Adoptivbarnet i dagvården

5,00 10,00 

FÖRÄLDRASKAP OCH ADOPTIVFAMILJ
Adoptionsprocessen
Vem adopterar?

BARNETS BAKGRUND OCH UTVECKLING
Hurdana är adoptivbarn och varifrån kommer de?
Anknytningsrelationen
Övriga utvecklingsfrågor

ATT VARA ADOPTIVFÖRÄLDER
Adoptivföräldrars önskemål om dagvården

ADOPTIVBARNS DAGV
Samarbete med föräldrarna
Samtal före dagvårdsstarten
Hembesök
Egenvårdare
Inskolning
Reservvård
Familjefoto och övergångsobjekt
Adoptivbarnet i barngruppen
Leken

ADOPTIVBARNS SPRÅKLIGA UTVECKLING
LIKHET OCH OLIKHET
Identitet
Familjer med ensamföräldrar
Rasism och mobbning
De andra barnens och föräldrarnas frågor

FÖRSKOLEUNDERVISNING OCH SKOLMOGNAD
Framtiden

NÄRMARE INFORMATION OCH LITTERATURTIPS
Frågor att fundera över

Päivähoito-opas on Terveyden edistämisen keskuksen tarkastama ja suosittelema. Tekry on vuoden 2012 alusta osa Sostea.

Tuotetunnus (SKU): 5 Osasto:

Lisätiedot

Hinta

0 € / (3 kpl, jotka mahtuvat kuoreen)