In Blogi
Posted

Lämna bort masker och fasader

Sabina Söderlund-Myllyharju är ledare för lokalgruppen Vuxna adopterade i huvudstadsregionen och styrelsesuppleant i Adoptivfamiljer rf Vissa människor anser att jag inte borde låta mitt [...]

In Lehti
Posted

Inhemskt adopterad till Åland

Det har alltid varit en naturlig sak för mig, det att jag är adopterad. Jag har vetat om det ända sen jag var riktigt liten. Antagligen valde mina adoptivföräldrar att berätta det strax innan vi [...]