Personal

Adoptivfamiljer rf:s personal

Till vår personal tillhör projektchefen för mentorsverksamheten, utvecklaren av kamratstödsverksamheten, koordinatorn för frivilligverksamheten, kommunikations- och organisationssekreteraren samt verksamhetsledaren. Vårt breda verksamhetsfält möjliggörs av över 100 volontärer runtom i Finland.

Du är varmt välkommen att kontakta oss, ifall du har frågor eller tankar kring verksamheten!

 • Jenny Nyman
  Jenny Nyman verksamhetsledare

  Kontaktperson för medier, intressebevakning och samarbetspartners
  040 538 4652

 • Lotta Ventelä
  Lotta Ventelä kommunikations- och organisationssekreterare

  Kontaktperson gällande medlemskap, bokning av lokaler eller beställningar
  045 233 0430

 • Altti Rannikko
  Altti Rannikko Expert på frivillig verksamhet

  Kontaktperson för adoptivföräldrar, adoptionsväntande samt volontärverksamheten
  045 186 9300

 • Elias Helminen
  Elias Helminen Expert på kamratstödsverksamhet

  Kontaktperson gällande verksamheten för adopterade barn, unga, vuxna och frivilligverksamheten
  045 882 7080

 • Pia Iisaho
  Pia Iisaho redaktionschef

  Kontaktperson i ärenden gällande tidsskriften Adoptioperheet
  050 526 1354

 • Satu Lehtinen
  Satu Lehtinen Expert på mentorverksamhet

  Kontaktperson på mentorverksamhets mentorer och aktörer
  050 543 2674

X