använder jag då min egen försäkring?

Både adepten och mentorn (gäller endast medlemmar) är försäkrade via föreningen (olycksfallsförsäkring), både under själva träffen och på väg till/från träffen. Ta kontakt med oss ifall det skulle gå så illa!

Hur ser träffarna ut och hur länge varar de?

Under det inledande samtalet lägger vi tillsammans upp ramar för verksamheten, hur den ska förverkligas och vilka spelregler som ska gälla. Hurdana träffar skulle ni själva önska er? Vad skulle ni tycka om att göra tillsammans? Vilka samtalsämnen skulle du önska att ni tar upp? Med mentorn kan man t.ex. ta en kaffe eller lunch, gå på promenad, bio eller museum, sticka ut på en cykelfärd eller varför inte en picknick ute i det gröna. Ni bygger själva upp verksamheten så att den passar er och känns meningsfull för er båda. Träffarna brukar ta ca 1-3 timmar, beroende på vad ni gör gör och kommer överens om. Adepten kan också mellan era träffar skriva ner idéer på ämnen som hen önskar föra på tal med mentorn eller frågor som väckts.

Under träffarna berättar mentorn och adepten efter eget omdöme om sig själv, sina tankar och känslor. Ingen får tvingas till att tala om ämnen eller berätta saker som inte känns bekväma för en själv.

Kan jag ta med t.ex. familjemedlemmar eller husdjur på träffarna?

Vi rekommenderar att träffarna i första hand sker mellan mentor och adept, utan att utomstående parter är med. Husdjur och barn är söta och gulliga, men de kan lätt leda bort uppmärksamheten från själva träffen och samtalet. Mentorn eller adepten kan dessutom ha djurallergi. Också med tanke på tillit och förtroende är det bra att samtalen förs på tu man hand. Ifall ni ändå gemensamt önskar och kommer överens om att ni en eller ett par gånger vill gå ut på hundpromenad, att också era makar får träffa varandra och utbyta tankar ur sitt perspektiv eller att era barn kunde bli bra och jämlika lekkamrater, bör ni göra upp om det på förhand. Om ni båda är med på det, är det ingen som förbjuder detta.

Om det dyker upp frågor under mentorskapet eller om jag behöver stöd gällande verksamheten, hur ska jag gå tillväga?
Vi uppmuntrar alltid att ta kontakt med vår personal med låg tröskel, om ni har frågor eller är i behov av handledning, ett lyssnande öra eller goda råd. Dumma eller onödiga frågor finns inte, och vid bekymmer går det alltid bra att vända sig till någon anställd. Vi hoppas att ni alltid meddelar oss om det blir ändringar i träfftätheten eller ni skulle ha behov av att pausa verksamheten tillfälligt. Det är bättre att fråga oss än att älta sina bekymmer ensam! Vi erbjuder också bl.a. professionell arbetshandledning, kamratstöd, rekreation och fördjupande fortbildning för våra mentorer.
Jag överväger att anmäla mig som adept, men jag undrar hur jag ska kunna prata konfidentiellt med mentorn?
Mentorverksamheten bygger på förtroende och detta gäller både mentor och adept. Det är helt okej och till och med rekommenderat att prata om verksamheten med utomstående på ett allmänt plan, men de saker som ni diskuterar under era träffar förblir mellan er två. Den andras identitet får heller inte avslöjas utan tillstånd, och det är heller inte tillåtet att prata om den andra parten så att hen kan kännas igen. Finland är ett litet land och adoptionskretsarna är mycket små. För att verksamheten ska kännas trevlig och trygg för alla parter bör man tänka på samtalens förtroendefullhet. Detta gäller också arbetshandledningen och mentorcirkeln. Våra mentorer har förbundit sig med att verksamheten är konfidentiell, och saken diskuteras också under mentorsutbildningen.

 

Jag förstår att adepten vill höra om mina erfarenheter, men i hur stor utsträckning måste jag som mentor öppna upp min egen bakgrund och mina erfarenheter? Måste jag svara på alla frågor?

Trots att mentorskapet grundar sig på erfarenhetsexpertis betyder det inte att du måste dela med dig av dina djupaste tankar, känslor och hela din livshistoria. Det är viktigt att mentorn kan dra en gräns till det egna privatlivet och själv förmår avgöra hur mycket hen är beredd att berätta om sitt liv. Vi rekommenderar t.ex. att ni inledningsvis inte träffas hemma hos varandra och inte är vänner på sociala medier. Om ni senare upplever att ni ändå vill göra så, förbjuder ingen det. Men dylika beslut ska alltid tas gemensamt. Då förtroendet och mentorskapet fördjupas kan det hända att det börjar kännas naturligare att dela personliga tankar och erfarenheter på ett djupare plan. Ingen varken får eller kan ändå tvingas till att dela med sig av saker som man vill hålla för sig själv. Saker ska också kunna diskuteras på ett allmännare plan. Eftersom adoption som ämnesområde troligen är bekant för dig kan du också berätta hurdana erfarenheter eller metoder du fått höra av andra du stött på. Kom ändå alltid ihåg att du inte utan lov får tala om någon vid namn eller så att personen går att känna igen.

Jag märker att min adepts situation har förändrats och att hen möjligtvis är i behov av professionellt stöd. Ligger det på mitt ansvar att hänvisa hen till rätt stödinstans?

Det är inte på mentorns ansvar att informera om professionella stödformer och hänvisa adepten vidare. Om du trots allt har kännedom om var professionellt stöd finns att tillgå i ditt eget område, så är det inte förbjudet att berätta om det. Däremot är det mentorns skyldighet att framföra eventuell oro till en anställd inom mentorverksamheten. Helst ska detta göras i samförstånd med adepten. En anställd fungerar alltid som stöd i dylika situationer. Även detta behandlas på utbildningen för mentorer. Om det rör sig om ett akutfall bör mentorn ändå agera självmant och vid behov kalla på hjälp utan dröjsmål.

X