Adoptioperheet ry 25v vuonna 2022

Yhdistyksen 25 vuoden varrelle on mahtunut monenlaisia vaiheita! Keräämme tälle sivulle muistoja ja kokemuksia näiltä vuosilta.

Haluaisitko sinä kertoa oman tarinasi tai muistosi yhdistyksen vaiheista tai omasta adoptiopolustasi?

Voit laittaa meille tarinasi joko suoraan toimistomme sähköpostiin [email protected] tai verkkosivulla olevan palautelomakkeen kautta. Voit lähestyä meitä myös sosiaalisen median kanavissamme.

Lähettämällä tarinasi annat yhdistykselle luvan käyttää sitä viestinnässä. Emme paljasta lähettäjän nimeä tai muita yksilöiviä tietoja.

Arvomme vuoden 2022 lopussa kaikkien osallistujien kesken kolme 150 euron arvoista lahjakorttia. Lahjakortin voi valita K-ryhmälle, S-ryhmälle tai Elämyslahjat.fi -sivustolle.

Edunvalvonnan vaiheita

 • 1997 Adoptiovanhemman vanhempainvapaa piteni 100 päivästä 180 päivään. Adoptioisä sai kuuden päivän isyysvapaan.
 • 1998 Lakimuutoksen yhteydessä säilyy adoptiohakijan oikeus ilmoittaa perhevapaalle jäännistä kahden kuukauden sijaan ”niin pian kuin mahdollista”.
 • 2001 Äitiysavustus myönnettiin kaikille adoptiovanhemmille lapsen iästä riippumatta.
 • 2002 Suomeen saatiin adoptiotuki kansainvälisen adoption aiheuttamiin kustannuksiin.
 • 2003 Adoptioisät saivat yhtäläisen isyysvapaan. Alle 12-vuotiaille, kansainvälisesti adoptoiduille alettiin myöntää Suomen kansalaisuus automaattisesti.
 • 2004 Monet kunnat alkavat myöntää vanhempainvapaaseen 3 kuukauden palkallisen jakson
 • 2006 Hoitovapaa mahdollistui  myös kolme vuotta täyttäneiden lasten adoptiovanhemmille.
 • 2007 Valtion palveluksessa olevalle adoptioäidille myönnettiin oikeus palkalliseen jaksoon vanhempainvapaan alussa. Adoptiovanhemman vanhempainvapaa piteni 200 päivään.
 • 2009 Adoptiotukien summat kasvoivat.
 • 2010 Isyysvapaakausi pitenee
 • 2011 STM:n vanhempainvapaatyöryhmä puoltaa adoptioperheiden yhtäläisiä perhevapaita, hallitusohjelmaan otetaan adoptioperheiden yhdenvertaisuuden parantaminen
 • 2012 Perheiden näkökulma huomioitiin uudistetussa adoptiolaissa, sillä Adoptioperheet ry oli mukana lainvalmisteluryöryhmässä. Adoptioperheet ry mukaan Valviran adoptiolautakunnan täysistuntoon.
 • 2013 Kaikkien perheiden Suomi -verkostohanke aloittaa, adoptioperheet mukaan neuvolaoppaaseen.
 • 2015 yhdistys on mukana STM:n työryhmässä, jossa käsitellään monimuotoisten perheiden perhevapaita.
 • 2016 Adoptioperheet ry perustaa työryhmän adoptio- ja lastensuojelukenttien vuoropuheluun.
 • 2017 Adoptioperheet ry ja yhteistyötahot toteuttavat tutkimuksen perheitä kohtaavien ammattilaisten adoptiota koskevista ajatuksista ja asenteista.
 • 2018 Parannuksia adoptioperheiden perhe-etuuksiin, mm. vanhempainrahakauden pidentyminen, yksinhakijoiden huomioiminen perhevapaissa, perhevapaat koskevat myös yli 7-vuotiaan adoptoivia (kts. tarkemmat tiedot perhe-etuudet sivultamme)
 • 2019 Adoptiotukien merkittävät korotukset (kts. tarkemmat tiedot perhe-etuudet sivultamme),adoption huomioiminen uudessa nimilaissa
 • 2022 Perhevapaauudistuksen myötä adoptiovanhempien vanhempainvapaat tulevat olemaan samat kuin muillakin perheillä (poislukien raskausraha). Yksin hakijat saavat saman määrän vanhempainvapaata kuin yksin odottajat. Uudistus koskee perheitä, joihin adoptiolapsi tulee aikaisintaan 31.7.2022.
 • 20xx Työehtosopimukset, perhevapaiden eläkekertymät yli 3-vuotiasta hoitavan osalta, perhevapaiden päivärahaprosentit, presidentin syntyperävaatimuksen poistaminen perustuslaista, sosiaalityöntekijöiden ja muiden ammattilaisten riittävä tietämys  adoptiosta, adoption mainitseminen lastensuojelulaissa, kansallinen adoptio-ohjelma…
historian kaksi ensimmäistä jäsenlehteä, monisteniput

”Yhdistyksen tärkeäksi tehtäväksi on koettu edunvalvonnan ohella adoptiolasta odottavien henkinen tukeminen sekä tiedonjako. Jo lapsen saaneille järjestämme koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä mahdollisuuksia tutustua toisiin adoptioperheisiin, jotta kukaan ei tahtomattaan joutuisi jäämään yksin hoitamaan vaikeatakaan tilannetta, joka adoptiolasta tai perhettä voi kohdata.”

Tämä on lainaus yhdistyksen historian, silloisen Adoptiolasten vanhemmat – Föräldrar till adoptivbarn, aivan ensimmäisestä jäsenlehdestä ja kirjoittajana on silloinen puheenjohtaja, Seija Poikonen.

Puitteet olivat hyvin toisenlaiset kuin nykyään, kaikki tehtiin  vapaaehtoisvoimin. Jäsenmaksu oli tuolloin 30 markkaa yhdeltä ja 50 mk kahdelta vanhemmalta.

X