Personal

Adoptivfamiljer rf:s personal

Till vår personal hör planeraren av mentorsverksamheten, utvecklaren av ungdomsverksamheten, koordinatorn för frivilligverksamheten, kommunikations- och organisationssekreteraren och verksamhetsledaren. Vårt breda verksamhetsfält möjliggörs av över 100 volontärer runtom i Finland.

Ta kontakt med oss om du har tankar kring verksamheten, frågor, kommentarer, eller om du vill komma med i gänget!

 • Anu Uhtio
  Anu Uhtio verksamhetsledare

  kontaktperson för medier, intressebevakning och samarbetspartners
  050 353 5952

 • Lotta Ventelä
  Lotta Ventelä kommunikations- och organisationssekreterare

  kontaktperson gällande medlemskap, bokning av lokaler eller beställningar
  045 233 0430

 • Elias Helminen
  Elias Helminen koordinator för frivilligverksamheten

  kontaktperson gällande verksamheten för adopterade barn, unga, vuxna och frivilligverksamheten
  045 882 7080

 • Minna Vihavainen
  Minna Vihavainen planerare av mentorverksamheten

  Kontaktperson för mentorer och adepter inom mentorverksamheten
  050 4109 500

 • Saku Jokisalo
  Saku Jokisalo organisationsanställd

  intressebevakning och utvecklingsarbete
  050 441 4225

 • Jimmie Kangasharju
  Jimmie Kangasharju ORGANISATIONSANSTÄLLD

  045 186 9300

 • Päivi Suutari
  Päivi Suutari redaktionschef, projektplanerare

  kontaktperson i ärenden gällande tidsskriften Adoptioperheet och guiden Adoptioperhe lastensuojelun asiakkaana

 • Tiina Launonen
  Tiina Launonen

  Praktikant
  050 441 4225

 • Hanna-Kaisa Virtanen
  Hanna-Kaisa Virtanen koordinator för frivilligverksamheten (studieledig)

  Vid frågor som rör frivilligverksamheten kan du kontakta Veera Adolfsen eller Elias Helminen.

 • Veera Adolfsen
  Veera Adolfsen redaktionssekreterare

  kontaktperson i tidsskriften Adoptioperheet
  045 186 9300

X