Tidskriften

Tidskriften Adoptioperheet är den enda publikationen i Finland som fokuserar på adoptionsteman

Vår proffsigt tillverkade tidning Adoptioperheet bygger på en kombination av intervjuer och artiklar av frivilliga, professionella och brukarexperter samt fotografier, berättelser och nätverk som de unga och frivilliga bidragit med. Layouten och redigeringen är utförd på professionell nivå. Tidningen utkommer fyra gånger om året och varje nummer har ett aktuellt tema som belyses genom intervjuer och fördjupande expertartiklar.

Det finns mycket information att upptäckas på webben och på olika nätforum. Trots detta påvisar våra läsarenkäter att den trycka tidskriften försvarar sin plats bland sina konkurrenter genom att bland annat framföra varierande synvinklar, erfarenheter samt behandla teman som berör adoptionsprocessens olika faser.

Största delen av idéerna och materialet kommer från våra frivilliga. Vill du delta i tidningsarbetet och till exempel bli intervjuad, skriva en kolumntext eller artikel? Läs mer om tidningsteamets verksamhet via länken nedan och bekanta dig också med guiden för medarbetare.

  • Tidningsteamet
  • Guide för medarbetare
  • Mediakort
X