Jag vill bli ungdomsmedlem!

MEDLEMSAVGIFT FÖR UNGA 5 €
För adopterade unga i åldern 13–29 år

  • kommer du på ett förmånligt sätt med i verksamheten, t.ex. läger för unga
  • får du information om aktuella händelser, verksamhet och evenemang för unga i form av ett WhatsApp-meddelande 1 gång/månad (du kan också välja att få meddelandet per SMS)
  • får du nyttig utbildning som stöder dig då du arbetar som volontär samt ett arbetsintyg över dina arbetsinsatser som volontär (om du så önskar)
  • får du möjlighet att bekanta dig och spendera tid tillsammans med andra adopterade
  • får du möjlighet att ge förslag på nya verksamhetsformer, och vara med och utveckla dessa på din egen ort
  • får du medlemsrabatt på böcker i vår nätbutik
  • Ungdomsmedlemsskap-kampanjen för år 2019 innebär att för varje rekommenderad nya ungdomsmedlem får rekommenderaren en gratis biobiljett.

Roligt att du vill komma med i verksamheten! Här nedan fyller du i några obligatoriska personuppgifter som vi behöver för det lagstadgade medlemsregistret.

Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och omsorgsfullt. Också de tjänsteleverantörer vi anlitar har förbundit sig att behandla informationen enligt gällande förordning. Vi överlämnar inte dina uppgifter till utomstående parter.

Här kan du läsa mer om medlemsregister: https://www.yhdistystori.fi/2018/05/24/koonti-tietosuoja-asetuksesta-yhdistyksille/

Adoptivfamiljer rf:s dataskyddspraxis

X