Koulu

Koulun aloittaminen on tärkeä vaihe adoptiolapsen elämässä. Adoptioperheet toivovat usein opettajilta ymmärrystä esimerkiksi kielen kehityksestä, oppimisvaikeuksista, rasismiin puuttumisesta ja kiintymyssuhdehäiriöisen lapsen sopeutumisesta.

Näille sivuille olemme koonneet aineistoja, joka edesauttaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä moniammatillisten asiantuntijoiden kanssa. Kun ymmärrät adoptioon liittyviä asioita, helpottuu myös yhteistyö vanhempien ja lapsen kanssa. Tervetuloa hakemaan tietoa hyvistä käytännöistä ja tukimuodoista, jotta lapsi voi kukoistaa koulussa!

Neuvoja ja ohjausta

Listaus lastenkirjoista, joissa käsitellään adoptiota

X