Adoptoidulle

Adoptiosta puhutaan nykyään avoimemmin, myös perheiden kesken ja adoptoidulle itselleen. Saman asian kokeneet, vertaiset, ovat korvaamattomia peilauskumppaneita, kun aikuinen uudessa elämänvaiheessa jälleen, tai kenties ensimmäistä kertaa, käsittelee adoptiota omasta näkökulmastaan. Usein adoptoidun taustaan liittyy puuttuvia palasia, joihin ei kenties koskaan saa vastausta.

Adoptio pohdinnan aiheena saattaa aktivoitua eri elämänvaiheissa, kuten kun aloittaa parisuhteen, sellainen päättyy tai adoptoitu perustaa oman perheen. Myös oman lapsen saaminen voi antaa puuttuvia paloja identiteetin hahmottamiseen ja saattaa olla ensimmäinen kokemus läheisestä biologisesta sukulaisesta.

Aikaisemmin adoptiosta vaiettiin. Syitä oli monia, kuten esimerkiksi adoption eri osapuolten suojeleminen. Ajateltiin, että adoptiovanhemmat tuntevat näin adoptoidun lapsen enemmän omakseen, syntymävanhemman ei tarvitse hävetä elämäntilannettaan tai päätöstään ja lapsi saa kasvaa rauhassa perheensä parissa. Tämänhetkisen tietämyksen perusteella tulevia vanhempia kehotetaan jo neuvontavaiheessa puhumaan lapsen kanssa adoptiosta avoimesti heti alusta lähtien, ikätason mukaan. Tällöin adoptoidulla on paremmat edellytykset rakentaa eheä identiteetti ja oma elämäntarina.

Meillä kaikilla on tarve rakentaa elämästämme tarina. Adoptoidulla osa tarinan palasista saattaa olla hukassa. Omaksi itsekseen kasvaminen on elämänmittainen prosessi, mutta adoptoidulla tietyt elämänvaiheet, kuten seurustelusuhteen aloittaminen, oman lapsen saaminen, avioero tai adoptiovanhemman kuolema, saattavat uudelleen aktivoida adoption merkityksen pohtimisen uudesta näkökulmasta.

Osa empii juurtensa selvittämistä, koska ajattelee etsinnän olevan epälojaalisuuden osoitus adoptioperhettä kohtaan ja loukkaavan adoptiovanhempia. Osa empii, koska tietää taustalla olevan jokin vaikea elämäntilanne, jonka pohjalta päätös adoptioon antamisesta on tehty. Kysymyksiä voi myös herättää epätietoisuus, pelko hylätyksi tulemisesta sekä etsintäprosessi ja mitä sen aikana saattaa tulla vastaan.

Lähtökohdat selvitystyölle voivat myös olla hyvin erilaisia – joillakin adoptoiduilla on nimiä ja paikkakuntia tiedossa, jotkut eivät tiedä kuin löytöpaikkansa.

Osalle jo pelkkä tietojen etsiminen on tapa käsitellä asiaa. Jotkut saavat kaipaamiansa tietoja adoptioon johtaneista olosuhteista, sekä biologisista sukulaisista. Adoptiolain mukaan adoptoidulla on oikeus saada tietoa ja tukea adoption käsittelyyn iästään huolimatta. Adoptoidulla on oikeus esimerkiksi nähdä kaikki adoptiota koskeva dokumentaatio.

Suomessa sukututkimukseen on harvinaisen hyvät edellytykset, mutta adoptioon liittyen kirkonkirjoihin tehdyt merkinnät ja sosiaalityöntekijöiden dokumentointi tilanteista on hyvin vaihtelevaa tarkkuudeltaan ja sisällöltään.

Nykyaika tarjoaa mahdollisuuksia myös sosiaalisen median muodossa, mutta samannimisiä henkilöitä voi olla useampia, ja yllättävät yhteydenotot voivat joskus aiheuttaa kummastusta tai jopa vastustusta. Osa adoptoiduista päättävät lähteä selvittämään alkuperäänsä. Jotkut onnistuvat selvittämään tarinansa, ja löytävät syntymävanhempansa, joskus myös biologisia sisaruksia.

Osa adoptoiduista tapaavat biologisen vanhemman ja/tai muita biologisia sukulaisia. Yleensä tapaamisiin liittyy paljon monenlaisia tunteita – jännitystä, hylätyksi tulemisen pelkoa, tuomituksi tulemisen pelkoa, mutta myös odotuksia yhteyden löytämisestä, selitysten saamisesta, ilon tunteita ja innostusta.

Vaikka tapaaminen toteutuisikin, se ei aina täytä odotuksia. Se ei välttämättä johda välittömään halaukseen, tai jatkuvaan yhteydenpitoon. Joskus tapaaminen on helpotus – usein asia on mielessä koko elämän adoption kaikilla osapuolilla. Suuri osa adoptoiduista toteaa, että tapaaminen on omalla tavallaan ollut merkityksellinen.

Muut adoptoidut ymmärtävät läpikäymiäsi asioita, pohdintoja ja tunteita. Vertaisryhmissä voit jakaa kokemuksiasi, pohdintojasi ja kertoa tarinasi siinä määrin kun itse haluat. Muilta voi myös saada käytännön vinkkejä taustasi selvittämiseksi.

Lopputöitä ja tutkimuksia adoptoidun näkökulmasta

Tietoa perimästä

Järjestimme lokakuussa 2018 kaksi seminaaria genetiikan tutkimisen uusimmista tuulista

Lisää tietoa sivultamme Juuret.

Haastatteluja adoptoidun näkökulmasta

Muita aikuisten adoptoitujen yhdistyksiä

X