Adoptivfamiljer rf

För alla som berörs av adoption

Adoption omfattar en stor mängd kunskap och känslor. Vår hemsida ger utrymme för båda, och riktar sig till dig som överväger att adoptera, är adopterad, adoptivförälder eller möter adopterade och adoptivfamiljer i ditt arbete.

Föreningen Adoptivfamiljer rf sprider erfarenhetsbaserad information och forskning till alla som berörs av adoption. I en adoption finns ett flertal inblandade parter och dessa parters behov och erfarenheter är individuella och skiljer sig således från varandra.

Kunskap

Det finns många olika behov och synvinklar att ta hänsyn till i en adoption. På följande denna webbplats har vi delat upp informationen så att du lätt ska hitta det du söker efter.

Verksamhet

Kom med i vår verksamhet! Här kan du dela erfarenheter och få utlopp för känslor, samt få kunskap och modeller för hur du kan hantera olika situationer i din vardag!

Medlemskap

Var och en som berörs av adoption är varmt välkommen som medlem i Adoptivfamiljer rf.

Volontärverksamhet

Tack vare våra volontärer kan vi erbjuda våra medlemmar ett mångsidigt och landsomfattande verksamhet och programutbud. Välkommen med!!

Aktuellt

Kalender

X