Edunvalvonta

Kunnissa päätetään tärkeistä isoista ja pienistä asioista. Niistä, jotka kaikkein eniten vaikuttavat meidän jokapäiväiseen elämäämme. Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut joissain vaiheessa siirtyvätkin kunnilta maakunnille, jää kunnille vielä rutkasti töitä. Koulut, päiväkodit, pyörätiet. Liikuntapaikat, kirjastot, kadut.

Seuraavat kuntavaalit järjestetään 18.4.2021 ja ehdokaslistat jätetään 9.3.2021 mennessä. Puolueet ja valitsijayhdistykset etsivätkin juuri tällä hetkellä kuumeisesti ehdokkaita ensi kevään vaaleihin. Adoptioperheiden ja adoptoitujen ainutlaatuista ääntä tarvitaan, kun kuntien palveluita kehitetään.

 

Yhdistys jatkaa vaikuttamistyötä tavoitteenaan Suomi, jossa jokaisen adoptoidun on hyvä elää. Se tarkoittaa muun muassa adoption huomioimista osana kansallista lapsistrategiaa.

LÄHDE MUKAAN TEKEMÄÄN KUNTAA, JOSSA ADOPTOIDUN ON HYVÄ ELÄÄ. Eduskuntapuolueiden ehdokkaaksi voit hakeutua:

Jos tarvitset apua ehdokkaaksi asettautumisessa, ota yhteyttä yhdistyksemme toiminnanjohtaja Jenny Nymaniin

Sähköpostitse jenny.nyman (at) adoptioperheet.fi tai puhelimitse 040 538 4652.

Etsitään yhdessä sinulle oikea väylä asettua ehdolle! 

Mitä tekemistä auton hajoamisella on erityislapsiperheen avun saamisen kanssa? Allegorisen tarinan sisällön tiivistää reippaalla otteella näyttelijä Miika Laakso Adoptioperheet ry:n tuottamalla videolla.

Yhdistyksen toimistolla tehdään jatkuvaa vaikuttamistyötä adoptoitujen yhteiskunnallisen asemana ja adoptioperheiden etuuksien parantamiseksi. Emme kuitenkaan osaa kuvitella kaikkia niitä tilanteita ja tapauksia, joissa adoptoidut ja adoptioperheet ovat epätasa-arvoisessa asemassa. Ota siis meihin yhteyttä ja kerro näistä tilanteista meille, niin osaamme tiedottaa muita samassa tilanteessa olevia ja saamme yhdessä muutosta aikaan!

Tältä sivulta löydät erilaisia malleja ja pohjia sovellettavaksi omaan vaikutustyöhösi! Muutokset eduissa vievät aikaa, joten ryhdy ajamaan etujasi jo odotusaikana.

Yt-neuvottelut

Työsopimuslaki suojaa raskaana olevia naisia työntekijöiden vähentämistilanteissa. Erityisesti kv-adoptiossa hakijan lomautus tai irtisanominen voi olla ongelmallinen. Yt-neuvotteluissa kannattaa tuoda asia esille ja kehottaa työntantajaa kohtelemaan adoptiohakijoita sukupuolesta riippumatta samalla tavalla kuin raskaana olevia työntekijöitä.

YT-neuvottelut (päivitetty 10/2018)

Perhepalvelut

Adoptio-osaaminen neuvolassa, päivähoidossa ja koulussa vaihtelee. Annathan ammattilaisille mahdollisuuden omaksua tietoa hyvissä ajoin ennen lapsen saapumista. Näin esimerkiksi maahantulotarkastus sujuu jouhevasti, ja voit vanhempana keskittyä täysivaltaisesti uuteen perheenjäseneen tutustumiseen. Adoptioperheet ry:n Tietoa ammattilaiselle -sivuilta löydät materiaalia, jota voit tulostaa eri tahoille, tai voit ehdottaa heitä tutustumaan sen sisältöön itse.

Kotihoidon tuen
kuntalisä

Kunnat päättävät itsenäisesti Kelan kotihoidon tuen lisäksi maksettavista kuntalisistä. Tee ajoissa kuntalaisaloite, jos kuntalisä
ei huomioi adoptioperheitä esimerkiksi lapseen liittyvien ikärajojen vuoksi.

