Volontarverksamhet

Vi har våra frivilliga att tacka för vårt mångsidiga och riksomfattande utbud! De delar med sig av sin erfarenhet, sin kompetens och sin tid på många olika sätt.

Var och en som anser adoptionsfrågor vara viktiga, önskar kamratstöd samt vill vara med och skapa möjligheter till kamratstöd för andra är välkomna med i vår volontärverksamhet. Vi kräver inga färdiga kunskaper utan erbjuder våra frivilliga chansen att utvecklas och lära sig nytt genom meningsfullt volontärarbete.

Uppgifter av många slag – återkommande, unika, i din egen takt!

Vi har gruppledare som ansvarar för kamratstödsverksamheten runtom i Finland. Gruppledarna arrangerar träffar på olika orter för adopterade och adoptivfamiljer, ansvarar för informationsflödet samt rapporteringen till föreningskansliet. Vi har frivilliga webbledare som från sina hem arrangerar chattar i anslutning till olika adoptionsteman. Våra frivilliga ställer upp som fotografer, översättare eller skribenter för vår blogg eller medlemstidning. Föreningens styrelse sammankallas cirka 6 gånger om året för att diskutera bland annat föreningens stora riktlinjer, påverkningsarbete samt prioriteringarna för verksamheten. Föreningens heltidsanställda koordinator för frivilligverksamheten agerar som ett stöd för våra frivilliga från vårt kontor i Helsingfors och ordnar utbildning, producerar stödmaterial, informerar och skapar kontakter mellan frivilligaktörer.

Frivilligroller

Via länkarna nedan får du närmare information om olika arbetsuppgifter som frivillig:

  • Arrangör för kamratstödsträffar och andra evenemang
  • Styrelsemedlem
  • Bloggare
  • Medlem i tidningsteamet
  • Webbfrivillig
  • Gruppledare för barn och unga
  • Lägerfadder
  • Erfarenhetsexpert

Vi ger också stöd anpassat efter evenemang och föreläsningar du själv föreslår

Våra frivilliga har på eget initiativ ordnat bland annat veckoslutsläger för familjer, en träff kring temat bärsjalar-och selar, en psykologföreläsning riktad till adoptivföräldrar samt ett endagsseminarium om adoption och sociala medier. Föreningen kan till exempel hjälpa till med att informera medlemmar om ditt evenemang per e-post, sociala medier samt genom det månatliga medlemsbrevet. Vi ger också gärna råd i allmänna frågor kring arrangerandet av evenemang.

Du kan ställa upp som volontär när som helst genom att lämna in dina kontaktuppgifter via knappen nedan. Du kan också skicka e-post eller ringa koordinatorn för frivilligverksamheten.

X