Rekrytering och utbildning för mentorer

Rekryteringsprocessen för mentorerna har två faser. Mentorerna intervjuas per telefon varefter de förväntas genomgå utbildningen, som varar över ett veckoslut (7+7h). Utbildningarna arrangeras på olika orter några gånger om året både på finska och svenska. Utbildningsorterna väljs enligt var de sökande är bosatta. Skolningen är internativ, reflektiv och diskuterande. Under helgen har deltagarna chansen att ställa frågor, diskutera och göra konkreta övningar tillsammans. Utbildningen är avgiftsfri.

Målet med utbildningen är att säkerställa alla deltagare ett jämlikt utgångsläge för mentorskapet. Efter utbildningen har mentorn verktyg att arbeta tillsammans med adepten, tillägna sig mentorrollen och utvecklas i den. Mentorn lär sig bli medveten om sina egna resurser och ta tillvara dem. Därtill får mentorerna praktisk kunskap om centrala teman som är aktuella för bemötande av målgruppen.

För att bli utvald till mentor bör den sökande delta i skolningen i sin helhet. Detta förutsätts för att alla sökanden skulle ha samma förutsättningar att agera som mentor. Utbildningen är en del av rekryteringen och således är det inte möjligt att delta på distans.

Deltagarna bjuds på morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Vi erbjuder vid behov glutenfritt, laktosfritt och vegetariskt alternativ. Organisationen ersätter resekostnader för långväga resenärer enligt förmånligaste allmänna transportmedel och erbjuder chans till övernattning på Omena-hotelli (två personers rum). Reseersättningsblanketter delas ut i samband med utbildningarna.

Att delta i skolningen förbinder dig inte än till verksamheten. Deltagarna har möjligheten att under skolningens lopp känna efter och fundera ifall rollen som mentor känns lämplig för dem.

Teman för utbildningen

  • Adoptivfamiljer rf som organisation
  • Vad är frivillig- och mentorverksamhet?
  • Mentorverksamhet som stödmodell
  • Öppenhet kring adoption- stöd efter adoptionen och betydelsen av rötterna
  • Bemötande- vågra prata om psykisk ohälsa 
  • Utmaningar inom mentorverksamheten
  • Att vara mentor- Adoptivfamiljer rf:s mentor berättar
  • Växelverkan och dialog- hur vara närvarande, diskutera och lyssna? 
  • Mentorsrollen; den egna erfarenhetsexpertisen- och bakgrunden samt gränsdragning i arbetet med adepten 

Utbildningar

Hösten 2020

19-20.9 Distansutbildning via Zoom (finskspråkig)

3-4.10 Distansutbildning via Zoom (svenskspråkig)

14-15.11 Distansutbildning via Zoom eller obestämd ort (meddelas senare beroende på hur coronavirusepidemin utvecklas. Finskspråkig.)

 

Vid behov arrangerar vi ett fjärde utbildningstillfälle den 12-13.12. Ifall du har frågor eller vill höra mer om verksamheten, tveka inte att kontakta oss! 

Sök med som mentor här.

X