In
Posted

Satu Lehtinen

Kontaktperson på mentorverksamhets mentorer och aktörer 050 543 2674 [email protected]

In
Posted

För adopterade

In
Posted

Fråga experter

In
Posted

Pia Iisaho

Kontaktperson i ärenden gällande tidsskriften Adoptioperheet [email protected] 050 526 1354

In
Posted

Lotta Ventelä

Kontaktperson gällande medlemskap, bokning av lokaler eller beställningar 045 233 0430 [email protected]

In
Posted

Altti Rannikko

Kontaktperson för adoptivföräldrar, adoptionsväntande samt volontärverksamheten 045 186 9300 [email protected]

In
Posted

Elias Helminen

Kontaktperson gällande verksamheten för adopterade barn, unga, vuxna och frivilligverksamheten 045 882 7080 [email protected]

In
Posted

Jenny Nyman

Kontaktperson för medier, intressebevakning och samarbetspartners [email protected] 040 538 4652

In
Posted

Stöd för volontärer

In
Posted

Personal

page 1 of 2