Eduskuntavaalit 2019

Tavoitteena yhteiskunta, jossa adoptoidun on hyvä elää.

Huhtikuussa 2019 päätetään jälleen Suomen suunta seuraaviksi vuosiksi eduskuntavaaleissa. Adoptioperheet ry:lläkin on oma sanottavansa tulevasta.

Tältä sivulta löydät Adoptioperheet ry:n vaalitavoitteita tulevaksi eduskuntakaudeksi.

#adoptoidunSuomi ei ole vain vaalikampanja, se on ajattelumalli. Suomessa on jo nyt hyvä olla ja elää, mutta adoptoitujen ja adoptioperheiden osalta on vielä epäkohtia, joihin haluamme muutosta. Esittämämme asiat ovat todella suurelle joukolle suomalaisia tärkeitä asioita, joten emme esitä niitä kevein perustein.

#adoptoidunSuomi tehdään yhdessä, tule siis mukaan tekemään sitä!

Eduskuntavaalitavoitteet

#adoptoidunSuomi -ajattelumalli on eduskuntavaaleja varten jaettu kolmeen osaan: Asenne, palvelut sekä perhe ja työelämä.

ASENNE

 • Adoptio on sekä lapselle, että aikuiselle erinomainen tapa tulla perheeksi. Vahvistetaan adoptiomyönteistä asennetta Suomessa.
 • Adoptio-ohjelma tarvitaan mukaan osaksi kansallista lapsistrategiaa. Tulevassa kansallisessa lapsistrategiassa on oltava mukana adoptio-ohjelma, jotta myös adoptiolle olisi olemassa pitkäaikainen suunnitelma.
 • Avoin adoptio otetaan rohkeammin käyttöön, kun se on lapsen edun mukaista. Ns. avoin adoptio yhdistää adoption pysyvyyden ja turvallisuuden sekä lapsen oikeuden pitää yhteyttä syntymävanhempiinsa.

PALVELUT

 • Adoptio sisällytetään lastensuojelulakiin läheisverkoston kartoittamisen tapaan. Näin siksi, että adoptio otetaan lapsi- ja perhepalveluissa harvoin puheeksi, vaikka enemmistö ammattilaisista kohtaa tilanteita, joissa pitäisi (avointa) adoptiota lapsen edun mukaisena.
 • Adoptiotietoutta lisätään perheitä kohtaaville ammattilaisille, tutkitun tiedon avulla. Opintoihin tulee sisältyä tietoa sekä kansainvälisestä, että kotimaan adoptiosta. Ammattilaisille on tarjottava myös täydennyskoulutusta (avoimesta) adoptiosta ja adoptioteemoista.
 • Kaikilla adoption osapuolilla tulee olla riittävä tuki. Myös lapsen syntymävanhemmat ovat osa adoptiokokonaisuutta. Jälkipalvelujen toimivuutta ja määrää tulee lisätä kaikille adoption osapuolille.

PERHE JA TYÖELÄMÄ

 • Perhevapaiden ja työelämän sopimusten tulee kohdella adoptioperheitä samoin kuin perheitä, joihin syntyy lapsi. Nykyisellään perhevapaat eivät vielä ole yhdenvertaisia esim. eläkekertymän ja päivärahaprosenttien osalta. Adoptiovanhemmat jäävät terminologian vuoksi ulkopuolelle myös monien työehtosopimusten mahdollistamista palkallisista jaksoista perhevapaan aikana.
 • Työ ja perhe ovat ihmisille todella tärkeitä, myös adoptiovanhemmille. Molemmille pitää antaa tilaa ja mahdollisuuksia. Toimiva perhe-elämän ja työn tasapaino yhdistää lapsen, vanhempien ja yhteiskunnan edun.

Lisätietoja

Lisätietoja vaaleista ja teemoista:

 • Anu Uhtio
  Anu Uhtio toiminnanjohtaja

  Yhteyshenkilö median, edunvalvonnan ja sidosryhmien osalta
  050 353 5952

Materiaalit

Materiaalit:

#adoptoidunSuomi -materiaalit somekuvat ja esite ovat ladattavissa käyttöönne. Lataa ne alla olevien linkkien kautta:

Somekuvat:

Vaalitavoite-esite:

X