Edunvalvonta

Adoptoitujen ja adoptioperheiden ainutlaatuista näkemystä tarvitaan, kun tärkeitä sosiaali- ja terveyspalveluita kehitetään, jotta niiden saatavuus ja laatu hyvinvointialueiden harteilla paranisivat. Tavoitteemme on, että jokaisella hyvinvointialueella on riittävästi adoptioon perehtyneitä sosiaalityöntekijöitä, adoptoitujen ja adoptioperheiden erityistarpeet tunnistetaan ja tarjolla on heidän tarvitsemiaan palveluita.

Lausuntojamme

Näkökulmiamme ja ratkaisujamme adoption koskettamien ihmisten kohtaamiin arjen tilanteisiin ja haasteisiin:

Lausunto aborttilakiin (15.3.2023, pdf-liite)

Lausunto yhdenvertaisuuslain osittaisuudistukseen (19.5.2022, pdf-liite)

Lausunto kansalaisuuslakiin (12.11.2021, pdf-liite)

Lausunto perhevapaauudistuksesta (01.04.2021, pdf-liite)

–  Huomiot lapsistrategian pyöreän pöydän keskusteluun (10.6.2020, pdf-liite)

Työelämän jousto

Mahdollisuus yhdistää työ ja perhe itselle sopivalla tavalla lisää hyvinvointia. Monimuotoisten perheiden -verkosto, johon mekin kuulumme, on yhdessä kerännyt tietoa ja tuottanut vinkkejä perheystävällisempien työpaikkojen luomiseksi.

Marraskuussa 2021 julkaistiin aiheesta opas. Löydät sen pdf-tiedostona vapaasti verkosta: Monimuotoiset perheet työelämässä (pdf) . Mikäli haluat tilata oppaan painettuna, ota yhteyttä [email protected] .

Mitä tekemistä auton hajoamisella on erityislapsiperheen avun saamisen kanssa? Allegorisen tarinan sisällön tiivistää reippaalla otteella näyttelijä Miika Laakso Adoptioperheet ry:n tuottamalla videolla.

Yhdistyksen toimistolla tehdään jatkuvaa vaikuttamistyötä adoptoitujen yhteiskunnallisen asemana ja adoptioperheiden etuuksien parantamiseksi. Emme kuitenkaan osaa kuvitella kaikkia niitä tilanteita ja tapauksia, joissa adoptoidut ja adoptioperheet ovat epätasa-arvoisessa asemassa. Ota siis meihin yhteyttä ja kerro näistä tilanteista meille, niin osaamme tiedottaa muita samassa tilanteessa olevia ja saamme yhdessä muutosta aikaan!

Tältä sivulta löydät erilaisia malleja ja pohjia sovellettavaksi omaan vaikutustyöhösi! Muutokset eduissa vievät aikaa, joten ryhdy ajamaan etujasi jo odotusaikana.

Yt-neuvottelut

Työsopimuslaki suojaa raskaana olevia naisia työntekijöiden vähentämistilanteissa. Erityisesti kv-adoptiossa hakijan lomautus tai irtisanominen voi olla ongelmallinen. Yt-neuvotteluissa kannattaa tuoda asia esille ja kehottaa työntantajaa kohtelemaan adoptiohakijoita sukupuolesta riippumatta samalla tavalla kuin raskaana olevia työntekijöitä.

YT-neuvottelupohja (päivitetty 12/2021, latautuu koneelle word-tiedostona)

Adoptoidun asioinnin tueksi

Adoption jälkeisen tuen sisältö ja laatu vaihtelevat Suomessa. Kaikkialla ei ole tietoa esim. adoptoidun oikeudesta saada tutustua häntä koskeviin asiakirjoihin. Kokosimme tähän tueksi paperin!

Adoptoidun edunvalvontapohja

Anna palautetta!

Me adoptoidut ja adoptio-odottajat ja -vanhemmat olemme oman asiamme parhaat kokemusasiantuntijat.  Toimimaton käytäntö saattaa olla tahaton ja helposti korjattavissa, kun joku on asiassa aloitteellinen! 

