Webinaarit

Järjestämme webinaareja adoptoiduille nuorille ja aikuisille sekä adoptiovanhemmille ja -odottajille. Tältä sivulta löydät tietoa tulossa olevista webinaareistamme sekä myös kuluvan vuoden jo menneistä webinaareista ja tietoa niiden mahdollisista taltioinneista.

On hienoa, että osallistua voi mistä tahansa päin Suomea tai jopa maailmaa!

Tulevat webinaarit 2021

Adoptoidun ihmissuhteet: miten adotiotausta näkyy ihmissuhteissa? – Webinaari aikuisille adoptoiduille

Aika: Keskiviikko 10.11.2021 klo 17.30-19.30
Lisätietoa: Webinaari on suunnattu kaikille kansainvälisesti ja kotimaan adoptoiduille aikuisille

Tervetuloa osallistumaan adoptoiduille suunnattuun Karoliina Ståhlhammarin webinaariin ”Adoptoidun ihmissuhteet: miten adotiotausta näkyy ihmissuhteissa?”. Karoliina Ståhlhammar on erityisopettaja ja terapeutti sekä kotimaan adoptoitu. Webinaarissa käsitellään mm. adoptiotaustaa ja sen suhdetta itseen; minäkuva ja identiteetti sekä suhdetta toisiin; ystävyyssuhteet ja perhesuhteet.

Webinaari on maksuton ja se järjestetään Zoom-alustalla.

Ilmoittaudu tästä ma 8.11. mennessä!

Tukea ja toivoa adoptio-odotukseen

Aika: Keskiviikko 17.11. klo 17.30-19.30
Lisätietoa: Adoptio-odotusta on kuvailtu emotionaaliseksi vuoristoradaksi. Odottaja vuorottelee kahden tunnetilan välillä – toivo omasta lapsesta ja stressi itsestä riippumattomasta odotusajan kestosta värittävät adoptioprosessia.

Tule webinaariin kuulemaan ammattilaisen ja perheellistyneiden adoptiovanhempien näkökulmia adoptio-odotukseen sekä vaihtamaan kokemuksia muiden tällä hetkellä odottavien kanssa.

Helsingin Kaupungin sosiaalityöntekijä Saara Leinonen kertoo miten odotusajan voi käyttää hyödyksi, mistä voi saada tukea ja mitä tehdä, jos odotus pitkittyy. Kansainvälisesti adoptoinut Suvi Mattila sekä kotimaasta adoptoinut Laura Paloposki kertovat omasta odotuksestaan. Tämän jälkeen osallistujilla on mahdollisuus keskustella verkkopienryhmissä omista kokemuksistaan.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 15.11. täällä!

Menneet webinaarit 2021

Käytännön vinkkejä adoptio-odotukseen ja ensimmäisiin vuosiin perheenä -webinaari

Aika: Tiistai 25.5. klo 17-19
Lisätietoa: Tervetuloa mukaan Käytännön vinkkejä adoptio-odotukseen ja ensimmäisiin vuosiin perheenä -webinaariin tiistaina 25.5. klo 17-19. Webinaarissa ovat puhumassa ja vastaamassa osallistujien kysymyksiin Taina Majuri (lastensairaanhoitaja, terveydenhoitaja AMK, TtM, adoptioäiti) sekä Päivi Tiittanen (kokemusasiantuntija, Kolumbiasta adoptoidun 2v. pojan äiti). Webinaari on suunnattu adoptio-odottajille sekä -vanhemmille (kv ja kotimaa).

Tainan puheenvuorossa käsitellään 0–7-vuotiaiden adoptiolasten arkeen liittyviä asioita, muun muassa päivärytmiä, unikäytäntöjä sekä ruokailuja. Taina puhuu myös kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen tärkeydestä. Päivi kertoo omasta adoptio-odotuksestaan ja siihen liittyvistä ilon hetkistä. Hän kertoo myös odotuksistaan vanhemmuuteen ja lapsen saantiin liittyen sekä ensimmäisistä vuosista vauva-arjen näkökulmasta.

Webinaari on ohi. Taina Majurin osuus laitetaan yhdistyksemme Youtube-kanavalle, editoinnin jälkeen. 

Parisuhteen palikat -webinaari

Aika: Tiistai 11.5. klo 17.30-19.00
Lisätietoa: Tervetuloa mukaan Parisuhteen palikat -webinaariin tiistaina 11.5. klo 17.30-19.00, joka järjestetään yhteistyössä Parisuhdekeskus Katajan kanssa.

