Tietoa

Adoptiolain mukaan adoption tarkoituksena on edistää lapsen parasta vahvistamalla lapsen ja vanhemman suhde adoptoitavan ja adoptionhakijan välille. Kaikissa alaikäisen lapsen adoptiota koskevissa päätöksissä ja muissa toimenpiteissä on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

On olemassa ns. vieraslapsiadoptioita, perheen sisäisiä adoptioita ja aikuisadoptioita. Adoptioprosessin lopputuloksena on kuitenkin aina omia lapsia ja oikeita vanhempia eli perhe kaikessa ainutlaatuisuudessaan.

Adoptioon liittyy monenlaisia tarpeita ja näkökulmia. Näille sivuille olemme jaotelleet tietoa, jotta löytäisit etsimäsi. Kerro meille, miten onnistuimme!

Kaikki sivuillemme kootut teemat eivät koske kaikkia adoptioita. Adoptioperheissä tapahtuu asioita, jotka eivät johdu adoptiosta. Mutta adoptio saattaa luoda näiden kokemusten päälle eräänlaisen filtterin, josta on hyvä olla tietoinen.

Adoptiota tapahtuu sekä kotimaassa (noin 30-50 vieraslapsiadoptiota vuosittain) että ulkomailta luvanvaraisten adoptiopalvelunantajien kautta. Tilastotietoa Suomeen tehdyistä kansainvälisistä adoptioista on kerätty vuodesta 1985 lähtien (yksityiskohtaiset tilastotiedot löytyvät Valviran sivuilta).

Suomessa syntyneitä lapsia adoptoidaan noin 30-50 vuosittain (ns. vieraslapsiadoptio). Tilastokeskus julkistaa tietoa adoptioiden määristä maassamme.  https://www.stat.fi/til/adopt/index.html

Kansainvälisissä adoptioissa tilanteet muuttuvat, luovuttavat maat vaihtuvat välillä, ja saapuvien lasten määrä vaihtelee. Kansainvälisen adoption idea onkin, että se olisi aina väliaikainen ratkaisu, niin kauan kunnes kyseisessä maassa saadaan omat lastensuojeluasiat järjestykseen niitä kehittämällä.

Adoptio on juridinen prosessi, jota säätelevät monet lait, ja jossa vanhemman oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät kokonaan adoptiovanhemmille. Adoptio on lastensuojelullinen toimenpide, se toteutetaan lapsen parhaan näkökulmasta, ja sillä tavoitellaan lapselle pysyvää ja turvallista kiintymyssuhdetta hänestä huolehtivaan aikuiseen.

X