Kuntaliitto tekee selvityksen kuntien maksamista lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon kuntalisistä. Edellinen selvitys on tehty vuonna 2016 ja julkaistu vuonna 2017. Seuraava selvitys julkaistaan 2019 keväällä.

Keräämämme tiedot kunnista, jotka maksavat kuntalisää perustuvat edelliseen, 2016 tehtyyn kyselyyn. Ole hyvä ja tarkasta ajantasainen tieto omasta kunnastasi.

Viimeisimpään selvitykseen (2018) pääset tutustumaan tästä linkistä

Aloite kuntalisän soveltamisesta adoptiolapsiin  (päivitetty 10/2018)

 

Kuntalaisaloitteet kannattaa tehdä sähköisesti kuntalaisaloite.fi -palvelussa.

Anna palautetta

Anna palautetta ja kehittämisehdotuksia kaikille adoptioprosessin osapuolille ja perheiden kanssa tekemisissä oleville ammattilaisille. Me adoptioperheet olemme oman asiamme parhaat kokemusasiantuntijat. Toimimaton käytäntö saattaa olla tahaton ja helposti korjattavissa, kun joku on asiassa aloitteellinen!

Palkallinen jakso vanhempainvapaalla

Vanhempainvapaan alussa maksettava palkallinen jakso perustuu työehtosopimukseen. Jos adoptiovanhempi on rajattu oikeuden ulkopuolelle, hänen tulisi olla yhteydessä oman alansa liittoon. Tosin valveutunut työnantaja maksaa edun yhtäläisesti kaikille työntekijöille, joten ei kannata luovuttaa, vaikka parannus ei olisi ehtinyt vielä työehtosopimukseen.

Kuntatyöntekijän palkallinen jakso vanhempainvapaan alussa  (päivitetty 10/2018)

Esimerkkejä palkallisen jakson maksamisesta vanhempainrahakaudella (päivitetty 9/2018):

– Espoon kaupunki
– Vaasan kaupunki
– Pöyry Oyj
– Valmet Technologies Oy
– Suomen kansallisooppera ja -baletti (2 kuukauden palkka vanhempainvapaan alkaessa myös adoptiovanhemmalle)
– PricewaterhouseCoopers Oy
– Innolink Group
– Kaupan alan TES (adoptioäidille maksetaan 3 kuukaudelta palkan ja äitiysrahan välinen erotus)
– Sonera
– Rovaniemen seurakunta
– Nanso Group Oyj
– Reaktor Oy
– Suur-Savon OP
– Kone Oyj
– Medialähetys Sanansaattajat
– Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
– Helsingin aikuisopisto maksaa palkkaa 72 päivää vanhempainvapaan alusta
– Suomen Lähetysseura ry maksaa 3 kk:n palkan adoptioäidille tai -isälle, joka jää vahempainvapaalle
– KirVesTes eli kirkon työehtosopimus
– Tieto Finland Oy maksaa täyden palkan vanhempainvapaan ensimmäisen 3 kk ajalta
– valtakunnallinen yksityinen kuntoutusalan yritys Tutoris Oy maksaa adoptioäidille 3 kk palkan vanhempainvapaan aluksi
– Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
– Vaasan yliopisto
– ICT-alan TES
– Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
– yksityisen opetusalan TES

Adoptiovisio2035 – Suomeen tarvitaan adoptio-ohjelma

Vaikuttaminen on yhteistyötä. Adoptioperheet ry:n aloitteesta adoptioverkosto kokoontui työstämään visiota siitä, millainen on erityisen hyvä adoptiomaa, Suomi vuonna 2035. Maa, jossa adoptoidun on hyvä olla ja elää.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Suomeen tarvitaan kansallinen adoptioasioihin keskittyvä toimintaohjelma, joka:
1) vahvistaa adoption asemaa perhemuotona
2) varmistaa adoptiolasten ja -perheiden yhdenvertaiset ja alueellisesti tasa-arvoiset palvelut
3) ohjaa adoptiolain täytäntöönpanoa
4) vastaa Haagin adoptiosopimuksen ehtoihin

Adoptiovisio 2035 (PDF aukeaa omaan ikkunaan)

Adoptiovisio 2035 – taustamuistio 1  (PDF aukeaa omaan ikkunaan)

Adoptiovisio 2035 – taustamuistio 2  (PDF aukeaa omaan ikkunaan)

Adoptiovisio 2035 – taustamuistio 3  (PDF aukeaa omaan ikkunaan)

X