Webinaari on suunnattu adoptoiduille aikuisille, adoptiovanhemmille sekä -odottajille, ja se on maksuton.

Parisuhteen palikoiden perusajatus on konkretisoida käytännönläheisesti parisuhteen eri alueita ja tukea ihmistä ymmärtämään parisuhdeasioita paremmin ja keskustelemaan niistä. Parisuhteen palikat tekevät näkyväksi parisuhteen laaja-alaisuuden ja antaa nimet parisuhteen tärkeimmille alueille.

Palikat on nimetty: sitoutuminen, tunteet, ristiriidat/riidat, seksuaalisuus, sanat, teot, luottamus ja anteeksianto sekä rakkaus. Valkoisen palikan voi jokainen nimetä itse suhteeseen merkittävästi vaikuttavalla asialla, joka omasta mielestä puuttuu palikoiden teemoista. Webinaarin kouluttajana toimii Kataja ry:n asiantuntija Laura Huuskonen.

Kehityksellisen trauman vaikutukset ihmissuhteisiin -webinaari adoptoiduille

Aika: Maanantai 1.3.2021 klo 17.00-18.30
Lisätietoa: Webinaari on suunnattu aikuisille adoptoiduille

Tule kuulemaan ja keskustelemaan Saara Salon johdolla webinaarin teemasta. Webinaari on suunnattu kv- ja kotimaan adoptoiduille aikuisille, mutta myös alle 18-vuotiaat voivat osallistua. Mikäli oman nuoren osallistuminen mietityttää, voit olla yhteydessä vertaistoiminnan suunnittelija Elias Helmiseen elias.helminen@adoptioperheet.fi.

Webinaari on ohi! Webinaari taltioitiin ja se tulee katsottavaksi Adoptioperheet ry:n jäsenille kevään aikana! Mikäli et ole jäsenemme, liity tästä!

Adoptio-odottajien webinaari – adoptiota harkitseville ja neuvonnassa oleville

Aika: Keskiviikko 17.3.21 klo 17-19
Puhujina: adoptiokuraattori Anja Wikstedt ja kokemusasiantuntija Paula Montell.
Lisätietoa:
Anjan osuuden nimi on Adoptiovanhemmuuden erityispiirteet. Hän kertoo muun muassa valmentautumisen merkityksestä sekä neuvonnasta. Alustuksen jälkeen Anja vastaa osallistujien kysymyksiin. Paula kertoo omasta adoptiopolustaan. Hän avaa muun muassa palveluntarjoajan ja kohdemaan valintaa sekä kertoo vertaistuen merkityksestä. Alustuksen jälkeen Paula vastaa myös osallistujilta tulleisiin kysymyksiin. Kysymyksiä voi esittää ilmoittautumislomakkeessa sekä webinaarin aikana chatissa. Webinaarista on myös mahdollisuus saada osallistumistodistus.

En mångfald av känslor – bearbetandet av adoptionsbakgrunden

Tid: Måndag 3.5. kl 17.30-19.30
Talare: Psykolog och terapeut Agneta Thorén samt adopterade vuxna Minna, Annika och Christopher
Mer info: Webinarie för adopterade, adoptivföräldrar och adoptionssökande

Ofta kan man höra sägas hur adoptionen är en livslång resa. Den kan väcka en mångfaldig skala av känslor och tankar hos de olika parterna. Ibland även känslor av sorg och förlust. Över människor man inte träffat, fått lära känna eller vuxit upp med. Över en kultur eller ett språk man inte kunnat ta del av. En bit av livshistorien man inte känner till eller kanske aldrig får veta. Eller över de bakomliggande orsakerna som lett till beslutet av adoption. Upplevelserna är väldigt individuella och varierar. Men hur kan man som adopterad bearbeta den egna livshistorien och de olika känslor och funderingar som uppstår? Eller som förälder stöda sitt barn i denna process samt eventuell bearbetning av de egna känslorna kopplat till adoptionen? Som föreläsare agerar psykolog och terapeut Agneta Thorén och på plats finns även tre vuxna adopterade som diskuterar temat utifrån sina egna erfarenheter.

