Personal

Adoptivfamiljer rf:s personal

Till vår personal tillhör projektchefen för mentorsverksamheten, utvecklaren av kamratstödsverksamheten, koordinatorn för frivilligverksamheten, kommunikations- och organisationssekreteraren samt verksamhetsledaren. Vårt breda verksamhetsfält möjliggörs av över 100 volontärer runtom i Finland.

Du är varmt välkommen att kontakta oss, ifall du har frågor eller tankar kring verksamheten!

 • Jenny Nyman
  Jenny Nyman verksamhetsledare

  kontaktperson för medier, intressebevakning och samarbetspartners
  040 538 4652

 • Lotta Ventelä
  Lotta Ventelä kommunikations- och organisationssekreterare

  kontaktperson gällande medlemskap, bokning av lokaler eller beställningar
  045 233 0430

 • Elias Helminen
  Elias Helminen planerare av kamratstödsverksamheten

  kontaktperson gällande verksamheten för adopterade barn, unga, vuxna och frivilligverksamheten
  045 882 7080

 • Minna Vihavainen
  Minna Vihavainen Projektchef för mentorverksamheten

  Kontaktperson för mentorer och adepter inom mentorverksamheten
  050 4109 500

 • Päivi Suutari
  Päivi Suutari redaktionschef, projektplanerare

  kontaktperson i ärenden gällande tidsskriften Adoptioperheet och guiden Adoptioperhe lastensuojelun asiakkaana

 • Mikael Juva
  Mikael Juva Civiltjänstgörare

  050 441 4225

 • Hanna-Kaisa Virtanen
  Hanna-Kaisa Virtanen koordinator för frivilligverksamheten (studieledig)

  Vid frågor som rör frivilligverksamheten kan du kontakta Veera Adolfsen eller Elias Helminen.

 • Heidi Ruohio
  Heidi Ruohio Planerare

  Kontaktperson

 • Veera Adolfsen
  Veera Adolfsen redaktionssekreterare

  kontaktperson i tidsskriften Adoptioperheet
  045 186 9300

X