Tavoitteena yhteiskunta, jossa adoptoidun on hyvä elää.

Adoptoitujen ja adoptiovanhempien ainutlaatuista ääntä tarvitaan, kun kehitetään kuntien palveluita! Adoptioperheet ry edustaa tuhansia suomalaisia adoptoituja ja adoptioperheitä.

Tältä sivulta löydät Adoptioperheet ry:n tavoitteet tuleviin kunnallisvaaleihin. Tutustu myös muihin tavoitteisiin ja siihen, miten voit itse vaikuttaa edunvalvontasivullamme.

Kunnissa päätetään tärkeistä isoista ja pienistä asioista. Niistä, jotka  kaikkein eniten vaikuttavat meidän jokapäiväiseen elämäämme. Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut jossain vaiheessa siirtyvätkin kunnilta maakunnille, jää kunnille vielä rutkasti töitä. Koulut, päiväkodit, pyörätiet. Liikuntapaikat, kirjastot, kadut.

Tietoa siitä, kuinka hakeudut ehdokkaasi, löydät sivultamme toimintaa/edunvalvonta

Adoptioperheet ry:n tavoitteet kuntavaaleihin 2021

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Adoptiolain mukaan adoptoiduilla ja perheillä on oikeus adoption jälkeiseen tukeen missä tahansa vaiheessa myös adoption vahvistamisen jälkeen. Laki määrää, että adoptiovanhemmille on tarjottava mahdollisuus erityisen avun ja tuen tarpeen selvittämiseen tarvittavassa laajuudessa. Adoptio-osaaminen ja perheitä tukevien palveluiden saatavuus vaihtelevat kuitenkin paljon asuinkunnittain, ja erityistarpeen kanssa jäädään usein yksin.

  • Mikäli paikkakunnan omasta palveluverkostosta ei löydy riittävää adoptio-osaamista, on ammattilaisten tiedettävä, mistä sitä on saatavilla ja hankittavat tukea omaan työhön tai ohjattava asiakas eteenpäin.

 

Miksi auton saa nopeammin huoltoon kuin perheen?

Katso tuottamamme video, jossa näyttelijä Miika Laakso esittää reippaalla otteella vertauskuvan auton hajoamiselle ja erityislapsiperheen avun saamiselle.

KUNTALISÄ MYÖS ADOPTIOPERHEILLE

Kunnat päättävät itsenäisesti Kelan kotihoidon tuen lisäksi maksettavista kuntalisistä. Usein kuntalisä ei huomioi adoptioperheitä esimerkiksi lapseen liittyvien ikärajojen vuoksi.

Adoptiolapsen perheeseen tulo tulee rinnastaa lapsen syntymään, koska tästä hetkestä perheen yhteinen historia alkaa. Ts. jos kuntalisää maksetaan esimerkiksi alle kaksivuotiaasta lapsesta, tarkoittaa se adoptioperheessä sitä, että lapsen perheeseen tulosta on kulunut kaksi vuotta.

  • Adoptiolapsen kiintymyssuhteen, kehityksen, turvallisuudentunteen ja kielen kehittymisen kannalta on tärkeää, että myös yli kolmevuotias adoptiolapsi saa olla vanhempiensa hoidossa kotona. Näiden asioiden asianmukainen kehitys ennaltaehkäisee lapsen mahdollisia ongelmia tulevaisuudessa.
  • Suomen hallituksen 2018 kehysriihessä päättämä perhevapaiden yhdenmukaistaminen tulisi koskea myös kuntalisää. Hallituksen päätöksen mukaisesti adoptioperheiden perhevapaat on nostettu  vastaamaan ns. biologisten perheiden perhevapaita.

Oli adoptiolapsi minkä ikäinen tahansa, on kiintymyssuhteen rakentaminen aloitettava aivan alusta,
ikään kuin lapsi olisi vasta pieni sylivauva. Biologinen lapsikin alkaa vierastaa vasta kahdeksan kuukauden vaiheilla.

Lue artikkeli, josta lainaus poimittu: Kiintymyssuhdetta rakentamassa (julkaistu Adoptioperheet-lehdessä 1/2014)

Lisätietoja

Lisätietoja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja edunvalvonnasta:

  • Jenny Nyman
    Jenny Nyman toiminnanjohtaja

    Yhteyshenkilö median, edunvalvonnan ja sidosryhmien osalta
    040 538 4652

X