Rötter

Att grubbla över sina rötter är ibland en livslång resa för många människor. Behovet av och intresset för att utforska sin egen bakgrund kan vakna i varierande livsskeden, och ta sig i uttryck på olika sätt. Det är viktigt att förstå och respektera den adopterades behov av att prata – eller låta bli att prata – gällande sitt ursprung.

Då intresset väl väckts har serviceproducenterna (t.ex. Rädda Barnen eller Interpedia) en betydelsefull roll när den adopterade utforskar och funderar kring sitt ursprung. En del söker information på egen hand via sociala medier, och nyligen har även olika slags genetiska test blivit allt vanligare.

Allt eftersom tekniken utvecklas växer även möjligheterna, men utöver detta dyker det upp en del etiska frågor och ibland även överraskningar.

Adoptivfamiljer rf ordnar två seminarier som kommer att kretsa kring det nyaste inom genforskningen. Tillställningarna är gratis för Adoptivfamiljer rf:s medlemmar. För övriga intresserade är deltagaravgiften 50 euro/person. I priset ingår deltagande i seminariet, servering och material som endast delas ut på plats.

För att kunna optimera utrymmesstorlek och servering förutsätter vi förhandsanmälan av varje deltagare. I Helsingfors är det maximala antalet deltagare 50 personer, i Tammerfors ryms 150 personer med.

 
<h2><a href=”https://my.surveypal.com/Ilmoittautuminen-DNA-seminaareihin” target=”_blank” rel=”noopener”><strong>REGISTRERA HÄR</strong></a></h2>
&nbsp;

De allmänna delarna av seminariet (inte grupparbetet eller redovisning av det) kommer att strömmas på Adoptivfamiljer rf:s YouTube-kanal. Seminariernas huvudspråk är finska, men vi är även beredda på svenskspråkiga frågor och diskussion. I Tammerfors kommer åtminstone ett av seminariets grupparbeten att gå på både finska och svenska.

HELSINGFORS, LÖRDAG 13.10.2018

Plats: Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors
Preliminärt program (uppdatering följer gällande talare):


kl. 10.30 Anmälning och kaffe
kl. 11.00 Öppning av seminariet och målsättningar för dagen
kl. 11.15 Nya vindar och rön inom DNA-testning
kl. 12.00 Fallgropar, fördelar och nackdelar med DNA-testning samt juridiska frågor. Hur kan jag utnyttja och tillämpa testsvaren?
kl. 12.45 Paus
kl. 13.15 Erfarenheter av DNA-testning, erfarenhetstalare
kl. 14.00 Paneldiskussion: (Nästan) allt du vill veta om DNA-testning
kl. 15.30 Avslutningsord

TAMMERFORS, LÖRDAG 27.10.2018

Plats: Tammerfors huvudbibliotek Metso
Pirkankatu 2, 33101 Tammerfors
Salarna Kuusi, Pihlaja, Tammi och Kataja

Preliminär tidtabell (uppdatering följer gällande talare):

kl. 10.30 Anmälning och kaffe
kl. 11.00 Öppning av seminariet och repetition av Helsingfors-seminariedelen
kl. 11.15 Fallgropar, fördelar och nackdelar med DNA-testning samt juridiska frågor. Hur kan jag utnyttja och tillämpa testsvaren?
kl. 12.00 Erfarenheter av DNA-testning, erfarenhetstalare
kl. 12.45 Adoptivfamiljer och DNA-testning
kl. 13.15 Förberedelser inför grupparbete
kl. 13.30 Arbete i grupper
Grupp 1: De adopterades synvinkel
Grupp 2: Blivande och nuvarande adoptivföräldrars synvinkel
Grupp 3: Allmän grupp (tvåspråkig finska–svenska)
kl. 15.00 Redovisning av grupparbetena och diskussion
kl. 15.45 Avslutningsord och sammanfattning

X