Verksamhet

Medlemmarnas samlade erfarenheter är föreningens största resurs.

Bara någon som varit i samma situation kan förstå hur det är att vänta i åratal på ett barn eller att söka efter information om sin bakgrund. Kom med i vår verksamhet och dela erfarenheter med andra, få utlopp för dina känslor och information och modeller för hur du ska hantera olika situationer i vardagen.

Vi rekommenderar att myndigheternas instruktioner och rekommendationer följs gällande kamratstödsgrupp möten. Om situationen tillåter kan möten också arrangeras ansikte mot ansikte. Om gruppen träffas ansikte mot ansikte, rekommenderar vi att träffas utomhus om det är möjligt, med hänsyn till säkra avstånd, god handhygien och hosta/nysningsmetoder. Vi uppmuntrar också att använda olika fjärranslutningar (Skype, Hangouts, Zoom, etc.) .) och sociala medieplattformar (Facebook, WhatsApp, osv.) för att organisera kamratstöd vid behov och där det är möjligt.

Du kan bekanta dig med de olika alternativen, verktygen samt stödinstanserna på såväl webben som via telefon genom att ladda ner denna pdf-fil.

Bekanta dig även med de nya diskussionsforumen på Tukinet för adopterade, adoptivfamiljer och de som inlett adoptionsprocessen. På dessa forum kan du anonymt diskutera tillsammans med andra liksinnande gällande eventuella funderingar du har kring adoption. Forumen är förhandsmodererade, så observera att det finns ett kort uppehåll innan kommentarerna publiceras.

Du kan registrera dig och bekanta dig med forumen här!

Vårt kamratstödsnätverk sträcker sig över hela landet från huvudstadsregionen till Lappland. Under året organiserar vi olika medlemsträffar, utbildningar och föreläsningar. Vi erbjuder bl.a. möjligheter för adopterade barn och unga att tillbringa tid tillsammans på läger och för familjer att få understöd till gemensam semester. Våra frivilliga förverkligar kamratstödsträffar, ursprungslandsträffar, nätverkande, söndagsbruncher med olika teman samt verksamhet för unga adopterade. 

Vi utger även vår egen tidskrift samt producerar eget innehåll för föreningens hemsidor. Bäst information om evenemang och träffar hittar du i vår evenemangkalender på nätet samt på våra Facebooksidor. Som medlem i vår förening är det förmånligare att ta del av verksamheten. Du är varmt välkommen med!

Du kan även ställa upp som frivillig inom föreningens verksamhet, vi erbjuer såväl stöd som regelbunden utbildning för våra volontärer. Vi tar också gärna emot idéer om hur du som volontär kunde utvidga och utveckla vår verksamhet.

Läs mer (på finska)

X