Adoptiovanhemmille

Lapsiperheessä arki on yhtä ihanaa kuin se on haastavaakin. Tälle sivulle on koottuna hyödyllisiä julkaisuja ja linkkejä perhe-elämän tueksi.

Lapsen tullessa arki muuttuu rutkasti. Eteen tulee uudenlaisia tilanteita ja haasteita. Vanhemmuuteen kuuluu toki oppiminen ja oman perheen tapojen löytäminen, mutta kaikesta ei aina tarvitse selvitä yksin. Lapsen kehitys, kiintymyssuhteen luominen, koulunkäynti, teiniys ja moni muu asia tuottaa varmasti kysymyksiä itse kullekin. Vinkkejä voi ja kannattaa ottaa muilta. Täältä löydät tietoa perhe-elämän arkea ja juhlaa askarruttaviin kysymyksiin.

Adoptiovanhemmuus on korjaavaa vanhemmuutta

Jo neuvonnassa korostetaan adoptiovanhemman roolia terapeuttisena vanhempana, jonka tarkoituksena on tarjota korjaavia kokemuksia traumataustaiselle lapselle. Se, miten hylkäämiskokemus näyttäytyy arjessa, on hyvin yksilökohtaista, ja siksi samat asiat eivät toimi kaikissa perheissä.

Kaikki vanhemmat pohtivat, johtuuko jokin asia lapsen elämässä hänen kehitysvaiheestaan (lue lisää lapsen ikätasoisesta kehittymisestä MLL:n sivuilta) vai persoonallisuudestaan. Adoptiovanhemmat miettivät myös kolmatta muuttujaa – johtuuko tämä tai tuo adoptiotaustasta? Lue lisää adoptioon liittyvästä erityistarpeisuudesta. 

Oma vanhempi on usein lapsensa paras asiantuntija. Hän usein huomaa, jos meneillään on jotain tavallisuudesta poikkeavaa, jos on syytä huoleen. Onneksi asioita ei tarvitse pohtia yksin, sillä vertaisten kanssa on hyvä vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia. Katso, millaista vertaistoimintaa meiltä löytyy!  Tapahtumat ja koulutukset on listattu verkkokalenteriimme.

Eroaako adoptiovanhemmuus biologisesta vanhemmuudesta?

Vanhemmuuden tueksi

Arki on adoptioperheissä usein hyvin samanlaista kuin muissakin perheissä. Vaatteet jäävät yllättäen pieniksi, mitä tänään syötäisiin…?  Sen lisäksi on adoptioon liittyviä teemoja ja aiheita, joiden suhteen on syytä olla ainakin hieman herkillä.

Vertaistoimintamme on suosittua, koska tähän matalan kynnyksen toimintaan voi tulla mukaan ilman tarvetta selittää tiettyjä asioita.

Lapset kehittyvät kaikki yksilöllisesti, osa on motorisesti lahjakkaita, osalla on hyvät sosiaaliset taidot ja jotkut oppivat nopeasti kielen. Adoptoidun lapsen kohdalla on kuitenkin usein niin, että hän ei perheeseen tullessaan ole aivan samalla kehitystasolla kuin ikätoverinsa.

Kotimaan adoptioon liittyvistä ominaispiirteistä voit lukea sille omistetulta sivulta.

Käytännön vinkkejä adoptio-odotukseen ja ensimmäisiin vuosiin perheenä -webinaari

Yleisesti vanhemmuudesta:

MLL:n Vanhempainnetistä löytyy tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen, muun muassa Vanhempainpuhelin. MLL:n sivuilla kerrotaan myös lapsen ikätasoisesta kehityksestä. Muistathan, että adoptiolapsi on usein hieman jäljessä ikätovereitaan.

Väestöliiton ylläpitämästä Hyvä Kysymys -sivustolta löytyy paljon perheisiin ja vanhemmuuteen liittyvää sisältöä, kursseja ja testejä sekä tietoartikkeleita.