Anna palautetta ja kehittämisehdotuksia kaikille adoptioprosessin osapuolille ja kanssasi tekemisissä oleville ammattilaisille. Meille voit laittaa viestiä joko suoraan työntekijöille tai verkkosivujemme palautelomakkeen kautta.

Palkallinen jakso vanhempainvapaalla

HUOM! Perhevapaauudistuksen tullessa voimaan myös TES-sopimuksiin saattaa tulla muutoksia. On vielä auki, millaisin ehdoin palkkaa maksetaan  vanhempainvapaan ajalta uusissa sopimuksissa, ja kuinka adoptiovanhemmat huomioidaan.  

Vanhempainvapaan alussa maksettava palkallinen jakso perustuu työehtosopimukseen. Jos adoptiovanhempi on rajattu oikeuden ulkopuolelle, hänen tulisi olla yhteydessä oman alansa liittoon. Tosin valveutunut työnantaja maksaa edun yhtäläisesti kaikille työntekijöille, joten ei kannata luovuttaa, vaikka parannus ei olisi ehtinyt vielä työehtosopimukseen.

Kuntatyöntekijän palkallinen jakso vanhempainvapaan alussa  (päivitetty 10/2018)

Perhepalvelut

Adoptio-osaaminen neuvolassa, päivähoidossa ja koulussa vaihtelee. Annathan ammattilaisille mahdollisuuden omaksua tietoa hyvissä ajoin ennen lapsen saapumista. Näin esimerkiksi maahantulotarkastus sujuu jouhevasti, ja voit vanhempana keskittyä täysivaltaisesti uuteen perheenjäseneen tutustumiseen. Adoptioperheet ry:n Tietoa ammattilaiselle -sivuilta löydät materiaalia, jota voit tulostaa eri tahoille, tai voit ehdottaa heitä tutustumaan sen sisältöön itse.

Kotihoidon tuen
kuntalisä

Kunnat päättävät itsenäisesti Kelan kotihoidon tuen lisäksi maksettavista kuntalisistä. Tee ajoissa kuntalaisaloite, jos kuntalisä
ei huomioi adoptioperheitä esimerkiksi lapseen liittyvien ikärajojen vuoksi.

Kuntaliitto on selvittänyt kuntien maksamia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon kuntalisiä. Viimeisin selvitys on tehty vuonna 2020 (linkki Kuntaliiton sivuille).

Kannattaaa tarkistaa ajantasainen tieto omasta kunnastasi.

Aloite kuntalisän soveltamisesta adoptiolapsiin  (päivitetty 10/2018)

 

Kuntalaisaloitteet kannattaa tehdä sähköisesti kuntalaisaloite.fi -palvelussa.

Adoptiovisio2035 – Suomeen tarvitaan adoptio-ohjelma

Vaikuttaminen on yhteistyötä. Adoptioperheet ry:n aloitteesta adoptioverkosto kokoontui työstämään visiota siitä, millainen on erityisen hyvä adoptiomaa, Suomi vuonna 2035. Maa, jossa adoptoidun on hyvä olla ja elää.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Suomeen tarvitaan kansallinen adoptioasioihin keskittyvä toimintaohjelma, joka:
1) vahvistaa adoption asemaa perhemuotona
2) varmistaa adoptiolasten ja -perheiden yhdenvertaiset ja alueellisesti tasa-arvoiset palvelut
3) ohjaa adoptiolain täytäntöönpanoa
4) vastaa Haagin adoptiosopimuksen ehtoihin

Adoptiovisio 2035 (PDF aukeaa omaan ikkunaan)

Adoptiovisio 2035 – taustamuistio 1  (PDF aukeaa omaan ikkunaan)

Adoptiovisio 2035 – taustamuistio 2  (PDF aukeaa omaan ikkunaan)

Adoptiovisio 2035 – taustamuistio 3  (PDF aukeaa omaan ikkunaan)

X