Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus osuu erittäin tärkeään vaiheeseen adoptoidun lapsen elämässä, sillä iänmukaisten kehitystehtävien lisäksi lapsen haasteena on luoda ja syventää turvallisia kiintymyssuhteita uudessa perheessään.

Kansainvälisessä adoptiossa vaihtuvat lisäksi kieli ja ympäröivä kulttuuri. Vuorovaikutus päivähoidon ja perheen välillä on siksi erittäin tärkeää. Erityisesti aloitusvaiheeseen kannattaa panostaa, ja antaa lapselle reilusti aikaa sopeutua jälleen uuteen, isoon muutokseen elämässä. Adoptoidulle lapselle pysyvyys ja turvallisuus ovat korostuneen tärkeitä asioita.

Toisaalta se, mikä on hyvää ja laadukasta varhaiskasvatusta adoptiolapselle, on sitä myös muille lapsille.

Näille sivuille olemme koonneet aineistoja, joka edesauttaa kodin ja päiväkodin välistä yhteistyötä moniammatillisten asiantuntijoiden kanssa. Tervetuloa hakemaan tietoa hyvistä käytännöistä ja tukimuodoista, jotta lapsi voi asettua turvallisesti hoitoon!

Adoptioperheet toivovat usein hoitopaikalta ymmärrystä esimerkiksi kiintymyssuhdehäiriöisen lapsen sopeutumisesta, kielen kehityksestä, oppimisvaikeuksista ja rasismiin puuttumisesta.

X