Aikuisen adoptoidun identiteetti ja monet tunteet: Webinaari häpeän, kiitollisuuden ja syyllisyyden tuntemisesta sekä itsetunnosta

Aika: Tiistai 4.5. klo 17-19
Lisätietoa: Webinaari on suunnattu kaikille kv- ja kotimaan adoptoiduille aikuisille

Webinaarissa puhujana toimii Eveliina Holmgren, joka on psykologi, PsT ja työterveyspsykologi. Hän on myös mukana FINADO-tutkimishankkeessa, jossa selvitetään kansainvälisen adoption kautta Suomeen tulleiden lasten hyvinvointia elämänkaaren eri vaiheissa ja hyvinvoinnin monista näkökulmista.

Webinaari toteutetaan kolmessa osassa, jossa kussakin käsitellään otsikon mukaisia teemoja ja jokaisen osion jälkeen on lyhyt keskusteluhetki sekä lopussa vielä lyhyt yleinen kyselyosio.

Webinaarin luento-osuudet taltioitiin ja ne tulevat katsottavaksi myöhemmin Adoptioperheet ry:n jäsenille. Jos et ole vielä jäsenemme, voit liittyä täältä!

Jälkipalveluwebinaari

Aika: Torstai 23.9. klo 17-19
Lisätietoa: Suunnattu kaikille kv- ja kotimaan adoptoiduille sekä adoptiovanhemmille

Jälkipalveluwebinaarissa Interpedian, Pelastakaa Lapset ry:n ja Helsingin kaupungin työntekijät kertovat jälkipalvelusta. Paikalla on myös kokemusasiantuntijoina adoptoituja, jotka kertovat omia kokemuksiaan juurien etsinnästä. Tapahtuma on tarkoitettu adoptoiduille sekä adoptiovanhemmille.

Murrosikä-webinaari

Aika: Maanantai 27.9. klo 17-19
Lisätietoa: Tervetuloa mukaan Murrosikä-webinaariin maanantaina 27.9. klo 17–19! Webinaari on suunnattu adoptiovanhemmille ja -odottajille, ja se on maksuton.

Webinaarissa murrosiästä puhumassa Dora Puhakka (NNKY-liiton Kamalat äidit ry, Monikulttuurisen työn projektityöntekijä) ja kokemusasiantuntijoina Kirsi Peltonen (adoptiovanhempi, psykologian dosentti) sekä adoptoidut nuoret aikuiset Anton ja Ropsu. Anton on adoptoitu Thaimaasta ja Ropsu Etiopiasta.

Dora käsittelee puheenvuorossaan murrosiän kehityksen monia eri osa-alueita ja antaa vinkkejä siihen, miten vanhempi voi olla tukena lapselleen. Kirsi jakaa kokemuksestaan adoptoidun murrosikäisen vanhempana, ja Anton sekä Ropsu kertovat omasta murrosiästään.

Parisuhde voimavarana -webinaari

Aika: Torstai 14.10. klo 17.30-19.00
Lisätietoa: Parisuhde voimavarana -webinaari järjestetään torstaina 14.10. klo 17.30–19.00, yhteistyössä Parisuhdekeskus Katajan kanssa. Webinaari on suunnattu adoptoiduille aikuisille, adoptiovanhemmille sekä -odottajille, ja se on maksuton.

Miten parisuhdetta voi vahvistaa? Entä miten lapsen tulo perheeseen vaikuttaa? Tule mukaan pohtimaan ja saamaan työkaluja omaan tärkeään ihmissuhteeseesi! ❤

 • Minna Vihavainen
  Minna Vihavainen Mentoritoiminnan projektipäällikkö

  Mentorien ja aktorien yhteyshenkilö mentoritoiminnassa

  050 4109 500

 • Elias Helminen
  Elias Helminen Adoptoitujen vertaistoiminnan projektipäällikkö

    

  Yhteyshenkilö adoptoitujen nuorten ja aikuisten oman sekä vapaaehtoistoiminnan osalta
  045 882 7080

Building Resilience – Webinars on Adoption

Building Resilience – Webinars on Adoption on englanninkielinen adoptiovanhemmille, -odottajille ja aikuisille adoptoiduille suunnattu webinaarisarja. Järjestimme webinaarit yhdessä Adoption Support Group Finland -ryhmämme kanssa keväällä 2020.

Building Resilience -webinaarien taltioinnit jaettiin keväällä 2020 jäsenmaksun maksaneille jäsenillemme. Jos olet maksanut tämän vuoden jäsenmaksun, voit ottaa yhteyttä toimistollemme ja pyytää taltiointien linkit itsellesi.

