Yhdistys

Olemme adoption kokemusasiantuntija ja tuotamme tietoa, tarjoamme vertaistukea ja vaikutamme

Meillä on noin 2900 aikuisjäsentä. Olemme kotimaasta ja ulkomailta adoptoitujen, adoptiota harkitsevien,  adoptioprosessissa mukana olevien ja kotimaasta ja ulkomailta adoptoineiden yhdistys, ja pyrimme toiminnallamme tukemaan adoption koskettamia perheitä, ottamaan kantaa julkisuudessa käytävään adoptiokeskusteluun ja parantamaan adoptioperheiden yhteiskunnallista asemaa. Koordinoimme vertaistukeen ja adoption edistämiseen liittyviä toimintoja sekä vaikutamme sosiaalialan verkostoissa.

Yhdistys on valtakunnallinen, adoptiopalvelunantajista riippumaton ja sen jäseniksi voivat kuulua sekä kotimaasta että ulkomailta adoptoineet tai adoptiota harkitsevat sekä adoptoidut, adoptioperheen läheiset ja muut, jotka kannattavat yhdistyksemme päämääriä. Yhdistyksellä on myös ulkosuomalaisia jäseniä.

Olemme tiiviissä yhteistyössä suomalaisten adoptiotoimijoiden kanssa ja uuden adoptiolain astuttua voimaan 1.7.2012 olemme osallistuneet sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa Valvirassa toimivan adoptiolautakunnan täysistuntoon. Olemme jäsen Lastensuojelun keskusliitossa (LSKL) ja Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepa ry:ssä. Perhe-etuuksien suhteen vaikutamme Monimuotoisten perheiden verkostossa.  Olemme pohjoismaisen yhteistyöryhmän, Nordic Adoption Councilin (NAC) jäsen.

  • Järjestämme jäsentapaamisia, koulutusta ja luentoja adoptioaiheista.
  • Mahdollistamme koko maan kattavan vertaistukiverkoston toimintaa.
  • Tuotamme avoimesti saatavilla olevaa tietoa adoptioon liittyvistä teemoista sekä omille sivuillemme että muualle verkkoon.
  • Julkaisemme tällä hetkellä ainoaa suomenkielistä julkaisua, joka keskittyy adoptioaiheisiin. Jäsenlehtemme Adoptioperheet ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
  • Tiedotamme ja opastamme terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia.
  • Teemme yhteistyötä median kanssa.
X