Tietoa

Adoptiolain mukaan adoption tarkoituksena on edistää lapsen parasta vahvistamalla lapsen ja vanhemman suhde adoptoitavan ja adoptionhakijan välille. Kaikissa alaikäisen lapsen adoptiota koskevissa päätöksissä ja muissa toimenpiteissä on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

On olemassa ns. vieraslapsiadoptioita, perheen sisäisiä adoptioita ja aikuisadoptioita. Adoptioprosessin lopputuloksena on kuitenkin aina omia lapsia ja oikeita vanhempia eli perhe kaikessa ainutlaatuisuudessaan.

Tarpeita ja näkökulmia on adoptioon liittyen monia. Näille sivuille olemme jaotelleet tietoa, jotta löytäisit etsimäsi. Kerro meille, miten onnistuimme!

Kaikki sivuillemme kootut teemat eivät koske kaikkia adoptioita. Adoptioperheissä tapahtuu asioita, jotka eivät johdu adoptiosta. Mutta adoptio saattaa luoda näiden kokemusten päälle eräänlaisen filtterin, josta on hyvä olla tietoinen.

Adoptiota tapahtuu sekä kotimaassa (noin 30-50 vieraslapsiadoptiota vuosittain) että ulkomailta luvanvaraisten adoptiopalvelunantajien kautta. Tilastotietoa Suomeen tehdyistä kv-adoptioista on kerätty vuodesta 1985 lähtien (yksityiskohtaiset tilastotiedot löytyvät Valviran sivuilta).

Kotimaassa adoptoiduista lapsista ei ole samanlaista tilastotietoa saatavissa, mutta Suomessa syntyneitä lapsia adoptoidaan noin 30-50 vuosittain (ns. vieraslapsiadoptio).

Kansainvälisissä adoptioissa tilanteet muuttuvat, luovuttavat maat vaihtuvat välillä, ja saapuvien lasten määrä vaihtelee. Kansainvälisen adoption idea onkin, että se olisi aina väliaikainen ratkaisu, niin kauan kunnes kyseisessä maassa saadaan omat lastensuojeluasiat järjestykseen niitä kehittämällä.

Adoptio on juridinen prosessi, jota säätelevät monet lait, ja jossa vanhemman oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät kokonaan adoptiovanhemmille. Adoption on lastensuojelullinen toimenpide, se toteutetaan lapsen parhaan näkökulmasta, ja sillä tavoitellaan lapselle turvallista kiintymyssuhdetta huolehtivaan aikuiseen loppuiäksi.

X