Volontarverksamhet

Tack vare våra volontärer kan vi erbjuda våra medlemmar en mångsidig och landsomfattande verksamhet. Volontärerna delar med sig av sina erfarenheter, sitt kunnande och sin tid på många olika sätt.

Om du är intresserad av adoptionsfrågor, och är villig att vara med och njuta av samt skapa kamratstödsverksamhet, är du välkommen med i vår frivilligverksamhet. Vi förutsätter inga färdiga kunskaper, utan erbjuder istället en möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker genom meningsfullt volontärarbete.

Engångsinsatser och fortlöpande uppgifter

Våra kamratstödsgrupper sammankallas lokalt runt om i Finland av olika gruppledare, som informerar gruppmedlemmarna och rapporterar till kontoret i Helsingfors om verksamheten. De årliga landsträffarna arrangeras och koordineras av olika volontärrgrupper med varierande sammansättning. Vi har även frivilliga som leder adoptionsrelaterade chattar på nätet från sina egna hem, samt volontärer som bidrar genom att fotografera, översätta texter eller skriva artiklar till vår medlemstidning. Vår styrelse träffas ungefär sex gånger per år och drar då upp de stora riktlinjerna samt strategin för föreningens verksamhet.

Som stöd för våra volontärer har vi en heltidsanställd koordinator som jobbar på vårt kontor i Helsingfors. Koordinatorn erbjuder våra frivilliga skolningar, producerar stödmaterial, informerar och skapar kontakt mellan de olika aktörerna inom volontärverksamheten.

Olika roller som volontär

Via länkarna nedan får du närmare information om olika arbetsuppgifter som frivillig:

  • bloggare
  • styrelsemedlem
  • ledare för barn- och ungdomsgrupper
  • medlem i tidningsgruppen
  • lägerfadder
  • organisatör för landsträffar
  • volontär på nätet
  • ledare för kamratstödsgrupp

Vill du ordna ett evenemang? Vi erbjuder stöd!

Våra volontärer har på eget initiativ ordnat många olika slags evenemang. En gång var det ett veckoslutslångt familjeläger, en annan gång ett par timmars tillfälle då man kunde bekanta sig med hur man på ett ergonomiskt sätt bär sitt barn i sjal eller sele. En vardagskväll ordnades ett tillfälle där föräldrar fick lyssna till en erfaren psykolog. Volontärerna har också ordnat ett dagslångt seminarium som handlade om adoption, att söka sina rötter samt sociala mediers inverkan på denna process. Som stöd för dessa initiativ kan föreningen bl.a. skicka e-post om evenemangen till medlemmar inom specifika geografiska områden, samt puffa händelserna på sociala medier och i det månatliga medlemsbrevet. Vi ger gärna råd i frågor som har att göra med organiserandet av olika sorters evenemang.

Du kan när som helst bli volontär genom att lämna dina kontaktuppgifter genom länken nedan. Du kan också skicka e-post eller ringa koordinatorn för volontärverksamheten.

X