Lue esim. Väsynyt, mutta onnellinen vanhempi? -artikkeli tai Pienten lasten vanhempien tasapaino

Neuvokas perhe -sivuilta löytyy vinkkejä perheen arkeen, esim. syömiseen ja liikkumiseen liittyen

Muuta hyödyllistä meidän sivuiltamme:

Adoptoidun terveyteen liittyvää tietoa, kuten maahantulotarkastus, neuvola- ja kouluterveyssivulla.

Adoptoidun päivähoidosta ja varhaiskasvatuksesta kootusti  sivulta varhaiskasvatus.

Adoptoidun koulunkäynnistä ja oppimiseen liittyvistä teemoista  sivulla koulu.

Kaikilta näiltä sivuilta löytyy myös kotien ja ammattilaisten väliseen yhteistyöhön tuotettuja oppaita ja tiivistyksiä. Kaikki oppaamme löytyvät kootusti sivulta julkaisut. Vuosien varrella ilmestyneissä lehdissä on kiinnostavia artikkeleita. Vuosikertoja pääset selailemaan lehti-sivun kautta. Mikäli et löydä sinua kiinnostavaa artikkelia verkkojulkaisuna kyseisen lehden alta, voit tilata irtonumeroita verkkokauppamme kautta.

Myös adoptioperheen ystäville ja sukulaisille löytyy oma läheiselle sivu.

Sivultamme opiskelijat löydät listauksen adoptioon liittyvistä opinnäytetöistä ja selvityksistä.

Olemme koonneet myös perhe-etuudet yhteen paikkaan.

Adoptiosta puhuminen

Kuinka paljon adoptiosta kerrotaan muille?

Tämä on aina jokaisen perheen itse ratkaistava asia, mutta adoptio on monia kiinnostava aihe ja adoptoitu sekä perhe saavat todennäköisesti monenlaisia kyselyitä, jopa uteluja, sekä tutuilta että aivan ventovierailta.

Lasten kirjojen lukeminen ovat hyvä tapa tarjota mahdollisuus sekä kotona että päiväkodissa tai koulussa asian käsittelyyn yleisellä tasolla, josta voi tarvittaessa tai halutessaan laventaa henkilökohtaisempaan. Katso listauksemme adoptiota käsittelevistä kirjoista.

Myös oppaastamme Adoptioperhe mediassa – 10 vinkkiä yhteistyöhön median kanssa (PDF aukeaa omaan ikkunaan) löytyy vinkkejä, miten rajata perheen yksityisyyttä ja suojata lasta omalle perheelle sopivalle tasolle. Lapselle kannattaakin antaa valmiita sanoituksia, miten kertoa adoptiosta eri tilanteissa tai miten väistää kysymykset.

Miten kerrotaan lapselle ikätasoisesti adoptiosta?

Aikaisemmin ajateltiin, että taustasta oli parempi vaieta. Nykyään tiedämme, että adoptoidut hyötyvät avoimesta keskustelusta vanhempien kanssa.

Vanhemmille voi olla haastavaa puhua rakastamansa lapsen aikaisemmista vaikeista kokemuksista, pelkkä asian ajattelu on tuskallista. Tieto voi kuitenkin auttaa hyväksymään asioita, ymmärtämään miksi adoptioon on päädytty hänen kohdallaan.

Vanhempia kannustetaankin aloittamaan puhuminen adoptiosta aivan pienestä pitäen. Pienen lapsen kanssa on helpompi harjoitella asiasta puhumista, löytää omaan suuhun sopivat termit ja sanasto. On vanhemman tehtävä tarjota aina säännöllisesti tilaisuuksia puhua asiasta, sillä lapsi ei välttämättä niin tee, vaikka kokisikin siihen tarvetta.

Myös ns. ”vauvakirjoihin” vertautuvat itse täytetyt kirjat lapsen odotuksesta, hakumatkasta ja ensimmäisistä ajoista perheessä ovat usein lapsille mieluisa tapa käsitellä teemaa.

