Olet täällä

Adoptivfamiljer rf

Adoptivfamiljer rf är en förening för föräldrar till adoptivbarn och för personer som överväger att adoptera eller som redan har påbörjat adoptionsprocessen.

Syftet med föreningen är att understödja dessa familjer, att delta i den offentliga debatten om adoptioner och att förbättra adoptivfamiljernas sociala ställning och gynna deras intressen. 

Föreningen är oberoende av de auktoriserade adoptionstjänstorganen och dess medlemmar är familjer med utländska eller inhemska adoptivbarn, personer som överväger adoption, närstående till dessa personer samt alla andra som stöder föreningens ändamål.
 

Adoptivfamiljer rf hör till Nordic Adoption Council (NAC), Servicecentralen för utvecklingssamarbete Kepa rf och Centralförbundet för Barnskydd (LSKL).  
I och med att den nya adoptionslagen träder i kraft den 1.7.2012 deltar föreningen i nämnden för adoptionsärendens plenum.  Adoptionsnämnden verkar i samband med Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, som lyder under social- och hälsovårdsministeriet

Adoptivfamiljer rf koordinerar kamratstödsverksamhet, främjar adoptionsfrågor samt påverkar inom socialområdets nätverk.

  • Vi publicerar tidningen Adoptioperheet fyra gånger om året. För tillfället är det den enda publikationen i Finland som fokuserar sig på adoptionsfrågor.
  • Vi informerar och ger råd åt experter inom hälsovård och pedagogik,  samarbetar med media och stöder familjer.
  • Vi ordnar medlemsmöten samt kurser och diskussioner kring adoptionsfrågor.
  • Vi möjliggör kamratstödnätets verksamhet i hela landet.

KONTAKTA OSS:
Telefon
(09) 8603 8603 (kansli) 
eller på e-post förnamn.familjenamn(@)adoptioperheet.fi 

Anu Uhtio, verksamhetsledare, 050 3535 952
Lotta Ventelä, kommunikations- och organisationssekreterare, 045 2330 43
Elias Helminen, utvecklare av ungdomsverksamh, 045 882 7080
Hanna-Kaisa Virtanen, koordinator för voluntärverksamhet, 045 186 9300
Saku Jokisalo, projektarbetare / familjeledigheter, 044 955 2163
Päivi Suutari, redaktionschef av medlemstidning Adoptioperheet paivi.suutari (@) adoptioperheet.fi 

 
Postadress
Adoptivfamiljer rf
Georgsgatan 29 A, 00100 HELSINGFORS
 
Allmänt, puffar om kommande händelser: toimisto(at)adoptioperheet.fi
Adressförändringar för medlemmar.