Viikko 15

Aika: Torstai 9.4.2020 klo 17.00-18.00
Teema: Abandonment and Adoption, A gateway for complex personal experiences
Puhujana: Hilbrand Westra (Alankomaat)
Esittely: Hilbrand Westra is a trainer specialized in Migration and Displacement, and InterCountry Adoption and Trauma development. In the Netherlands he is akcnowledged as one of the National Systemic Specialist involving Complex family trauma and couple trauma. A Korean adoptee himself, Hilbrand was awarded for his contributions in the field of adoption by the King of the Netherlands and was awarded as Knight in the order of Orange Nassau.

Tämä webinaari on ohi. Osa webinaareistamme on taltioitu ja tulemme jakamaan taltioinnit jäsenillemme. Lisätietoa myöhemmin mm. somekanavissamme. Mikäli et ole vielä jäsenemme, voit liittyä täällä!

Viikko 16

Aika: Torstai 16.4.2020 klo 18.00-19.00
Teema: Adoption and race: A presentation of a study on everyday racism in Sweden as experienced by adoptive parents and adoptees
Puhujana: Tobias Hubinette (Ruotsi)
Esittely: Tobias Hübinette has a Ph.D. in Korean studies and is a lecturer and a researcher at Karlstad University teaching intercultural studies. He has conducted research on adoption for many years and in particular in relation to issues of race.

Tämä webinaari on ohi. Osa webinaareistamme on taltioitu ja tulemme jakamaan taltioinnit jäsenillemme. Lisätietoa myöhemmin mm. somekanavissamme. Mikäli et ole vielä jäsenemme, voit liittyä täällä!

Viikko 17

Aika: Torstai 23.4.2020 klo 17.00-18.00
Teema: One identity, multiple countries. The construction of Identity in Adolescent Adoptees.
Puhujana: Margarita Soledad Assettati (Italia)
Esittely: Margarita Soledad Assettati was born in Chile and adopted in Italy when she was 8 years old. She is now a psychologist and psychotherapist Certified Transactional Analyst and EMDR. Margarita has been working in the field of adoption and foster care for 20 years, in particular with adolescent children. She is passionate to promote the well-being of adoptees in their family and social context.

Tämä webinaari on ohi. Osa webinaareistamme on taltioitu ja tulemme jakamaan taltioinnit jäsenillemme. Lisätietoa myöhemmin mm. somekanavissamme. Mikäli et ole vielä jäsenemme, voit liittyä täällä!

Viikko 18

Aika: Torstai 30.4.2020 klo 18.00-19.00
Teema: Facing the adoption crisis: resources and networks
Puhujana: Mariagrazia La Rosa (Italia)
Esittely: Mariagrazia La Rosa is a mom through birth and adoption. A digital consultant by day, she spent years collecting tough experiences of adoptive parents in Italy and collected these testimonies in two successful books published by Booksprint. One was adapted to a theatre show. She is passionate about sharing her experience for the benefit of other families.

Tämä webinaari on ohi. Osa webinaareistamme on taltioitu ja tulemme jakamaan taltioinnit jäsenillemme. Lisätietoa myöhemmin mm. somekanavissamme. Mikäli et ole vielä jäsenemme, voit liittyä täällä!

Viikko 19

Aika: Torstai 7.5.2020 klo 17.00-18.00
Teema: Creating connection
Puhujana: Sarah Fisher (Yhdistynyt Kuningaskunta)
Esittely: Sarah Fisher is a trained and experienced NVR UK accredited Practitioner and Educator and a qualified Rapid Transformational Therapy Practitioner. A single adoptive mother herself, she runs workshops, group programmes and supports parents on an individual basis worldwide.

Tämä webinaari on ohi. Osa webinaareistamme on taltioitu ja tulemme jakamaan taltioinnit jäsenillemme. Lisätietoa myöhemmin mm. somekanavissamme. Mikäli et ole vielä jäsenemme, voit liittyä täällä!

Viikko 20

Aika: Torstai 14.5.2020 klo 18.00-19.00
Teema: Parenting children who are violent and aggressive.
Puhujana: Al Coates (Yhdistynyt Kuningaskunta)
Esittely: Al Coates MBE is an adoptive parent to six children, a former foster carer and a Social Worker. He is the co author of two reports in to Child to Parent Violence and trains nationally and internationally on the issue.

Tämä webinaari on ohi. Osa webinaareistamme on taltioitu ja tulemme jakamaan taltioinnit jäsenillemme. Lisätietoa myöhemmin mm. somekanavissamme. Mikäli et ole vielä jäsenemme, voit liittyä täällä!

X