Miten lapselle kerrotaan adoptiotaustasta

Kiintymyssuhde ja traumatausta

Jokainen adoptiolapsi on kokenut vähintään yhden, mutta yleensä lukuisia kiintymyssuhdekatkoksia. Adoptiovanhemman tärkein tehtävä onkin rakentaa tätä turvallista suhdetta lapseen, jotta hän voi kiintyä häntä hoitavaan aikuiseen.

Lapsen kykyä kiinnittyä uuteen perheeseen ja uuteen vanhempaan määrittävät paitsi hänen aikaisemmat kokemuksensa, aikaisempi turvallinen kiintymyssuhde luo mahdollisuuksia myös uuden luomiselle, myös lapsen oma resilienssi, mielen kyvystä palautua ja toipua kriisistä.

Lue lisää :

 

Saimme vuonna 2015 kuulla lastenpsykiatrian erikoislääkäri, vaativan erityistason lastenpsykoterapeutti Jukka Mäkelän selittävän ymmärrettävällä tavalla adoptiolapsen säätelykyvystä ja stressistä. Lämmin suositus klikata viereistä listauksesta joko koko luennon taltiointiin tai katso jokin lyhyempi osio!

Jukka Mäkelän luento "Adoptiolapsen vanhempana: stressi, trauma, kiintymys ja hyvä elämä" (28.3.2015, kesto 1t 30 min)

Jos et ehdi katsoa Jukka Mäkelän koko luentoa, alla löydät  lyhyempiä otoksia samasta luennosta.

Ilo luo aivoissa uusia mahdollisuuksia (kesto 5'40)

Isyys on lahja lapselle (kesto 1'20)

Säätelyikkuna (kesto 2'40)

Stressissä säätelykyky murtuu (kesto 3'00)

Luota vaistoihisi vanhempana!

Luota itseesi oman lapsesi parhaana asiantuntijana!

Herättääkö jokin huolta? Luota tähän tunteeseesi, seuraa tilannetta, etsi tarvittaessa lisää tietoa.

Valitettavasti erilaisissa palveluissa ei aina riittävästi tunnisteta adoptioerityisiä tarpeita.  Myös somaattisia oireita saatetaan vähätellä.

Vertaisista löytyy usein hyviä vinkkejä toimivista toimintatavoista tai osaavista ammattilaisista!

Voit ottaa yhteyttä, myös seuranta-ajan jälkeen, adoptioneuvontaan tai palvelunantajaasi ja pyytää saada keskustella asiasta. Sieltä saat  tarvittaessa neuvoja, edelleenohjausta muihin palveluihin tai lausunnon asioimisesi tueksi.

Myös adoptiokuraattorin maksuttomaan numeroon voi soittaa.

Rasismi – miten puhua ja puuttua

Rasismi, rodullinen syrjintä ja toiseuttaminen ovat valitettavan yleisiä Suomessa. Siksi ne ovat osa myös monien adoptoitujen ja adoptioperheiden arkea.

Kukaan ei koko ajan jaksa valistaa ja ohjeistaa ympäristöään. On tärkeää saada sanoittaa näitä kokemuksia ja tulla kuulluksi.

Onneksi aiheeseen liittyviä vinkkejä ja ohjeita löytyy monelta eri toimijalta!

Artikkeleita rasismiin liittyen

Parisuhde

Kun adoptiolapsi tulee perheeseen, on se sekä hänelle että vanhemmille uusi tilanne. Rutiinit muuttuvat, on valvomista ja väsymistä, uudet roolit vaativat tottumista ja jopa kotitöiden jakaminen saattaa vaatia uudelleen miettimistä. Parisuhteelle jää vähemmän aikaa.

Adoptioperheissä hartaasti odotettua lasta halutaan hoivata parhaalla mahdollisella tavalla, tarjota korjaavia kokemuksia. Parisuhde voi tässä kohtaa kadota helposti vanhemmuuden alle.

X